در روز سبت به غیریهودی ها گم می شود

پاسخ > دسته: مطالعه تلمودی > در روز سبت به غیریهودی ها گم می شود
اسحاق 6 سال پیش پرسیده شد

1) تورات ما را از سبت گمشده به غیریهودی معاف کرد... و این نام لذیذ را روشن می کند که باید حقوق اولیه را نسبت به غیریهودیان حفظ کنیم، اما که «چاسیدوت» است که ما موظف به آن نبودیم…
این مربوط به آن چیزی است که متأخرین (حذوعه و دیگران) تأکید کرده اند که احکام هفتگانه که حتی غیر یهود هم واجب است، از جنبه «صداقت و اخلاق» واجب است.
و به سخنان میمونیس در رابطه با معافیت گاو اسرائیلی که گاو غیریهودی را زد، نگاه کنید، که در شریعت آنها این را اقتضا نمی کند... ما با آنها بیشتر از خودشان رفتار نمی کنیم...

جمارا در سنهدرین می گوید که بازگرداندن ضرر به یک غیر غیریهودی ممنوع است... رامبام توضیح داد که این کار برای تقویت شرور دنیوی است (پس باید یک غیر یهودی شایسته اجازه داده شود، حتی اگر اصلاً ساکن نباشد). رشی توضیح داد که معلوم می‌کند به خاطر امر بر نمی‌گردد، بازگشت در هر صورت منع دارد (مگر اینکه به خاطر هتک حرمت خدا یا به خاطر تقدیس نام غیر از این باشد)…

سوال من این است که آیا این قوانین با توجه به تغییر "صداقت و اخلاق" پذیرفته شده توسط مردم تغییر می کند؟ آیا در شرایطی که هر فردی می بیند که کار درست جبران ضرر است، آیا قانون تغییر می کند؟ در برخی از کشورها حتی قوانینی وجود دارد (پس شاید بتوان "قوانین" را در دستورات کیم لنگر انداخت و اگر غیریهودی مکلف شود از آنها کم نخواهیم بود)…
حتی اگر گفته شود وجوب نیست، «فقط» اخلاق غیر توراتی است، لااقل تکلیفی نخواهد بود (حتی به قول راشی)... تورات واجب نیست، اما دلیل بر بازگشت است، اخلاقی که در زمان ما پذیرفته شده است... و نه به خاطر یک میتزوه…
برخی از خاخام ها می نویسند که امروز به خاطر حرمت اسم باید برگردد... اما به نظر من طفره می آید، حرمت اسم واجب نیست و ظاهراً زمانی جایز می شود که واقعاً قصد حرمت اسم را داشته باشد...

2) بازگشت «به خاطر تقدیس خدا» (به نقل از داستانهای اورشلیم) چه معنایی دارد... اگر تورات نه تنها شلیک می‌کرد، بلکه منع می‌کرد - چه چیز نادرستی قوم اسرائیل را به خاطر چیزی که برای آنها ستایش می‌کرد. واقعا منع است؟

پیام بگذارید

پاسخهای 1
میچی کارکنان 6 سال پیش پاسخ داده شد

در واقع، موافقم که بحث تقدیس نام امری غیر مستقیم است. به نظر من همان طور که حمیری می نویسد، امروز تعهد مطلق برای بازپرداخت وجود دارد. شما می نویسید که او این کار را از لحاظ اخلاقی انجام می دهد نه از طرف شریعت، و من به نظر خودم در این مورد نظر خواهم داد: اولاً برای امروز این یک قانون است نه اخلاق، زیرا واجب است که یک را برگردانید. ضایعه برای غیر یهودی درست مثل یهود و از همین آیه. Gemara در BK Lez به وضوح بیان می کند که آنها فقط به این دلیل به اسرائیل اجازه پول دادند که XNUMX میتزوو خود را حفظ نکردند. دوم اینکه حتی اگه حذف کنه مشکلش چیه؟!
و آنچه شما پرسیدید که آیا حرام است در جایی که ما یافتیم که نهی از هتک حرمت و حرمت اسم را جایز می داند، بخشنده است. این یک ممنوعیت نیست، بلکه پاسخی به وضعیت خاص غیریهودیان در آن زمان است، بنابراین حتی در زمان آنها نیز جایی برای تقدیس نام وجود داشت. این خود گواه این است که این ممنوعیت نیست.
این را در مقالات من در مورد غیریهودیان در زمان ما اینجا ببینید:
https://musaf-shabbat.com/2013/10/04/%D7%92%D7%95%D7%99-%D7%A9%D7%94%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94-%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D
و در مورد نگرش نسبت به تیره و تغییرات در حلاخه در اینجا.
------------------------------
پرسیدن:
به گفته حمیری مشخص است که باید برگردانده شود…

من به گفته داورانی که از روش او پیروی نکردند می خواهم و قوانین غیریهودیان در زمان ما نباید با قوانین ساکنان مقیم مقایسه شود.
جمارا و پوسکیم صریحاً می گویند که غیر از معافیت تورات در این مورد نهی وجود دارد (گویا او اهل دوربان است) و حتی به استدلال او نیز پرداخته اند…
به گفته راشی، نکته این است که نشان دهیم به خاطر اتهام پاسخ می دهیم نه چیز دیگری.
اما کسی که به نام اخلاق انجام می‌دهد - ظاهراً دقیقاً همان کاری را انجام می‌دهد که حکما می‌خواستند جلوی آن را بگیرند، متوجه می‌شود که این کار را به خاطر بهشت ​​انجام نمی‌دهد.
------------------------------
خاخام:
اولاً برای روش راشی هم لازم نیست. ممکن است این نهی به دلیل قوانین غیریهودی انجام شود یا در نظر آنها لطف پیدا کند. اما انجام دادن برای اخلاق شبیه به انجام برای تقدیس خداست. اخلاق نیز از تورات بر ما تحمیل شده است (و شما درست و نیک کردید).
با این حال، حتی اگر شما درست می گویید که منع این کار به خاطر اخلاق وجود دارد، من نمی فهمم شما چگونه پیشنهاد می کنید که این باید تغییر کند. اولاً اگر اخلاق امروز به معنای پاسخ دادن است، باز هم به خاطر اخلاق این کار را می کنید و این همان چیزی است که حرام است. ثانیاً به سادگی آنها، حتی در زمان خودشان، دستور اخلاقی بود، زیرا به نظر شما قصاص اخلاقی در آن زمان ممنوع بود.
اما همه اینها چیزهای عجیبی است. از چه زمانی انجام کار خلاف اخلاق به صرف نشان دادن خلاف شرع حرام است؟ اینها چیزهای گیج کننده ای است.
------------------------------
پرسیدن:
سوال این است که آیا هنجارهای اخلاقی می توانند تغییر کنند یا خیر؟
تورات فقط قتل و دزدی را از غیریهودیان منع کرده است زیرا آن را درستکاری و اخلاقی می دانستند و همانطور که خود غیریهودیان فقط به صداقت و اخلاق متعهد هستند ما نیز نسبت به آنها متعهد هستیم. که ما فقط بین خود متعهدیم (و به قول راشی حتی بر دیگران حرام است تا مبهم نشود)
------------------------------
خاخام:
من متوجه نمی شوم که بحث در مورد چیست. قبلاً توضیح داده ام. هنجار اخلاقی قطعاً می تواند تغییر کند. اما اگر به نظر شما راشی به دلایل اخلاقی انجام کارها را منع کند (که به نظر من کاملاً غیر منطقی است) تغییری در قانون ایجاد نمی شود. یک تکلیف اخلاقی و یک نهی حلاخی وجود خواهد داشت.

پیام بگذارید