Китептер

Равин Майкл Авраамдын үчилтиги акыры жарык көрдү

  • Эгер сиз да Халача абалына жана еврей ой жүгүртүүсүнөн тынчсыздансаңыз
  • Эгер сиз да иудаизм тоңуп калган жана жаңылануу керек деп ойлосоңуз, бирок халахага берилген алкакта
  • Эгер сиз философиялык пландан (Кудайдын бар экендиги жана ага берилгендиги) еврей ой-пикири аркылуу (мындай нерсе барбы?) Халачага жана анын пайдубалына чейин толук дүйнө көз карашын издеп жатсаңыз, ал булактарда да, логикада да бекем орнотулган. ашказан оорутпай артта тура турган сүрөт

Равин доктор Майкл Авраамдын үч жаңы китеби («трилогия») муну кайраттуу, терең жана системалуу түрдө жасайт. Үчилтик алардын булактарынан алынган салттуу божомолдорду изилдеп, Тоораттын компетенттүү булактарына да, интеллектуалдык акылга жана бүтүндүккө да толук берилгендиктен улам жаңы-эски сүрөттү тартуулайт.

  • Китептер кайсы тилде жазылганы окумдуу жана эркин.
  • Баасы ар бир адамга бирдей.
  • Толук маалымат жана сатып алуу үчүн Дафна менен телефон аркылуу байланышыңыз: 052-3322444 же санариптик көчүрмөгө кызыккандар үчүн төмөнкү шилтемени караңыз