Heb esgyn i Seion a chael eu dinistrio yn Auschwitz, dywedodd y Rebbe wrthynt am beidio ag esgyn.

Ymateb > Categori: Ffydd > Heb esgyn i Seion a chael eu dinistrio yn Auschwitz, dywedodd y Rebbe wrthynt am beidio ag esgyn.
Cywilydd gan embaras Gofynnwyd 5 fis yn ôl

Roedd fy nheulu yn fodlon dychwelyd i Seion. (Yn dilyn casineb y Cenhedloedd o gwmpas, roedden nhw'n hynod gyfoethog a heb ddim byd)
Dywedodd y Rebbe wrthyn nhw am aros yn alltud ac addawodd y byddai'n dda.
Credwch na ddychwelodd y cerydd i Seion ac Effraim yn Auschwitz y XNUMXeg a gwaed eu had hefyd oddi wrth y cerydd a addawodd ac oherwydd eu haddewid a ddinistriwyd.

Ond yn Jeremeia XNUMX i'r gwrthwyneb y gau broffwydi annog dychweliad Seion a Jeremeia yn enw Duw yn dweud na.
Dim ond 70 mlynedd arall
Ac yn awr mae'r duedd wedi'i gwrthdroi, ym Mabilon mae'n debyg y byddwn ni'n adeiladu tai ac yn priodi merched. A'r Jerusalemiaid i ladd a newyn.

Felly beth sy'n iawn?
I ddychwelyd i Seion neu i'r gwrthwyneb i ymsefydlu yn alltud?

Gadael sylw

Atebion 1
mikyab Staff Atebwyd 5 fis yn ôl

Mae hwn yn cydiwr anodd. Popeth ar ei ben ei hun. Mae rebbe a ddywedodd ei farn i beidio â dod i fyny am ei resymau ei hun, dywedodd rhywbeth cwbl gyfreithlon. Nid yw'r hyn a aeth o'i le yn y pen draw yn ei orfodi ar y canlyniad. Nid oes gwaed neb ar ei ddwylo. Pe bai'n gwneud addewidion anghyfrifol yna efallai mwy.
Fel ar gyfer proffwydi, maen nhw'n dweud pethau gwybodaeth broffwydol, felly mae'n drafodaeth hollol wahanol. Os ydynt yn addo unrhyw beth y mae yn enw'r Arglwydd.
Yn gyffredinol, nid yw'r ateb i'r cwestiwn a ddylid mewnfudo bob amser yr un ateb. Weithiau mae'n iawn i fynd i fyny ac weithiau ddim. Er bod yna orchymyn i setlo'r wlad, ond mae proffwyd yn tynnu unrhyw beth o'r Torah yn yr Holocost neu fesul awr.

Gadael sylw