Tilwima bejn il-miżżewġin dwar iċ-ċirkonċiżjoni

Responsa > Kategorija: Ġenerali > Tilwima bejn il-miżżewġin dwar iċ-ċirkonċiżjoni
Arżnu Mistoqsi sentejn ilu

Hello Rabbi u l-festi t-tajba,
Jekk jitfassal każ li hemm tilwima bejn żewġ ġenituri dwar ċirkonċiżjoni għal tarbija. Legalment u/jew moralment, parti li trid ċirkonċiżjoni għandha titħalla twettaqha? Jew is-sitwazzjoni għandha titwaqqaf u tħalli lit-tifel jagħżel meta jikber?
Tislijiet,

Ħalli kumment

1 Tweġibiet
mikyab Persunal Imwieġeb 2 snin ilu

Jiddependi minn x'kienu l-ftehim bejn il-koppja mill-bidu (meta żżewġu). Jekk ma jkunx hemm kunsens ċar u ma jistax jiġi dedott minn ħabs (eż. id-drawwa prevalenti fl-ambjent tagħhom) eċċ., allura jidhirli li moralment wieħed għandu jħalli lit-tarbija tagħżel meta tikber.

Ċiniż u sterili Wieġeb sentejn ilu

Morali minn regola reliġjuża le?

U jekk hawn kunflitt bejn reliġjuż u morali, se teżerċita kunsiderazzjonijiet territorjali u tippreferi l-morali? (Fil-fatt, għaliex ma tużax dawn b'mod ġenerali lejn it-tarbija? Per eżempju f'postijiet fejn il-liġi jew is-soċjetà ma tapprovax kelma)

mikyab Persunal Wieġeb sentejn ilu

Reliġjużi żgur li le. U li l-oġġezzjoni tal-omm tesproprja l-obbligu tal-missier?
Ma fhimtx il-mistoqsija dwar it-territorju. X'inhi l-konnessjoni?

Ħalli kumment