Camera gwyliadwriaeth ddydd Sadwrn

Ymateb > Categori: Halacha > Camera gwyliadwriaeth ddydd Sadwrn
Pinwydd Gofynnwyd 6 flynedd yn ôl

Helo Rabbi,
Ydych chi'n meddwl ei fod yn waharddedig i basio o flaen camera sy'n dilyn traffig ddydd Sadwrn, neu o flaen fflach-olau sy'n cael ei oleuo gan draffig, gan gymryd yn ganiataol nad oes gennyf ddiddordeb mewn troi'r flashlight ymlaen na throi'r camera ymlaen.

Gadael sylw

Atebion 1
mikyab Staff Atebwyd 6 flynedd yn ôl

Hyd eithaf fy ngwybodaeth nid oes unrhyw waharddiad ar hyn. Ac mae llawer eisoes wedi delio ag ef (er enghraifft yn y Shevet Halevi responsa a mwy). Gweler er enghraifft yma:
http://www.zomet.org.il/?CategoryID=198&ArticleID=291
 

Uriel Ymatebodd 6 blynedd yn ôl

Heddwch,
Cwestiwn yn yr un cyd-destun ..
Beth am fynd dros y synhwyrydd cyfaint o system larwm pan fydd y system i ffwrdd?
System i ffwrdd = synhwyrydd yn gweithio a rhybuddion ond ni fydd y system yn seinio larwm gan ei fod yn y modd segur. Mae'r synhwyrydd yn ddi-wifr a dim ond yn gallu trosglwyddo heb y posibilrwydd o fewnbwn, felly ni ellir ei ddiffodd trwy'r system ond dim ond trwy dynnu batri.
Uriel

Michi Staff Ymatebodd 6 blynedd yn ôl

Beth yw'r gwahaniaeth? yr un peth ag uchod.

Uriel Ymatebodd 5 blynedd yn ôl

Dim ond miniogi'r cwestiwn.
Mae hyn yn golygu bod y synhwyrydd yn gweithio ac yn trosglwyddo bob tro y byddwch yn ei basio, ond nid yw'r system larwm yn ymateb i'r trosglwyddydd.
Mae hwn yn synhwyrydd gosod yn fy nhŷ a gallaf mewn egwyddor cyn bob dydd Sadwrn gorchuddio'r synwyryddion / tynnu'r batri.
Yr unig wahaniaeth yw bod gennyf yr opsiwn i ddatrys y broblem. Y cwestiwn yw a yw'r drafferth hon yn angenrheidiol.
תודה

Michi Staff Ymatebodd 5 blynedd yn ôl

Os bydd y synhwyrydd yn deffro ond ddim yn trosglwyddo unrhyw beth, ni welaf unrhyw reswm i boeni. Yn fy marn i nid oes unrhyw waharddiad ar hyn. Adnewyddodd Rabbi Rabinowitz, pan na welwch ganlyniadau uniongyrchol ar gyfer gweithredu, nid yw wedi'i wahardd (ar gyfer cerdyn sy'n agor drws gwesty ar Shabbat), a dyna pryd mae canlyniadau (mae'r drws yn agor) ond nid ydynt yn gweld canlyniadau trosglwyddo. y cerdyn. Mae hwn yn newydd-deb nad wyf yn siŵr yr wyf yn cytuno ag ef. Ond yma nid oes canlyniadau o gwbl (ac nid yn unig ddim yn eu gweld) felly nid wyf yn gweld angen i waethygu.

Moshe Ymatebodd 5 blynedd yn ôl

Rwy'n meddwl mai dim ond ar ddiwrnodau pan nad ydych chi gartref y dylech chi droi'r synhwyrydd ymlaen. Yn amlwg ddim?

Gadael sylw