ຄໍາຕອບແມ່ນ mitzvah ບໍ?

ດີເລີດໄຊ - XNUMX

BSD ARA XNUMX

Ramban ໃນຄໍາຄິດເຫັນຂອງລາວໃນພຣະບັນຍັດຂອງພຣະບັນຍັດ (ຕອນຕົ້ນຂອງບົດ L) ບອກວ່າມີ mitzvah ເພື່ອເຮັດໃຫ້ teshuva.[1] mitzvah ນີ້ແມ່ນຮຽນຮູ້ຈາກຂໍ້ພຣະຄໍາພີ (ibid.): "ແລະ Shabbat ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າ." ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ, Maimonides ໃນກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການກັບໃຈ (XNUMX: XNUMX, XNUMX) ຂຽນວ່າຂໍ້ນີ້ແມ່ນຄໍາສັນຍາຈາກພຣະເຈົ້າວ່າການສິ້ນສຸດຂອງອິດສະຣາເອນຈະເຮັດໃຫ້ການກັບໃຈ. ວິທີການຂອງ Maimonides ຍັງມີ mitzvah ທີ່ຈະກັບໃຈບໍ?

הຕໍາ​ແຫນ່ງ​ (Mitzvah Shasad) ແລະຄົນອື່ນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນຈຸດນີ້. ໃນດ້ານຫນຶ່ງ, ຂປື້ມບັນທຶກພຣະບັນຍັດ (Mitzvah Ag) Maimonides ຂຽນວ່າ:

ມັນແມ່ນພຣະອົງຜູ້ທີ່ໄດ້ບັນຊາໃຫ້ສາລະພາບບາບແລະຄວາມຊົ່ວຊ້າທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດບາບກ່ອນທີ່ Gd ຈະສະເດັດຂຶ້ນແລະເວົ້າໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄໍາຕອບ.

ບໍ່ມີພຣະບັນຍັດຢູ່ທີ່ນີ້ເພື່ອໃຫ້ຄໍາຕອບ. ເລື່ອງຂອງການສາລະພາບແມ່ນໄດ້ກ່າວເຖິງໃນທີ່ນີ້ເປັນ mitzvah ເງື່ອນໄຂ: ຖ້າຫາກວ່າບຸກຄົນໃດຫນຶ່ງເຮັດໃຫ້ການສາລະພາບ, ລາວຕ້ອງເວົ້າວ່າການສາລະພາບກັບການປະຕິບັດຂອງການສາລະພາບ (ແລະທັງຫມົດນີ້ດ້ວຍການນໍາເອົາການເສຍສະລະ). ການເຮັດ teshuva ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ຄືກັບ mitzvah ຢູ່ທີ່ນີ້ (ຄືກັບການຂ້າສັດ, ໃຜຢາກກິນຊີ້ນຕ້ອງຂ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍ, ການຂ້າແມ່ນເປັນ mitzvah ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ, ແຕ່ການກິນຊີ້ນຕໍ່ se ແນ່ນອນວ່າບໍ່ແມ່ນ mitzvah).[2].

ຈາກນີ້ຜົວສະຫຼຸບ ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການສຶກສາ (Mitzvah Shasad), ວ່າຖ້າຫາກວ່າຄົນບາບບໍ່ກັບຄືນມາ, ລາວບໍ່ມີການລົງໂທດໃດໆສໍາລັບການບໍ່ກັບໃຈ (ລາວຖືກລົງໂທດພຽງແຕ່ສໍາລັບການກະທໍາຜິດທີ່ຜ່ານມາ). ລາວກ່າວຕື່ມວ່າເຖິງແມ່ນວ່າລາວຈະກັບໃຈແລະບໍ່ໄດ້ສາລະພາບ, ລາວບໍ່ໄດ້ຍົກເລີກ mitzvah ທີ່ເຮັດໂດຍ Davidoi, ເພາະວ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນ mitzvah ໃນທາງບວກ (ມັນເປັນ mitzvah 'ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ', ຜູ້ທີ່ເຮັດມັນມີລາງວັນ, ແຕ່ຜູ້ນັ້ນ. ຜູ້ທີ່ລະເມີດແລະບໍ່ເຮັດມັນຈະບໍ່ຍົກເລີກສິ່ງໃດ).[3]

ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ, ໃນຕົວເລກຂອງ mitzvos ທີ່ນໍາຫນ້າກົດຫມາຍຂອງການກັບໃຈ, Maimonides ຂຽນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ພຣະບັນຍັດຂໍ້ໜຶ່ງຖືກສ້າງຂື້ນ, ແລະມັນແມ່ນການທີ່ຄົນບາບກັບຄືນມາຈາກບາບຂອງຕົນຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າແລະສາລະພາບ.

ດັ່ງ​ນັ້ນ​ຮູບ​ພາບ​ທີ່​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​. ຜູ້​ທີ່​ເຮັດ​ບາບ​ຖືກ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ຈາກ​ການ​ກະທຳ​ຊົ່ວ​ຂອງ​ຕົນ, ແລະ ນອກ​ຈາກ​ນັ້ນ​ລາວ​ຍັງ​ຖືກ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ສາລະພາບ. ໃນ​ທີ່​ນີ້​ຄໍາ​ຕອບ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ນໍາ​ສະ​ເຫນີ​ເປັນ​ເຮັດ​ໃຫ້ matzah​, ແລະ​ມັນ​ມີ​ສອງ​ອົງ​ປະ​ກອບ​: ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄໍາ​ຕອບ​ແລະ​ການ​ສາ​ລະ​ພາບ​.[4] ນີ້ແມ່ນກົງກັນຂ້າມກັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຫັນໃນຄໍາເວົ້າຂອງ Maimonides ຂປື້ມບັນທຶກພຣະບັນຍັດ. ໃນຄໍາອະທິບາຍຂອງວິທີການ Maimonides, ທິດທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້, ແລະໃນກໍລະນີນີ້ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍຢ່າງແທ້ຈິງກ່ຽວກັບຄວາມຂັດແຍ້ງນີ້. ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສະ​ເຫນີ​ໃນ​ທີ່​ນີ້​ເປັນ​ທິດ​ທາງ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​, ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຂອງ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ ປື້ມບັນທຶກພຣະບັນຍັດ ແລະເຂົ້າໃຈບັນຫາຂອງຄໍາຕອບ.

ດັ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ຈາກການສຶກສາຂອງສີ່ຮາກທີ່ຢູ່ກ່ອນ Maimonidesປື້ມບັນທຶກພຣະບັນຍັດ ຂອງລາວ, Maimonides ເຂົ້າໄປໃນກຸ່ມຂອງລາວພຽງແຕ່ mitzvos ທີ່ມີພຣະບັນຍັດທີ່ຊັດເຈນຢູ່ໃນ Torah. Mitzvot ທີ່ຮຽນຮູ້ຈາກ midrasha (ເບິ່ງມີຢູ່ໃນຮາກທີສອງ), ຫຼືຈາກ Sabra, ຫຼືຈາກ Knesset, ບໍ່ໄດ້ລວມຢູ່ໃນກຸ່ມຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນ, ອາດຈະມີຫນີ້ສິນຈາກ Dauriyta ທີ່ບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງໃນປື້ມບັນທຶກພຣະບັນຍັດ. ສະຫຼຸບແມ່ນວ່າຄວາມຈິງທີ່ວ່າ mitzvah ບໍ່ປາກົດຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຫມາຍຄວາມວ່າມັນບໍ່ແມ່ນ mitzvah ຈາກ Torah.[5]

ມີພຣະບັນຍັດຢ່າງຈະແຈ້ງຢູ່ໃນ Torah ກ່ຽວກັບພຣະບັນຍັດຂອງ teshuva ບໍ? ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເຫັນ​ຂ້າງ​ເທິງ, ວ່າ​ອີງ​ຕາມ Maimonides ຂໍ້​ທີ "ແລະ​ວັນ​ຊະ​ບາ​ໂຕ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ" ເປັນ​ຄໍາ​ສັນ​ຍາ​ແລະ​ບໍ່​ແມ່ນ​ພຣະ​ບັນ​ຍັດ. ຍັງ, ຂມືທີ່ເຂັ້ມແຂງ Maimonides ເອົາຫນ້າທີ່ທີ່ຈະກັບໃຈເປັນຫນ້າທີ່ຢ່າງແທ້ຈິງ. ການແກ້ໄຂນີ້ແມ່ນວ່າໃນຂະນະທີ່ມີການກ່າວຫາ, ມັນມີຕົ້ນກໍາເນີດມາຈາກ sabra ແລະບໍ່ແມ່ນພະຄໍາພີ, ດັ່ງນັ້ນມັນບໍ່ປາກົດຢູ່ໃນ.ຊາຟາມັສ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຂມືທີ່ເຂັ້ມແຂງ Maimonides ເອົາຫນ້າທີ່ halakhic ທັງຫມົດຂອງພວກເຮົາ, ບໍ່ວ່າຈະຈາກ Torah, ຈາກ midrasha, ຫຼືຈາກ Durban ຫຼືປະເພນີ, ແລະດັ່ງນັ້ນ, ພັນທະທີ່ຈະກັບໃຈຍັງປາກົດຢູ່ທີ່ນັ້ນ.

ພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນວ່າຢ່າງຫນ້ອຍອີງຕາມ Maimonides ພັນທະທີ່ຈະເຮັດຄໍາຕອບແມ່ນອີງໃສ່ Sabra. ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ມີ​ຊ່ອງ​ທາງ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສ້າງ​ໃຫ້​ເຮົາ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ຫາ ແລະ ຊົດ​ໃຊ້​ບາບ​ຂອງ​ເຮົາ​ແທ້ໆ, ແລ້ວ​ພຽງ​ແຕ່​ຈາກ Sabra ເຮົາ​ຕ້ອງ​ໃຊ້​ມັນ (ເບິ່ງ Midrash ທີ່​ປະກົດ​ຢູ່​ໃນ Brish. Shaarei Teshuvah ເຖິງ R.I., ກ່ຽວກັບຊັ້ນໃຕ້ດິນທີ່ຕິດແຖວຢູ່ໃນຄຸກ, ໂດຍຜ່ານທີ່ນັກໂທດທຸກຄົນຄວນຈະໄປ).

ນີ້ກໍ່ແມ່ນເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງໃນ Teshuvah, Maimonides ບໍ່ພຽງແຕ່ລາຍຊື່ກົດຫມາຍ, ແຕ່ຍັງອະທິບາຍຂະບວນການຂອງ Teshuvah, ແລະ recites ຄຸນງາມຄວາມດີຂອງ Baal Teshuvah (ເບິ່ງ Ibid. F) ທີ່ underlies ຄວາມເປັນໄປໄດ້ແລະພັນທະທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄໍາຕອບ. . ພວກເຮົາບໍ່ພົບການຂຽນແບບນີ້ຢູ່ໃນໄຟລ໌ halachic ອື່ນໆຂອງ Maimonides. ມັນ turns ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ທັງ​ຫມົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ແມ່ນ​ຫມາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຄໍາ​ຕອບ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​, ແລະ​ມັນ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໄດ້​. ເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງ Maimonides ໃນຫນັງສື halakhic ຂອງລາວພະຍາຍາມຊັກຊວນໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດ mitzvah, ແມ່ນວ່າບໍ່ມີຄໍາສັ່ງຢູ່ໃນ mitzvah (= ຄໍາຕອບ). ພື້ນຖານຂອງມັນແມ່ນຢູ່ໃນ Sabra, ແລະດັ່ງນັ້ນ Maimonides ຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າມັນຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດແນວນັ້ນ, ແລະນີ້ບໍ່ແມ່ນພຣະບັນຍັດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ (ແລະເບິ່ງ. ລາຊາມ PG HG, ຜູ້ທີ່ຂຽນວ່າຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ກັບໃຈໃນການກະທໍາດັ່ງກ່າວຈະຖືກຟ້ອງຮ້ອງສໍາລັບມັນ, ແລະວິບັດແມ່ນບາບໃນຕົວຂອງມັນເອງ. ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ​ກັບ​ຄໍາ​ສັບ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ຕໍາ​ແຫນ່ງ​ ຂ້າງເທິງນີ້ວ່າການບໍ່ຕອບແມ່ນແນ່ນອນວ່າບໍ່ແມ່ນການກະທໍາຜິດ. ແລະບາງທີອາດມີການແບ່ງແຍກລະຫວ່າງການເຮັດແລະສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງປີ).

ໃນຂອບຂອງຂໍ້ສັງເກດຂອງພວກເຮົາພວກເຮົາສັງເກດວ່າປົກກະຕິແລ້ວການຂາດພຣະບັນຍັດກ່ຽວກັບຫນ້າທີ່ halakhic ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກຄວາມຈິງທີ່ວ່າພວກມັນບໍ່ສໍາຄັນພຽງພໍທີ່ຈະລວມຢູ່ໃນ halakhic dauriyta. ແຕ່​ມີ​ພຣະ​ບັນ​ຍັດ​ທີ່​ຂາດ​ພຣະ​ບັນ​ຍັດ​ຢ່າງ​ຊັດ​ເຈນ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ຄວາມ​ສໍາ​ຄັນ​ຂອງ​ຕົນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແລະ​ລະ​ອຽດ. ໃນ mitzvos ທີ່ເປັນພື້ນຖານໃນການເຮັດວຽກຂອງ Gd, Torah ລະມັດລະວັງບໍ່ໃຫ້ຄໍາສັ່ງພວກເຮົາ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາເຮັດແນວນັ້ນອອກຈາກ iteruta deltata.

rabbi ໃນຈົດຫມາຍຂອງລາວຂຽນຫຼັກການພື້ນຖານທີ່ຄ້າຍຄືກັນກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງຄຸນງາມຄວາມດີ. ພຣະອົງໄດ້ຊີ້ແຈງຢູ່ທີ່ນັ້ນວ່າໃນສິ່ງພື້ນຖານໃນວຽກງານຂອງພຣະເຈົ້າ, ແນວຄວາມຄິດເບື້ອງຕົ້ນວ່າຜູ້ທີ່ບໍ່ສັ່ງແລະເຮັດແມ່ນຍິ່ງໃຫຍ່ຈະຖືກຍຶດຫມັ້ນ. ສໍາລັບເຫດຜົນນີ້ Torah ບໍ່ໄດ້ສັ່ງພວກເຮົາກ່ຽວກັບພວກເຂົາ.[6] ໜ້າທີ່ຕ້ອງຕອບເປັນຕົວຢ່າງອັນສຳຄັນຂອງເລື່ອງນີ້.

ພຣະບິດາ ແລະ ກະສັດ​ຂອງ​ເຮົາ, ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ໃນ​ການ​ກັບ​ໃຈ​ຢ່າງ​ສົມບູນ​ຕໍ່​ໜ້າ​ທ່ານ.

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອວຍພອນໃຫ້ Beit Yeshiva, Rosh Yeshiva Shlita, ພະນັກງານທີ່ອຸທິດຕົນ, ນັກຮຽນທີ່ຮັກແພງແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາໂດຍທົ່ວໄປ Beit Yisrael ທັງຫມົດ, ການຂຽນທີ່ດີແລະລາຍເຊັນໃນຫນັງສື Tzaddiks. ຂໍໃຫ້ມັນເປັນປີແຫ່ງຄວາມສໍາເລັດແລະການພັກຜ່ອນອັນສັກສິດ. ປີຂອງສຸຂະພາບ (ໂດຍສະເພາະສໍາລັບເດັກຜູ້ຊາຍທີ່ຮັກແພງ Israel Yosef ben Ruth ben Tolila ແລະສໍາລັບພວກເຮົາທຸກຄົນ). ປີຂອງ aliyah ໃນ Torah ແລະການເຮັດວຽກ, ແລະຄວາມສໍາເລັດໃນການກະທໍາຂອງພວກເຮົາທັງຫມົດ.

[1] ແລະແມ່ນແລ້ວ ລາວ ຂຊີວິດຂອງມະນຸດ, ແລະShaarei Teshuvah R.I.

[2] ເຖິງແມ່ນວ່າ GRIP ໃນການຕີຄວາມຂອງຕົນເພື່ອປື້ມບັນທຶກພຣະບັນຍັດ ຂອງ Rasg, ອະທິບາຍວ່າວິທີການ Rasg ມີ mitzvah ກິນຊີ້ນໃນເວລາທີ່ສະພາບຂອງພວກເຮົາດີ, ເຊິ່ງໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກຂໍ້ພຣະຄໍາພີ: ແຕ່ນີ້ແມ່ນວິທີການທີ່ເປັນເອກະລັກ, ແລະແນ່ນອນວ່າກົດຫມາຍຂອງການຂ້າສັດຍັງມີຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ຄົນເຮົາພຽງແຕ່ຢາກກິນຊີ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງມັນບໍ່ກວ້າງແລະບໍ່ມີ mitzvah ໃນການກິນມັນ.

[3] ວິໄສທັດຂອງພຣະອົງແມ່ນງ່າຍດາຍ: ແທ້ຈິງແລ້ວ, ການກັບໃຈໂດຍບໍ່ມີການສາລະພາບເປັນບາບ, ນັ້ນແມ່ນ, ການຍົກເລີກໄດ້ເຮັດ, ເພາະວ່າສະພາບຂອງຜູ້ທີ່ເຮັດບາບແລະເຮັດການກັບໃຈໂດຍບໍ່ມີການສາລະພາບແມ່ນຮ້າຍແຮງກວ່າຜູ້ທີ່ເຮັດບາບແລະບໍ່ກັບໃຈທັງຫມົດ. ນີ້ຄົງຈະບໍ່ແນ່ນອນ.

[4] ມີຫຼາຍຕົວຢ່າງຂອງ mitzvos ທີ່ປະກອບມີລາຍລະອຽດບາງຢ່າງ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ຄໍາສັ່ງຂອງສີ່ຊະນິດ, ຫຼືພຣະບັນຍັດຂອງ tassel (ສີຟ້າອ່ອນແລະສີຂາວ). ເບິ່ງກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຢູ່ໃນຮາກ XNUMX ຂອງ Maimonides.

[5] ບາງຄົນໄດ້ອະທິບາຍດັ່ງນັ້ນການບໍ່ມີ mitzvah ຂອງ Yishuv Ai ຈາກຕົວເລກຂອງ mitzvos, ເຖິງແມ່ນວ່າມີຫຼັກຖານບາງຢ່າງທີ່ Maimonides ຍອມຮັບວ່ານີ້ແມ່ນ mitzvah ຈາກ Torah.

[6] ເບິ່ງບົດຄວາມ "ການປະກອບສ່ວນ ແລະ Challah: ລະຫວ່າງພຣະບັນຍັດ ແລະພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ", ຕອນທ່ຽງ Kaz (ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈໍາແນກລະຫວ່າງສອງປະເພດຂອງ mitzvos ດັ່ງກ່າວ).

ອອກຄໍາເຫັນ