Anghydfod rhwng priod ynghylch enwaediad

Ymateb > Categori: Cyffredinol > Anghydfod rhwng priod ynghylch enwaediad
Pinwydd Gofynnwyd 2 flynedd yn ôl

Helo Rabbi a gwyliau hapus,
Os bydd achos yn cael ei ddwyn lle mae anghydfod rhwng dau riant ynghylch enwaediad i faban. Yn gyfreithiol a/neu’n foesol, a ddylai plaid sydd am gael enwaediad gael caniatâd i’w gyflawni? Neu a ddylai'r sefyllfa gael ei gohirio a gadael i'r plentyn ddewis pan fydd yn tyfu i fyny?
Cofion,

Gadael sylw

Atebion 1
mikyab Staff Atebwyd 2 flynedd yn ôl

Mae'n dibynnu ar beth oedd y cytundebau rhwng y cwpl o'r dechrau (pan briodon nhw). Os nad oes caniatâd clir ac na ellir ei dynnu o garchar (e.e. yr arferiad cyffredinol yn eu hamgylchedd) ac ati, yna mae'n ymddangos i mi yn foesol y dylai rhywun adael i'r babi ddewis pan fydd yn tyfu i fyny.

Tsieineaidd a di-haint Ymatebodd 2 blynedd yn ôl

Moesol oddi wrth reol grefyddol na?

Ac os oes gwrthdaro rhwng crefyddol a moesol yma, a fyddwch chi'n arfer ystyriaethau tiriogaethol ac yn ffafrio moesol? (A dweud y gwir, beth am ddefnyddio’r rhain yn gyffredinol tuag at y babi? Er enghraifft mewn mannau lle nad yw’r gyfraith neu gymdeithas yn cymeradwyo gair)

mikyab Staff Ymatebodd 2 blynedd yn ôl

Yn sicr nid crefyddol. A bod gwrthwynebiad y fam yn diarddel rhwymedigaeth y tad?
Nid oeddwn yn deall y cwestiwn am diriogaeth. Beth yw'r cysylltiad?

Gadael sylw