Midrash creadigol

EA Gofynnwyd 7 fis yn ôl

Pan fydd pregeth yn creu halakhah newydd o adnod, i'r dull y mae'n creu halakhah Dauriyata (y Ramban), beth a wnaeth plant Israel cyn i midrash gyhoeddi'r halakhah hwn? Newydd drosglwyddo trosedd Dauriyata (heb ymwybyddiaeth)? Er enghraifft, cyn iddynt fynnu bod myfyrwyr doeth yn cael eu parchu (halachah sy'n deillio o midrash "the"), beth fydden nhw'n ei wneud? Ni fyddent yn cael eu parchu a byddent yn cyflawni trosedd Dauriyata? 

Gadael sylw

Atebion 1
mikyab Staff Atebwyd 7 fis yn ôl

Yn bendant. Beth yw'r broblem? Cyn belled nad oeddent yn mynnu'r gyfraith hon nid oedd yn hysbys ac felly cafodd hyd yn oed yr un a aeth drwyddi ei threisio.
Ond hyd yn oed wedyn nid yw'n angenrheidiol bod y rhain i gyd yn genedlaethau blaenorol. Weithiau y mae y ddeddf wedi ei gofyn hyd yn oed o'r blaen, a dim ond y bregeth sydd genym yn rhyw ddirnadaeth sicr.

EA Ymatebodd 7 fis yn ôl

Y broblem yw bod hyn yn wirioneddol annhebygol. Mae Halacha Dauriyata yn ddisgwyliad uniongyrchol o Gd gennym ni. Felly os bydd yn disgwyl rhywbeth gennyf, mae'n debygol iawn y bydd yn dweud wrthyf, ac na fydd yn aros sawl cenhedlaeth nes i un doeth ddod ac adnewyddu i ni yr hyn y mae Duw yn ei ddisgwyl ganddo.

EA Ymatebodd 7 fis yn ôl

Disgwyl gennym ni *

Tirgits Ymatebodd 7 fis yn ôl

Efallai bod enghraifft o'r opsiwn olaf yn y ddolen isod. Awgrymir bod Rabbi Akiva wedi mynnu a chreu ac nid yw wedi dyfynnu traddodiad Shalach beth yw'r lle ar gyfer beirniadaeth Rabbi Tarpon, ac mae'n ymddangos bod Rabbi Akiva yn ôl pob tebyg wedi sgorio halakhah anghofiedig.

https://he.m.wikisource.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99_%D7%A2%D7%9C_%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%99_%D7%97

Tirgits Ymatebodd 7 fis yn ôl

(Nid wyf yn cofio ymhle ac ym mha gyd-destun y gwelais fod y ffynhonnell hon yn cael ei dwyn. Er nad yw'n glir bod Rabbi Akiva wedi sgorio traddodiad ond yn unig nad yw'r traddodiad yn ei wrth-ddweud, ond mae'n debygol os yw Rabbi Tarpon yn cofio beth mae'n ei gwelodd ac nid oedd y traddodiad yn debyg i Rabbi Akiva na Rabbi Tarpon )

Michi Ymatebodd 7 fis yn ôl

Mae'n amhosibl ysgrifennu popeth (gweler Eruvin XNUMX pam na ysgrifennwyd cyfreithiau Durban). Y tu hwnt i hynny, mae eich cwestiwn yn ymwneud â'r bregeth yn gyffredinol. Pam dewisodd Duw roi Torah gyda Deresh. Ddim yn gwybod ei ystyriaethau.

Tirgits Ymatebodd 7 fis yn ôl

Ar ail feddwl o'r ffynhonnell yn y llyfrau uchod mae'n ymddangos eu bod mewn gwirionedd wedi cymryd yn ganiataol na allai hyd yn oed crëwr a fynnwyd wrth-ddweud traddodiad, hy cymryd yn ganiataol hyd yn oed yn y gorffennol eu bod yn gwybod y pregethau creadigol neu o leiaf yn cofio eu casgliadau (o leiaf ar gyfer y rhan fwyaf). Felly nid oedd yr amodau yn dal yr hawliad “yn sicr. Cyn belled nad oedden nhw’n mynnu, ac ati, roedd pwy bynnag oedd yn mynd drwyddo yn cael ei dreisio” neu o leiaf yn ei weld fel brys sylweddol.

Mae'r utgyrn yn cael eu chwythu o Dauriyata (am genedlaethau) ym mhresenoldeb y dorf ac yn rhyfel mitzvah ac mewn rhai aberthau cyhoeddus (yn yr anialwch XNUMX:XNUMX-XNUMX). O'r Torah ar Rosh Hashana (bob blwyddyn) ac ar Yom Kippur ar Yuval, mae'r shofar yn cael ei chwythu, ac yn y Deml, ychwanegir utgyrn at y shofar yn ôl yr adnod yn y Salmau,
Yn llyfrau Ibid. Mynnodd Rabbi Akiva bregeth mewn adnodau yn yr anialwch a grybwyllwyd uchod sy'n utgyrn yn gyfreithlon weithiau eraill ac offeiriaid â diffygion annilys. Daw Rabbi Tarpon â thystiolaeth yn erbyn hyn ei fod wedi gweld ei ewythr Higer yn sefyll ac yn bloeddio â thrwmpedau. Mae Rabbi Akiva yn ateb ei bod hi'n bosibl bod ei Ddafydd wedi dal ffrwydradau nad ydyn nhw'n dod o'r Torah (neu o leiaf nid o'r parsha uchod y mae'r bregeth ynddo) ond ar Rosh Hashana neu Yom Kippur o Yuval. Ac mae Rabbi Tarpon yn cofio iddo weld hyn, ac mae'n datgan: “Nid ffuglen yw'r gwaith. Bendithia Abraham ein tad y daeth Acifa allan o'th lwynau. Gwelodd Tarpon ac anghofio, mae Akiva yn mynnu ei hun ac yn cytuno i'r gyfraith. "Mae pawb sy'n ymddeol oddi wrthych fel ymddeol o'i fywyd."

Mae Rabbi Tarpon yn rhyfeddu bod Rabbi Akiva “yn mynnu ohono’i hun ac wedi cytuno i’r gyfraith,” sy’n golygu nad oedd Rabbi Akiva yn dod â phregeth ymddiriedus ond yn alw creadigol. Mewn geiriau eraill, gwelwn fod Rabbi Tarpon hefyd wedi dod at Deresh Yotzer ac yn honni nad yw'n wir nad oeddent yn ymddwyn yn debyg iddo yn y gorffennol.
Mae hyn yn golygu bod Rabbi Tarpon yn tybio, ac yn hyn mae'n debyg bod Rabbi Akiva yn cytuno ag ef, nad yw'n bosibl (neu'n afresymol) rhagdybio nad oeddent mewn gwirionedd yn gwybod y deddfau cywir mewn cenhedlaeth gynharach. Hynny yw, tybir yma fod holl gasgliadau’r pregethau creadigol (h.y. y pregethau creadigol eu hunain) yn hysbys yn y gorffennol, ond wedi eu hanghofio, a heddiw dylai pwy bynnag sy’n mynnu pregeth greadigol dybio nad yw ond yn atgynhyrchu pregeth a oedd yn hysbys yn flaenorol ac yn dilyn.
Er ei bod hi'n bosibl nad yw'r traddodiad yn dystiolaeth absoliwt a gallai Rabbi Akiva yn wir esgusodi (yn gyfyng) nad oeddent yn y gorffennol wedi meddwl am y bregeth gywir hon nes i Rabbi Akiva sefyll a mynnu.

Gadael sylw