یک میدراش خلاق

پاسخ > دسته: مطالعه تلمودی > یک میدراش خلاق
EA 7 ماه پیش پرسیده شد

وقتی خطبه ای از یک آیه، حلاخه جدیدی می آفریند، به روشی که حلاخه داوریتا (رامبان) ایجاد می کند، بنی اسرائیل قبل از اینکه یک میدراش این حلاخه را صادر کند، چه کردند؟ فقط در مورد یک جرم داوریتا (بدون آگاهی) گذشت؟ به عنوان مثال، قبل از اینکه آنها تقاضا کنند که دانش آموزان حکیم مورد احترام قرار گیرند (هلاچا برگرفته از میدراش "the") چه می کردند؟ آنها فقط مورد احترام قرار نخواهند گرفت و مرتکب جرم داوریتا می شوند؟ 

پیام بگذارید

پاسخهای 1
میکیاب کارکنان 7 ماه پیش پاسخ داده شد

قطعا. مشکل چیه؟ تا زمانی که آنها این قانون را مطالبه نمی کردند، او شناخته شده نبود و بنابراین حتی کسی که از آن عبور کرد مورد تجاوز قرار گرفت.
اما حتی در این صورت هم لازم نیست که اینها همه نسل های قبلی باشند. گاه قانون هم از قبل مطالبه شده است و فقط خطبه ای که داریم یک حکیم خاص است.

EA 7 ماه پیش پاسخ داد

مشکل این است که این واقعا بعید است. Halacha Dauriyta یک انتظار مستقیم از Gd از ما است. پس اگر از من انتظاری داشته باشد به احتمال زیاد به من خواهد گفت و چندین نسل منتظر نخواهد ماند تا یک حکیم بیاید و آنچه خدا از او انتظار دارد برای ما تجدید کند.

EA 7 ماه پیش پاسخ داد

انتظار از ما *

تیرگیتس 7 ماه پیش پاسخ داد

شاید نمونه ای از گزینه دوم در لینک زیر باشد. تلویحاً خاخام آکیوا خواسته و آفریده است و سنت شالاچ را نقل نکرده است که جای نقد خاخام تارپون چیست و معلوم می شود که احتمالاً خاخام آکیوا یک هلاخه فراموش شده به ثمر رسانده است.

https://he.m.wikisource.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99_%D7%A2%D7%9C_%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%99_%D7%97

تیرگیتس 7 ماه پیش پاسخ داد

(یادم نیست از کجا و در چه زمینه ای دیدم که این منبع آورده شده است. اگرچه مشخص نیست که خاخام آکیوا روایتی را به ثمر رسانده است، اما این سنت منافاتی با آن ندارد، اما این احتمال وجود دارد که اگر خاخام تارپون به خاطر بیاورد چه چیزی را آورده است. دیدم و سنت مانند خاخام آکیوا و سپس خاخام تارپون نبود.

میچی 7 ماه پیش پاسخ داد

نوشتن همه چیز غیرممکن است (به Eruvin XNUMX مراجعه کنید که چرا قوانین دوربان نوشته نشدند). فراتر از آن، سؤال شما به طور کلی در مورد خطبه است. چرا خدا انتخاب کرد که تورات را با درش بدهد. ملاحظات او را نمی دانم.

تیرگیتس 7 ماه پیش پاسخ داد

با نگرش دوم از منبع در کتاب‌های فوق، به نظر می‌رسد که آنها در واقع تصور می‌کردند که حتی یک خالق خواسته نمی‌تواند با سنت منافات داشته باشد، یعنی فرض می‌کردند که حتی در گذشته خطبه‌های خلاقانه را می‌شناختند یا حداقل نتیجه‌گیری‌های آنها را به خاطر داشتند (حداقل برای بیشتر قسمت ها). بنابراین شرایط این ادعا را «قطعاً» حفظ نکرد. تا زمانی که آنها مطالبه نمی کردند و غیره، هر کسی که از آن عبور می کرد مورد تجاوز قرار می گرفت "یا حداقل آن را یک فوریت مهم می دیدند.

شیپورها از داوریتا (برای نسل‌ها) در حضور جمعیت و در جنگ میتزوه و در قربانی‌های عمومی خاص دمیده می‌شوند (در بیابان XNUMX: XNUMX-XNUMX). از تورات در روش هاشانا (هر سال) و در یوم کیپور در یووال، شوفار دمیده می شود و در معبد، طبق آیه مزامیر، شیپورها به شوفار اضافه می شود.
در کتب همان. خاخام آکیوا خواستار موعظه ای در آیاتی در صحرای فوق الذکر شد که به طور قانونی دیگر آثار و کاهنانی را که دارای نقص نامعتبر هستند، بوق می زند. خاخام تارپون شواهدی علیه این موضوع می آورد که عمویش هیگر را دید که ایستاده بود و با شیپور تشویق می کرد. خاخام آکیوا پاسخ می دهد که شاید داوود او انفجارهایی را که از تورات (یا حداقل از پارشای فوق الذکر که خطبه در آن وجود دارد) نیست، بلکه روی روش هاشانا یا یوم کیپور یووال باشد، گیر کرده است. و خاخام تارپون به یاد می آورد که این را دیده است و اظهار می کند: «این کار تخیلی نیست. درود بر پدر ما ابراهیم که آکیوا از صلب تو بیرون آمد. تارپون دید و فراموش کرد، آکیوا از خودش خواسته و با قانون موافقت می کند. "هرکسی که از شما بازنشسته می شود به عنوان یک بازنشسته از زندگی خود."

خاخام تارپون شگفت زده می شود که خاخام آکیوا "از خود خواسته و با قانون موافقت کرده است"، به این معنی که خاخام آکیوا موعظه ای قابل اعتماد ارائه نکرد، بلکه یک خواسته خلاقانه بود. به عبارت دیگر می بینیم که خاخام تارپون نیز نزد درش یوتزر آمده و ادعا می کند که این که در گذشته مانند او رفتار نمی کردند، صحت ندارد.
این بدان معناست که خاخام تارپون فرض می‌کند، و در این مورد، خاخام آکیوا احتمالاً با او موافق است، نمی‌توان (یا غیر معقول) فرض کرد که در نسل قبلی آنها در واقع قوانین صحیح را نمی‌دانستند. یعنی در اینجا فرض بر این است که تمام نتیجه‌گیری‌های خطبه‌های خلاق (یعنی خود خطبه‌های خلاق) در گذشته شناخته شده بود، اما فراموش شده است، و امروز هر که خواستار موعظه خلاقانه است، باید فرض کند که فقط خطبه‌ای را بازتولید می‌کند. قبلا شناخته شده و دنبال شده است.
اگرچه ممکن است این سنت دلیل مطلق نباشد و خاخام عکیوا واقعاً می توانست عذر (تقضی) کند که در گذشته به این خطبه صحیح فکر نمی کردند تا اینکه خاخام عکیوا برخاست و مطالبه کرد.

پیام بگذارید