Tsy niakatra tany Ziona ary rava tao Auschwitz, nilaza tamin’izy ireo ny Rebbe mba tsy hiakatra.

Responsa > Sokajy : Finoana > Tsy niakatra tany Ziona ary rava tao Auschwitz, nilaza tamin’izy ireo ny Rebbe mba tsy hiakatra.
Menatra noho ny henatra Nanontaniana 5 volana lasa izay

Afa-po ny fianakaviako raha hiverina any Ziona. (Noho ny fankahalan'ny jentilisa manodidina, dia nanan-karena be izy ireo ka tsy nanana na inona na inona)
Ny Rebbe dia nilaza tamin'izy ireo hijanona any an-tsesitany ary nampanantena fa ho tsara izany.
Minoa fa tsy niverina tany Ziona sy Efraima tao Auschwitz faha-XNUMX ny rebbe ary ny ran'ny taranany koa dia avy tamin'ny rebbe izay nampanantena ary noho ny fampanantenany dia rava.

Fa ao amin'ny Jeremia XNUMX, ny mpaminany sandoka dia mamporisika ny fiverenan'i Ziona ary Jeremia amin'ny anaran'Andriamanitra dia milaza fa tsia.
70 taona monja
Ary ankehitriny dia nivadika ny fironana, any Babylona angamba isika dia hanao trano sy hanambady vehivavy. Ary ny Jerosalema hovonoina sy ho mosary.

Inona ary no marina?
Ny hiverina any Ziona sa ny mifamadika amin’izay hiorim-ponenana any an-tsesitany?

Mametraha hevitra

1 valiny
mikyab Staff Voavaly 5 volana lasa izay

Ity dia clutch henjana. Samy irery. Ny rebbe iray izay nilaza ny heviny mba tsy hivoaka noho ny antony manokana, dia nilaza zavatra ara-dalàna tanteraka. Izay tsy nety tamin'ny farany dia tsy manery azy amin'ny vokany. Tsy misy ran'olona amin'ny tanany. Raha nanao fampanantenana tsy tompon'andraikitra izy dia mety kokoa.
Raha ny amin'ny mpaminany kosa dia milaza zavatra ara-paminaniana izy ireo, ka hafa mihitsy ny resaka. Raha mampanantena zavatra izy ireo dia amin’ny anaran’ny Tompo.
Amin'ny ankapobeny, tsy mitovy foana ny valin'ny fanontaniana hoe hifindra monina. Indraindray dia mety ny miakatra ary indraindray tsy. Na dia misy aza ny didy handaminana ny tany, fa ny mpaminany dia manaisotra na inona na inona ao amin'ny Torah amin'ny Holocaust na amin'ny ora.

Mametraha hevitra