Èske yon repons se yon mitsvah?

Derech Chaim - XNUMX

BSD ARA XNUMX

Ramban nan kòmantè li sou Liv Detewonòm lan (kòmansman chapit L) deklare ke gen yon mitzvah pou fè teshuva.[1] Yo aprann mitsva sa a nan vèsè a (ibid.): "Epi Saba pou Seyè a, Bondye nou an." Yon lòt bò, Maimonid nan lwa repantans yo (XNUMX: XNUMX, XNUMX) ekri ke vèsè sa a se yon pwomès Bondye ke lafen pèp Izrayèl la pral fè repantans. Èske metòd Maimonid la tou gen yon mitsvah pou repanti?

הpozisyon (Mitzvah Shasad) ak lòt moun te deja lonje dwèt sou yon kontradiksyon aparan nan pwen sa a. Sou yon bò, bLiv kòmandman yo (Mitzvah Ag) Maimonid ekri:

Se li menm ki te kòmande pou nou konfese peche ak inikite nou te fè yo anvan Bondye va monte e li di yo ak repons lan.

Pa gen okenn kòmandman isit la pou fè yon repons. Kesyon an nan konfesyon mansyone isit la kòm yon mitzvah kondisyonèl: si yon moun fè yon konfesyon, li dwe di yon konfesyon ak egzekisyon an nan konfesyon an (ak tout sa a ak pote nan sakrifis la). Aji nan fè teshuva pa sanble tankou yon mitzvah isit la (tankou nan labatwa, moun ki vle manje vyann dwe touye legalman. Slaughter se yon mitzvah kondisyonèl, men manje vyann per se sètènman pa yon mitzvah)[2].

Apati sa a yon mari konkli Fasilitatè edikasyon (Mitzvah Shasad), ke si yon pechè pa retounen, li pa gen okenn pinisyon ditou pou li pa repanti (li se pini sèlman pou ofans ki sot pase a). Li ajoute ke menm si li te repanti epi li pa konfese, li pa t anile yon mitsvah te fè pa Davidoi, piske sa a se pa yon mitsvah pozitif (se yon mitzva 'egzistans', moun ki fè li gen yon rekonpans, men moun ki vyole. li epi li pa fè li pa anile anyen).[3]

Nan lòt men an, nan nimeratè mitzvo yo ki anvan lwa repantans yo, Maimonid ekri jan sa a:

Yo fè yon sèl kòmandman, epi li se ke pechè a retounen soti nan peche li devan Bondye epi konfese.

Pakonsekan yon foto w pèdi diferan parèt. Moun ki fè peche yo resevwa kòmandman pou l retounen sot nan move aksyon l yo, epi anplis li kòmande pou l konfese. Isit la repons lan prezante kòm te fè matza, epi li gen de eleman: fè yon repons ak konfese.[4] Sa a an kontradiksyon ak sa nou te wè nan pawòl Maimonid bLiv kòmandman yo. Nan eksplikasyon metòd Maimonid la, yo te di diferan direksyon, e nan ka sa a yo pa vrèman elabore sou kontradiksyon sa a. Nou pral ofri isit la yon direksyon diferan, ki baze sou yon konpreyansyon sou wòl nan Liv kòmandman yo Ak konprann pwoblèm nan nan repons lan.

Jan nou ka wè nan yon etid sou kat rasin ki anvan MaimonidLiv kòmandman yo Li, Maimonid mete nan kowòm li sèlman mitzvo ki gen yon kòmandman klè nan Tora a. Mitzvot ki aprann nan yon midrasha (gade nan dezyèm rasin lan), oswa nan Sabra, oswa nan Knesset la, yo pa enkli nan kowòm nou an. Si se konsa, ka gen dèt soti nan Dauriyta ki pa mansyone nanLiv kòmandman yo. Konklizyon an se ke lefèt ke yon mitzvah pa parèt la pa nesesèman vle di ke li pa yon mitzvah ki soti nan Tora a.[5]

Èske gen yon kòmandman klè nan Tora konsènan kòmandman repantans? Nou te wè pi wo a, ke dapre Maimonid vèsè "Epi jou repo a pou Seyè a, Bondye nou an" se yon pwomès epi li pa yon kòmandman. Toujou, bYon men fò Maimonid pote devwa pou repanti kòm yon devwa absoli. Solisyon pou sa a se ke pandan ke gen yon chaj, li soti nan yon sabra epi li pa yon Bib, kidonk li pa parèt nanSafamatz. Kontrèman, bYon men fò Maimonid pote tout devwa halakhic nou yo, kit soti nan Tora a, soti nan yon midrasha, oswa soti nan Durban oswa yon koutim, ak Se poutèt sa obligasyon nan repanti tou parèt la.

Nou jwenn ke omwen dapre Maimonid obligasyon pou fè yon repons baze sou Sabra. Si gen vre yon kanal ke Bondye te kreye pou nou retounen nan epi ekspye peche nou yo, lè sa a tou senpleman soti nan Sabra nou dwe itilize li (gade Midrash la ki parèt nan Brish. Shaarei Teshuvah Pou R.I., sou anba tè a ki ap rame nan prizon an, kote chak prizonye sipoze ale).

Sa a se tou rezon ki fè nan H. Teshuvah Maimonides non sèlman lis lwa yo, men tou dekri pwosesis la nan Teshuvah, ak resite vèti a nan otè a nan Teshuvah la (gade Ibid. F) ki kache posiblite pou ak obligasyon fè yon reponn. Nou pa jwenn kalite ekriti sa a nan lòt dosye halachik Maimonid yo. Li sanble ke tout bagay sa yo se vle di konvenk nou ke yon repons dwe fè, epi ke li ka fè. Rezon ki fè Maimonid nan liv halakhic li a eseye konvenk nou fè yon mitzvah, se ke pa gen okenn kòmandman nan mitzvah la (= repons lan). Fondasyon li se nan Sabra, e se poutèt sa Maimonid dwe konvenk nou ke li obligatwa pou nou fè sa, e sa pa youn nan kòmandman ki pi enpòtan yo (epi gade Lachanm PG HG, ki te ekri ke moun ki pa t repanti nan zak la pral rele nan tribinal pou li, ak malè se yon peche nan tèt li. Kontrèman ak pawòl ki nanpozisyon Pi wo a ki pa reponn se sètènman pa yon ofans. E petèt gen yon divizyon ant fè ak rès ane a).

Nan maj yo nan remak nou yo nou remake ke anjeneral mank nan kòmandman konsènan devwa halakhic se akòz lefèt ke yo pa ase enpòtan yo dwe enkli nan halakhic dauriyta. Men, gen kòmandman pou ki mank de yon kòmandman soti jisteman akòz pi fò nan enpòtans yo ak konplè. Nan mitzvot yo ki se fondasyon nan travay Bondye a, Tora a fè atansyon pou pa kòmande nou, pou nou fè sa soti nan iteruta deltata.

Raben an nan lèt li yo ekri yon prensip debaz menm jan an konsènan travay la nan vèti. Li klarifye la ke nan bagay fondamantal nan travay Bondye a inisyal konsepsyon ke yon moun ki pa kòmande ak fè se gwo kenbe. Pou rezon sa a, Tora a pa t kòmande nou sou yo.[6] Devwa pou reponn se yon premye egzanp sa a.

Papa nou ak Wa, nou tounen nan repantans konplè devan ou.

Mwen swete tout Beit Yeshiva a, Rosh Yeshiva Shlita, estaf devwe a, tout chè etidyan yo ak fanmi yo an jeneral tout Beit Yisrael la, bon ekriti ak siyati nan liv Tzadiks la. Se pou yon ane siksè ak repo sen. Yon ane nan sante (sitou pou ti gason an renmen anpil Israel Yosef ben Ruth ben Tolila ak pou nou tout). Yon ane nan aliya nan Tora ak travay, ak siksè nan tout zèv nou yo.

[1] E wi li blavi moun, EpiShaarei Teshuvah R.I.

[2] Malgre ke GRIP a nan entèpretasyon li aLiv kòmandman yo Nan Rasg, eksplike metòd Rasg la gen yon mitsvah pou manje vyann lè kondisyon nou an bon, sa ki aprann nan vèsè a: Men, sa a se yon metòd inik, ak sètènman lwa a nan touye tou egziste nan yon sitiyasyon kote yon moun jis vle manje vyann, menm lè limit li yo pa lajè epi pa gen okenn mitzvah nan manje li.

[3] Vizyon li se senp: si tout bon repantans san konfesyon se te yon peche, sa vle di, anile te fè, paske lè sa a kondisyon an nan yon moun ki te fè peche ak fè repantans san konfesyon pi mal pase yon moun ki te fè peche epi yo pa t 'repanti ditou. Sa a se fasil nan kou.

[4] Genyen anpil egzanp mitzvo ki genyen kèk detay. Pou egzanp, kòmandman an nan kat espès, oswa kòmandman an nan ponpon (ble limyè ak blan). Gade sou sa nan rasin XNUMX nan Maimonid.

[5] Gen kèk ki te eksplike konsa absans mitzvah nan Yishuv Ai nan nimeratè mitzvo yo, byenke gen kèk prèv ki montre Maimonid tou dakò ke sa a se yon mitzvah ki soti nan Tora a.

[6] Gade tou atik yo "Kontribisyon ak Challah: ant kòmandman yo ak volonte Bondye", midi Kaz (e la mwen fè distenksyon ant de kalite mitzvo sa yo).

Kite yon kòmantè