Жооп мицдегенби?

Дереч Хаим - XNUMX

BSD ARA XNUMX

Рамбан Мыйзам китебине жазган комментарийинде (L баптын башы) тешуваны жасоо үчүн мицдеген бар экени айтылат.[1] Бул мицдеген аяттан (ошол эле жерде): «Жана ишемби күнү Кудай-Теңириңе арналат» деген аяттан үйрөнүлөт. Башка жагынан алганда, Маймонид Тобо мыйзамдарында (XNUMX: XNUMX, XNUMX) бул аят Израилдин акыры тобо кыла турган Кудайдын убадасы экенин жазган. Маймониддин методу да тобо кылууга мицге ээби?

הпозиция (Мицва Шасад) жана башкалар бул учурда ачык-айкын карама-каршылыкты керсетушту. Бир жагынан, бОсуяттар китеби (Mitzvah Ag) Маймонид мындай деп жазат:

Ал Кудай асманга көтөрүлө электе биздин күнөөлөрүбүздү жана мыйзамсыздыктарыбызды мойнуна алып, аларга жооп кайтарууну буйруган.

Бул жерде жооп берүү үчүн эч кандай буйрук жок. Бул жерде мойнуна алуу маселеси шарттуу мицдеген катары айтылган: эгерде адам моюнга алса, анда ал мойнуна алдыруу менен мойнуна алуу керек (мунун бардыгын курмандык чалуу менен). Бул жерде тешува жасоонун өзү эле мицдегендей көрүнбөйт (союудагыдай, ким эт жегиси келсе, мыйзамдуу түрдө союш керек. Союу шарттуу, бирок эт жеш албетте, миц эмес)[2].

Мындан күйөө жыйынтык чыгарат Билим берүүчү (Мицва Шасад), эгер күнөөкөр кайтып келбесе, ал тобо кылбаганы үчүн эч кандай жазасы жок (ал өткөн кылмышы үчүн гана жазаланат). Ал өкүнүп, мойнуна албаса дагы, Давыдой жасаган мицдегенин жокко чыгарган эмес, анткени бул позитивдүү мицдеген эмес (бул «экзистенциалдык» миц, аны жасаган адамдын сыйлыгы бар, бирок ким бузса, ошонун акысы бар) деп кошумчалайт. ал жана кылбайт эч нерсени жокко чыгарбайт).[3]

Экинчи жагынан, тобо кылуу мыйзамдарынын алдында турган мицдеген санда Маймонид мындай деп жазат:

Бир осуят айтылат, бул күнөөкөр Кудайдын алдында күнөөсүнөн кайтып, мойнуна алат.

Демек, башкача көрүнгөн сүрөт пайда болот. Күнөө кылган адам жаман иштеринен кайтууга, андан тышкары күнөөсүн мойнуна алууга да буюрулат. Бул жерде жооп даярдалган матза катары берилген жана анын эки компоненти бар: жооп берүү жана моюнга алуу.[4] Бул биз Маймонид бОсуяттар китеби. Маймониддин ыкмасын түшүндүрүүдө ар кандай багыттар айтылган жана азыркы учурда алар бул карама-каршылыкты чындап ачып беришпейт. Биз бул жерде ролун түшүнүүгө негизделген башка багытты сунуштайбыз Осуяттар китеби Жана жооп маселесин түшүнүү.

Маймониддерге чейинки төрт тамырды изилдөөдөн көрүнүп тургандайОсуяттар китеби Анын, Маймонид өзүнүн кворумуна Тооратта ачык-айкын осуяттары бар мицдегендерди гана киргизет. Мидрашадан (экинчи тамырдан караңыз), Сабрадан же Кнессеттен үйрөнгөн мицдеген биздин кворумга кирбейт. Андай болсо, Дауритадан да айтылбаган карыздар болушу мүмкүнОсуяттар китеби. Жыйынтык: ал жерде мицдеген жердин пайда болбо-гондугу ал Тоораттан алынган миц эмес дегенди билдирбейт.[5]

Тооратта тообо кылуу буйругуна байланыштуу ачык-айкын буйрук барбы? Биз жогоруда көрдүк, Маймонид боюнча: «Жана ишемби күн – Кудай-Теңириңе» деген аят осуят эмес, убада. Ошентсе да, бКүчтүү кол Маймонид абсолюттук милдет катары тобо кылуу милдетин алып келет. Мунун чечими, заряд бар болсо да, ал библиядан эмес, сабрадан келип чыккан, ошондуктан ал жерде көрүнбөйт.Сафаматц. Ал эми, бКүчтүү кол Маймонид Тоораттанбы, мидрашаданбы, Дурбанданбы же каада-салттанбы, биздин бардык халахтык милдеттерибизди алып келет, ошондуктан тообо кылуу милдети да ошол жерде пайда болот.

Жок дегенде Маймониддерге ылайык жооп берүү милдети Сабрага негизделгенин таптык. Эгер чындап эле Кудай бизге кайрылып, күнөөлөрүбүздү жууш үчүн жараткан канал болсо, анда биз аны Сабрадан колдонушубуз керек (Бриште пайда болгон Мидрашты караңыз. Шаарей Тешува Р.И.га, түрмөдө сүзүлгөн жер астындагы, ал аркылуу ар бир туткун өтүшү керек).

Х.Тешувада Маймонид мыйзамдарды санап эле тим болбостон, Тешува процессин сүрөттөп, Тешуванын авторунун изгиликти айтып бергенинин себеби да ушул. жооп. Биз Маймониддердин башка халахикалык файлдарында мындай жазууну таппайбыз. Көрсө, мунун баары бизди жооп бериш керек жана аны аткарууга болот деп ынандыруу үчүн жасалган экен. Маймонид езунун халахтык китебинде бизди мицдеген осуят жок экендигинде (= жооп). Анын пайдубалы Сабрада, ошондуктан Маймониддер бизди муну кылуу милдеттүү экенине ынандырышы керек жана бул эң маанилүү осуяттардын бири эмес (жана караңыз Лахам Кылган ишине тообо кылбаган ал үчүн соттолот деп жазган П.Г.Г.Г. Анын айткандарына карама-каршыпозиция Жооп бербөө, албетте, кылмыш эмес. Жана, балким, иш менен жылдын калган бөлүгүнүн ортосунда бөлүнүү бар).

Сөзүбүздүн четтеринде биз, адатта, халахтык милдеттерге тиешелүү осуяттардын жоктугу, алардын халахиялык даарийтага кирүү үчүн жетиштүү мааниге ээ болбогондугу менен байланыштуу экенин белгилейбиз. Бирок осуяттар бар, алар үчүн осуяттын жоктугу алардын маанилүүлүгүнөн жана кылдаттыгынан улам келип чыгат. Гд ишинде негиз болуп саналган мицдеген жерлерде Тоорат бизге буйрук бербесин, ошондуктан биз муну итерута дельтасынан аткарабыз.

Раввин өзүнүн каттарында жакшылыктын ишине байланыштуу ушундай эле негизги принципти жазат. Ал ошол жерде Кудайдын ишиндеги негизги нерселерде ким буйрук бербеген жана аткарбаган адам улуу деген алгачкы түшүнүк сакталаарын түшүндүрөт. Ушул себептен Тоорат алар жөнүндө бизге буйрук кылган эмес.[6] Жооп берүү милдети мунун эң сонун мисалы.

Биздин Атабыз жана Падышабыз, биз силердин алдыңарда толук өкүнүп кайттык.

Бүткүл Бейт Йешивага, Рош Йешива Шлитага, берилген кызматкерлерге, бардык кымбаттуу студенттерге жана алардын үй-бүлөлөрүнө, бүтүндөй Бейт Израилге, Цаддиктердин китебинде жакшы жазууну жана кол коюуну каалайм. Ийгиликтин жана ыйык эс алуунун жылы болсун. Ден соолук жылы (өзгөчө кымбаттуу бала Исраил Йосеф бен Рут бен Толила жана баарыбыз үчүн). Тооратта жана эмгекте алия жыл, бардык иштерибизде ийгилик.

[1] Жана ооба ал бадам жашоосу, ЖанаШаарей Тешува Р.И.

[2] Анын чечмелөөсүндө GRIP болсо даОсуяттар китеби Of Rasg, Rasg ыкмасы биздин абалыбыз жакшы болгондо эт жеш үчүн бир мицге ээ экенин аяттан үйрөнгөн деп түшүндүрөт: Бирок бул уникалдуу ыкма, албетте, адам эт жегиси келген, анын чеги кенен эмес жана аны жегенде мицдеген адам жок болгондо да союунун закону да бар.

[3] Анын көз карашы жөнөкөй: эгер чындап эле мойнуна албай тообо кылуу күнөө болсо, башкача айтканда, жокко чыгаруу күнөө болгон, анткени анда күнөө кылып, мойнуна албай тообо кылган адамдын абалы күнөө кылып, такыр өкүнбөгөндөн да жаман. Бул, албетте, күмөн.

[4] Кээ бир деталдарды камтыган мицдеген мисалдар бар. Мисалы, төрт түрдүн осуяты, же тайдын осуяты (ачык көк жана ак). Бул тууралуу Маймониддердин XNUMX-тамырынан караңыз.

[5] Кээ бирлер Йишув Айдын мицдеген санында жок экендигин ушинтип тушунду-рушту, бирок Маймониддер да бул Тоораттан алынган мицге макул экендигине кээ бир далилдер бар.

[6] Ошондой эле макалаларды караңыз "Салым жана Чаллах: осуяттар менен Кудайдын эркиндин ортосунда", Түш Каз (мен ошол жерде мындай мицдеген эки турун ажыраттым).

Комментарий калтырыңыз