پاسخ به سری ایمان و علم

پاسخ > دسته: ایمان > پاسخ به سری ایمان و علم
پ. 4 سال پیش پرسیده شد

شالوم هاراو در قالب سریال علم و ایمان که خاخام در آن نوشته استنه خاخام استفاده کرد از دیدگاه فیزیک الهیات
از او پرسیدم: تا آنجا که می دانم، در این برهان تردید وجود دارد، زیرا صحبت از علت اول، صحبت از وضعیتی است که قبل از واقعیت است و این وضعیت متعهد به قانونی بودن واقعیت ما نیست. می فهمم که مدرک نیست
دوست دارم جواب بدم ممنون

پیام بگذارید

پاسخهای 1
میچی کارکنان 4 سال پیش پاسخ داده شد

اگر من سوال شما را درست متوجه شده باشم، در واقع می‌پرسید که مبنای این فرض چیست که اصل علیت که در مورد واقعیت ما صادق است، حتی قبل از خلقت جهان صادق بوده است (زیرا با قدرت آن ثابت کرده‌ایم که آن را برخی خلق کرده‌اند. علت). پاسخ من این است که اصل علیت نباید قلمرو زمان باشد، بلکه شاید از انواع اشیاء باشد. اشیایی که از جهان برای ما شناخته شده اند، خود علت نیستند، بلکه توسط چیزی / شخصی ایجاد شده اند، از این رو اصل علیت در مورد آنها وجود دارد. اشیاء دیگر ممکن است نیاز به دلیل نداشته باشند. اشیاء در جهان ما در خلقت آفریده شده اند و اصل علیت صرف نظر از زمان در مورد آنها صدق می کند. فراتر از آن، حتی در دنیای ما، اصل علیت نتیجه یک مشاهده ساده نیست، بلکه یک فرض پیشینی است. بنابراین هیچ مانعی برای اعمال آن در سایر زمینه ها / زمان ها نیز وجود ندارد.

پ. 4 سال پیش پاسخ داد

سلام ربی
از قسمت دوم پاسخ می فهمم که پیشینی است (یعنی بستگی به آگاهی دارد) و یک واقعیت قبل از آگاهی انسان است.
یعنی هر چیزی که به شعور انسان بستگی دارد شامل علیت می شود و اما هر چیزی که قبلا بوده در علیت نمی گنجد.
بر این اساس من شواهد را درک نمی کنم.
دوست دارم جواب بدم ممنون

میچی کارکنان 4 سال پیش پاسخ داد

بحث در مورد چنین فواصل برای من دشوار است. منظورمو درست متوجه نشدی من استدلال نمی کنم که اصل علیت ذهنی است. ادعای من این است که عینی است، اما به چیزهایی در تجربه ما مربوط می شود و نه چیزهای دیگر. اما در مورد چیزهایی که در تجربه ما حتی قبل از خلقت انسان و قبل از خلقت جهان (یا بهتر است بگوییم: در مورد لحظه خلقت) صادق است. آنچه گفتم این است که اصل علیت از مشاهده ناشی نمی شود، بلکه از دلیل پیشینی ناشی می شود، اما منافاتی ندارد که مربوط به اشیاء مادی (آنهایی که در تجربه ماست) باشد و نه هر شیئی.

یدیدیا 4 سال پیش پاسخ داد

به گفته خاخام، اساس او از مشاهده بیرونی ایده علیت یا چیزی شبیه به آن ناشی می شود.
پس چه کسی آن را ایجاد کرد؟ 🙂

میچی کارکنان 4 سال پیش پاسخ داد

کسی که همه چیز را آفرید

شونرا مسافر 4 سال پیش پاسخ داد

اگر جهان دقیقاً به همین شکل و بدون علت آفریده شده است، چرا حتی امروز هم چنین اشکالاتی رخ نمی دهد؟

اوه، دوباره روی صفحه کلید رفتم و جواب گرفتم.

با احترام، شونرا کاتولوفسکی

پیام بگذارید