no show

perlmutter שאל לפני שנה 1

בקר טוב, בדוגמא שנתן הרב שבתי עם החמור שקרס בתחנת הביניים ואתה ציינת שנכון לחלוק בנזק בין המשכיר לשוכר, התנהל הליך משפטי של חברת תעופה נגד נוסע, בגלל תמחור אגרסיבי יכולה טיסה ליעד עם תחנת ביניים גרועה להיות זולה יותר מאשר טיסה ישירה לתחנת הביניים, נוסעים ש\”עלו \” על תמחור זה לא הופיעו לטיסת ההמשך, ונתבעו ע”י חברת התעופה, מקוה שהסברתי עצמי בבהירות, מודה לך על שעורים מרתקים שהעלו לyoutube

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

שלום רב.
כבר איני זוכר את מהלך הדברים ומה שאמרתי. אבל איני רואה את הקשר בין המקרים. כשחמור קורס בדרך זו אשמת המשכיר או של השוכר (תלוי מה ידעו מראש ומה עשה השוכר). בסופו של דבר אין חמור. אבל לגבי המטוס יש כאן פעולה במזיד של הנוסע ואיני רואה מה הצד שלו בעניין. הוא התחייב כשידע הכל (ונראה שאין כאן דיני אונאה כי המחיר לא קבוע) ולא עמד בהתחייבותו. יש כאן מטוס לרשותו והוא לא השתמש בו.

perlmutter isaac הגיב לפני שנה 1

תודה, האם עליו לחלוק ברווח עם המסיע, כמו שאתה מצפה שיחלקו בהפסדים? זו היתה מהות התביעה של המסיע נגד הנוסע, הנוסע שלם עבור טיסת ההמשך והחליט לא להופיע מטעמים כלכליים

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

במקרה שלך זו לא חלוקה ברווח שהרי הוא סיכם מראש את המחיר ועשה במזיד נגד הסיכום. כפי שכתבתי, החלטה מטעמים כלכליים לא שקולה למיתתו של החמור זצ”ל. אם המטוס היה מתקלקל זה אולי היה דומה (וגם מזה יש לחלק).

השאר תגובה