စစ်ထုတ်ခြင်း-မေးခွန်းလွှာ ကျွန်ုပ်၏ စာရင်းသွင်းသူများ
ဘာသာရေးဇီယွန်ဝါဒတွင် Torah ၏ကမ္ဘာ
ဖြေnd လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်က မေးတယ်။  • 
2191 အမြင်များ1 အဖြေများ0 စကားသံများ
'လေ့လာသူနှင့် မဟာမိတ်' ဆောင်းပါးနောက်တွင် မေးခွန်း၊
ဖြေnd လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်က မေးတယ်။  • 
1574 အမြင်များ1 အဖြေများ0 စကားသံများ
စာရိတ္တပညာ
ဖြေnd လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်က မေးတယ်။  • 
2075 အမြင်များ1 အဖြေများ0 စကားသံများ