Ċirkonċiżjoni

Responsa > Kategorija: Filosofija > Ċirkonċiżjoni
iben Mistoqsi sentejn ilu

X'inhi l-pożizzjoni tiegħek dwar l-argumenti kontra ċ-ċirkonċiżjoni? Li t-tifel huwa individwu li għandu jkollu l-għażla jekk iwettaqx jew le atti irriversibbli fuq ġismu, li l-alleanza tipperikola lit-tifel u li b’mod ġenerali tkun qisha taqta’ l-beżżula għall-bniet (dwar l-argument tas-saħħa)

Ħalli kumment

1 Tweġibiet
mikyab Persunal Imwieġeb 4 snin ilu

Argumenti bħal dawn jistgħu jmorru kontra drawwiet tal-ikel, edukazzjoni u affarijiet simili. M'hemm l-ebda ħarba mill-influwenza tal-ġenituri fuq il-ħajja tat-tifel. Għalhekk anki jekk it-talba hija teoretikament korretta mhix applikabbli. Il-ġenituri għandhom jagħmlu l-almu tagħhom skond il-fidi tagħhom għalih. B’mod partikolari, meta jikber, id-deċiżjoni li jagħmel alleanza tweġġgħu u tagħmilha aktar diffiċli għalih.

iben Wieġeb sentejn ilu

Iżda huwa proċess irriversibbli kuntrarju għad-drawwiet tad-dieta u l-edukazzjoni

mikyab123 Wieġeb sentejn ilu

Mhux vera. Kollox huwa irriversibbli. Pereżempju, l-edukazzjoni teħodha f'post li jinfluwenza wkoll id-deċiżjoni jekk għandhiex tibdel id-direzzjoni.

Dr. Wieġeb sentejn ilu

Dwar l-edukazzjoni jista’ jingħad li hija riversibbli imma n-nutrizzjoni żgur mhix riversibbli.

Daniel Wieġeb sentejn ilu

Ukoll li ma ċirkonċiżix fl-età ta '8 ijiem hija deċiżjoni irriversibbli. Ħadd ma jkun jista’ jagħti lura lil dan it-tifel il-ġranet tat-tfulija li fihom kien barra mill-patt.

A Wieġeb sentejn ilu

Għaliex din hija l-unika kwistjoni li hemm mill-evażjoni tar-rabbi għall-korp tal-kwistjoni it-tweġibiet huma dgħajfa u mhux serji. Xi ftit reminixxenti fl-apologetics ultra-Ortodossa fi żmienna.

ד Wieġeb sentejn ilu

A, tabilħaqq. Imma innota li kiteb “anke jekk teoretikament korrett” u wara biss qal li m’hemmx għażla oħra u kollox irriversibbli, eċċ. Imma t-tweġiba vera hija li l-kmandament taċ-ċirkonċiżjoni jegħleb il-valur tal-awtonomija tat-tarbija bla moħħ.

R. Wieġeb sentejn ilu

Fl-opinjoni tiegħi, it-tweġiba hija fil-fatt qawwija u korretta u mhux evażiva.

Arżnu Wieġeb sentejn ilu

B’segwitu minn dan is-suġġett, ħsibt li nżid li hawn dilemma bejn il-valur tal-awtonomija ta’ persuna fuq uliedha u l-kobor tal-ħsara lit-tifel. Kieku kienet korriment kbir ħafna (bħal amputazzjoni ta’ riġel jew driegħ) ikun hemm lok biex tintuża l-koerċizzjoni biex tiġi evitata din il-prattika minn min ma jemminx fiha (bħal li jiġi mġiegħel persuna ma tagħmilx suwiċidju minkejja li tkun awtonomija fuq ġismu). Iżda fil-każ taċ-ċirkonċiżjoni, il-ħsara hija relattivament żgħira u l-valur tal-awtonomija tal-ġenituri jidher li jegħlebha (bħalma persuna mhix imġiegħla toqgħod lura milli tpejjep minkejja li tkun qed tagħmel ħsara lilu nnifsu). Allura anki dawk li ma jemmnux fl-importanza taċ-ċirkonċiżjoni, m’għandhomx iċaħħduha minn dawk li jemmnu fiha. L-iktar, in-nies jistgħu jiġu edukati b’mod paċifiku kontra l-hekk imsejħa prattiki “barbariċi”.

Ħalli kumment