Barnwr yr holl wlad

Ymateb > Categori: Moesoldeb > Barnwr yr holl wlad
Cynnig Gofynnwyd 3 flynedd yn ôl

Sut mae'r rabbi yn deall cwestiwn Abraham 'ni wna barnwr yr holl ddaear gyfiawnder'? A yw moesoldeb yn rhwymo heb yr ystumog ? Ac os nad ydyw, os ydyw moesoldeb yn rhywbeth nad yw yn orfodol ond dilyn ewyllys Duw, a hebddo nid oes ystyr i'r rhwymedigaeth foesol, pa fodd y gellir 'holi' i Dduw am ei ddiffyg ymostyngiad i foesoldeb ?

Gadael sylw

Atebion 1
mikyab Staff Atebwyd 3 flynedd yn ôl

Beth yw'r broblem? Hyd yn oed os yw moesoldeb yn rhwymedig ar allu Duw yn unig, mae Abraham yn ei ofyn am anghysondeb.

Y cyflafareddwr olaf Ymatebodd 3 blynedd yn ôl

Nid yw Abraham yn gwybod ei fod yn siarad â Duw.
Mae'n deall ei fod yn siarad â rhywun sydd â'r gallu ac sydd wedi dod i wneud cyfiawnder. Felly mae'n ceisio trin trwy weniaith trwy gyfuno penderfynu beth yw'r weithred briodol.

David Siegel Ymatebodd 3 blynedd yn ôl

Beth mae'n ei olygu i beidio â gwybod ei fod yn siarad â Duw?

Y cyflafareddwr olaf Ymatebodd 3 blynedd yn ôl

A dyma dri o bobl yn sefyll arno, un ohonyn nhw oedd H. ac nid oedd yn gwybod hynny trwy gydol y digwyddiad
Mae'r Torah yn dweud wrthym ei fod yn araith fewnol ac nid oedd Abraham yn gwybod.

David Siegel Ymatebodd 3 blynedd yn ôl

Felly a allai fod bod Duw ymgnawdoledig yn Iesu ??

Y cyflafareddwr olaf Ymatebodd 3 blynedd yn ôl

Os byddwch chi'n dod o hyd i nadroedd sy'n hudo bodau dynol ac asynnod sy'n siarad yna gall unrhyw beth fod.

Gadael sylw