krc vdtui

שלמה סולוויציק שאל לפני 3 שנים

מדוע בדורות האחרונים לקחו את ערך התורה והקטינו מולו את כל הערכים בפרט הישיבות הלטאיות 
נ.ב תורה רבה על כל השיעורים 
                                                                                  בחור כאוב מישיבה ליטאית

תגיות השאלה:

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

שלום רב. משום מה אישתמיטתא מינאי השאלה הזאת. מחילה.
זה לא רק בדורות האחרונים. תלמוד תורה כנגד כולם מופיע אצל חז"ל בפאה. גם חומרת עוון ביטול תורה מופיעה שם. אבל אני מסכים שבדורות האחרונים העמיקו קצת יותר את החשיבות של הלימוד. ייתכן שזו תגובה לעולם הסובב (שהעמיד במרכז את האינטלקט והחכמה).
האם אתה כאוב בגלל שהעמידו את לימוד התורה במרכז? למה זה מעורר בך כאב?
בשמחה.

ק הגיב לפני 3 שנים

אני יכול להבין את דבריו, אין בעיה שלימוד תורה במרכז, פשוט זה מרגיש מעצבן שהמרכז דורס את כל השאר הערכים. אני בטוח שאתה מסוגל להבין זאת…
ויש לי ראיה לרב, אם תלמוד תורה במרכז, מדוע סמוך לתוארך יש ד"ר? האם כבודו חולה? ומדוע כת"ר מתעסק בנושאים שהם לאו דווקא לימוד תורה ממש כמו פילוסופיה זה בגלל נגיעות של היצרים…? או שזה בכלל הליכה אחרי יצה"ר גופא או גאווה? ובפרט שלשתי השאלות הללו צריך לזכור שהכל נמצא בתורה… ואפילו את"ל שצריך כדי להבין את הגמ' ידיעות חיצוניות סוף סוף ידועים דברי הגר"א שיחסר לו מאה ידות בחכמת התורה…
ומדוע הוא מלמד בבר מינן? שמא הוא מאותם גונדא דשטן? וניתן להבין זאת בתרתי, או שהוא מגדיל את האפיקורסות ונשאר עם כיפה בבחינת הנחש. או שהוא מאותם שהשטן שומר עליהם שישארו דתיים למרות כל הזוהמא ששוררת שם עם רוח הטומאה והזנות והמינות, רק בשביל לקרר את האמבטי כדי שאנשים אחרים יראו "שהרב מיכאל אברהם שליט"א" הוא ראש היהדות באוניברסיטרע בר אילן, אז יגידו לעצמם בוודאי שהמקום הזה הוא גלאט כשר שניתן להשאיר דתיים ואפילו להתחזק ברוחניות שם. ולראיה הרב נמצא שם.
אבל אבוי… אויו אוי אוי…. פתאום הם נתקלים באשת חמדה ועוזבים תורת חמדה. ועושים עצמם כמשכילים ה"י הדברים ברורים כל-שומעה תצילנה שתי אוזניו. ע"כ בדור זה אין לנו אלא להישאר במידבראות ולא לצאת מפתח הישיבה אפילו ד' אמות. והדברים ידועים את רצונו אנחנו עושים ובתורתו אנו שוקדים. בדרך התורה נלך לקדש שם שמיים ולא נירא לא מאש ולא ממים. וה' יראנו מתורתו נפלאות. ויצילנו מכל שגיאות אכי"ר.

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

עם ראיות כאלה, אולי באמת כדאי שפחות תתמקד בלימוד…
סמוך לשמי יש תואר ד"ר כי עשיתי דוקטורט. זה לא אומר מאומה ביחס לחשיבותו וכו'. להיפך, התואר רב לא מגיע לי פורמלית כי לא הוסמכתי לרבנות. מעבר לזה, לא אני החלטתי להצמיד את התארים. כששואלים אותי אני תמיד אומר שאשמח לוותר על שניהם. אני לא אוהב שימוש בתארים.
הנושאים שבהם אני עוסק, ברובם, הם לימוד תורה, בגברא או בחפצא.
לגבי דבריך ההזויים על בר אילן אני כבר בכלל לא מוצא מילים, אז אוותר.
אני חייב לומר, במחיכ"ת, שכבר מזמן לא ראיתי כאן הודעה כל כך מופרכת. כמות השטויות לשורה היא הישג למדני מרשים.

דומני שפרט לתוספות בסוף ולקשר בין המשפטים ולהלבשת הטענות אל הרב ספציפית שתבין את הרעיון לא חידשתי מפי כלום. אומנם לקחתי כמה טענות מכמה סגנונות שונים. אבל זה היה בבחינת בור סוד. ? (כמובן שגם ההבנה שלי למילותיהם היא סובייקטיבית כפי שהארכת באחד מן הטורים על פרשנות, אבל אני די בטוח שזוהי כוונותיהם…)

עכ"פ אתה לא מתלהב מהטענות רק לשיטתך שאין השגחה. אבל אם תחליף את "המשקפיים" או הדיסקט ותחשוב על העולם כעולם שיש בו רעים וטובים, יש אנחנו ו"הם", עולם בו ההליקופטר של הדור האחרון מנסה לנענע את החבל ולבדוק מי מחזיק חזק ומי לא, אז אני חושב שתוכל להבין את הטענות. עולם שבו יש גורמים שמנסים בכוח להרוס את החברה הדתית (ומי עומד אחרי התופעות הללו? זה לא רק האנשים הרשעים אלא גם משהו מטאפיזי שבוחן *אותנו*) אז אני מקווה שתוכל להבין את הטענות.
בכל אופן רובם של דברים שמעתי בעצמי.

שולייתא הגיב לפני 3 שנים

גם ק התבדח ב80%. על מה שקורה פה ביום האחרון בכיוונים מהופכים נאמר הלכה חמורך טרפון בחילוף ה-ח כמנהג.

לשולייתא – שלמא רבא

מה אתה חושב, שפה 'כת הר הומור' 🙂 אנחנו אנשים רציניים!

בברכה, Shimson Lightes

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

קראתי שוב את דברי ק, ומה שגרם לי לחשוב שזה רציני הוא המשפט הפותח, שהוא כן נכתב ברצינות. אבל כל השאר אולי באמת נאמר בהומור. לזכותי ייאמר שהקצב לא מאפשר לי לקרוא בנחת.
בכל אופן, אני מתנצל על הירידות. חשבתי שהוא מעלה טיעונים רציניים (והרי יש כאלה שמעלים כאן את טיעונים כאלה ודומיהם). 🙁

שולייתא הגיב לפני 3 שנים

שמשון לייץ, מה שכיף כאן במיוחד הוא שגם בהמראה לנושאים עצומים וגם בצלילה לפרטים טכניים רוח קלילה ונינוחה ממזגת את החדר. אבל אין מוצא מחוק פו בלי טעויות לשני הכיוונים אם הכותב לא דאג להטמין מספיק רמזים.

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

אכן, והעצה היעוצה היא להוסיף סמיילי מבהיר. וזו לשון מוהרר"ו פדיה:
חוק פו גובש בשנת 2005 על ידי נייתן פו באתר אינטרנט[2] בדיון על בריאתנות. המשפט המקורי היה: "ללא סמיילי קורץ או הצגת סימן בולט אחר של הומור, אי אפשר ליצור פרודיה על בריאתנות באופן שמישהו לא יטעה לחשוב שמדובר בדבר האמיתי"[3].
לולא סמיסתפינא הו"א מעניינא דהאי שרשורא, מאי דמקובלנו מרבותינו שאין להתחפש לאדמו"ר, כי אם תעטה בגדי אדמו"ר ותלווה במכונית פאר ושני בריונים גוראים, אתה באמת אדמו"ר. ולפי"ז הה"נ לבריאתנים, שטיעוניהם כה מופרכים עד שאי אפשר להבחין בין סאטירה עליהם לבין דבריהם עצמם. ודבריהם הם הם זכרונם (לברכה). אבל כת שמעלה טיעונים סבירים (גם אם שגויים), פחות מועדת לכשלי פו, ופחות נחוצים סמיילים מבהירים.
צא ולמד את איכות הטיעונים שאני פוגש לעתים באתרא הדין בהני ענייני…

רמז גם בכותרת הגיב לפני 3 שנים

האותיות העבריות המקבילות לאותיות הלועזיות שבכותרת, הן: 'לרב הגאון'

בברכה, ב' לש

ק הגיב לפני 3 שנים

אכן צחקתי ב95%, אני לא באמת שאלתי ברצינות את כל השאלות הללו. אבל הם טענות שקיימות. פרט להתחלה שהייתה שאלה רצינית שהיא מה היחס שלך בין היחס העיקרי ללימוד התורה, לבין היותך ד"ר וכרוך בכך השקעה רבה במקצועות חול.

פשוט לא אהבתי את התשובה ש"עקצת" את השואל קצת : "למה זה מעורר בך כאב?".. אני מסכים עם התשובה שכבר דורות רבים רואים את חשיבות התורה, וכן זה מופיע באריכות בתהילים קי"ט.
עכ"פ, אני מרגיש שהשואל שאל יותר מזה, לא רק מצד הגדלת ערך התורה אלא בעיקר מצד הקטנת שאר הערכים בשם אותו ערך. וכך אני מבין שכתב על זאת במפורש : "מדוע בדורות האחרונים לקחו את ערך התורה **והקטינו מולו את כל הערכים*** "
כאילו מה שמפריע לו זה לא הגדלת ערך לימוד תורה, אלא הקטנת שאר הערכים, ולא התייחסת לכך בכלל. אני מרגיש שהקטנת הערכים לא נעשית רק במימד התאורתי: למשל הטענה שהעבודה צריכה להיות עראי. ולכן לא צריך "לקדש" אותה כמו מגזרים אחרים.
אלא אני טיפה טיפה מרגיש שהטענה שלו היא גם על הזלזול שפעמים רבות ניתן לשמוע מפי כל מיני דרשנים בכל מיני סגננות או מכל מיני רבנים למינהם. וכך אני חשבתי שהוא התכוון להקטנה במובן הזלזול, ולכך לא התייחסת אלא עוד עקצת אותו. ועל כן, ניסתי לטעון שאם אתה מצדיק את אותו ממסד ישבתי-חממתי-חרדי גם בקטעים הללו, אז למה אתה לא הולך כמוהו בידיוק!? או יתירה מזאת, מה אתה חושב על כל מיני טענות של רבנים למינהם על אנשים (ויתירה מזאת) רבנים שהם בידיוק כמוך…
שבעקיצות הם במקרה הטוב "רק" חולים ואצל סגננות אחרים של דרשנים הם חלק מגונדא דשטן.

– בברכה, בחור כאוב על אותו כאוב ששאל.—

מצטער שפגעתי, זה היה אמור להיות מצחיק קצת, ובפרט לאחר הפוסט הארוך שלך שברפורף היה נראה שמצדיק את היהודים באים… אבל זה מראה שאף מגזר לא אוהב שצוחקים עליו, ואני חושב שיש הבדל בין הקצאת תקציבים מן המגזר הצבורי לגורמים פרטיים (כמו מוסדות דתיים או מוסדות חילונים כמו מכינות חילוניות למינהם) לבין הקצאה בשביל מוסד ציבורי שתפקידו לשמש כחדשות *לכלל* הציבור, שאין בו מקום לסטיראות שפוגעות בצורה כל כך חזקה על הרבה אנשים פרטיים וקבוצות בתוך עמ"י, ויתירה מזאת, אם תקרא ראיונות של השחקנים ששידרו שם תגלה שחלק מן המטרה שלהם בתוכנית הזאת זה לעורר את האנשים על כל מיני אידאולוגיות למינהם כך שהם מנסים לשנות את מחשבתם של האנשים על התורה, וזה נראלי עוד יותר חמור למשהו שנובע מתקציב לחדשות *ממלכתיות*. (ולראיה תחשוב מה היה קורה אם כאן11 היה נותן לחב"ד להשמיע את הגיגיו בשעה עם הרייטינג הגבוה ביותר , בערב אחרי החדשות?!…) לא מזמן היה איזשהוא מראיין חבדני"ק שהקריא מכתב של הרבי על הומאים כמדומני ופוטר מחדשות כאן מורשת לא מזמן , לטענתו רק בגלל זה.

ולראיה על הצביעות הרבה שלהם, שהם לא סיקרו את ההפגנה שהייתה לידם באותו לילה! לא צריך היה אפילו לנסוע באוטו כדי לסקר, כי זה היה מתחת לבניין שלהם, ויתירה מזאת היה להם מראיין דתי בהפגנה אבל לא שידרו אותו בחדשות! זה פשוט נורא ואיום!
ובפרט שאתה כנראה לא צופה בטלוויזיה, אבל על הפגנות של טיפה אנשים באותה תקופה עשו כמעט שידורים חיים כדי לסקר אותם. (הציגו בלופ כל מיני הפגנות שהפגינו במחלפים וצמתים נגד הממשלה תוך כדי סיקור ההפגנה "המרכזית" בבלפור, שהיה זמנים שכללה פחות מעשרת אלפים כמדומני…!) וזה לא הרבה הרבה יותר מן ההפגנה שהייתה נגד היהודים באים.

השאר תגובה

Back to top button