Op de sabbat is verloren voor de heiden

Reactie > Categorie: Talmoedstudie > Op de sabbat is verloren voor de heiden
Isaac 6 jaar geleden gevraagd

1) De Torah stelde ons vrij van een verloren sabbat voor een heiden... en verlicht de heerlijke naam dat we de basisrechten jegens de heidenen moeten behouden, maar wat 'Chassidut' is waar we niet toe verplicht waren...
Dit hangt samen met wat laatstgenoemden (Hazo'a en anderen) hebben benadrukt dat de zeven geboden die zelfs niet-Joden verplicht zijn, dingen zijn die verplicht zijn van de kant van 'eerlijkheid en moraliteit'.
En kijk naar de woorden van Maimonides met betrekking tot de vrijstelling van de stier van Israël die een stier van een heiden trof, die in hun wet niet vereist zijn ... We behandelen hen niet meer dan zijzelf ...

De Gemara in het Sanhedrin zegt dat het verboden is om een ​​verlies terug te geven aan een niet-Jood... Rambam legde uit dat het is om wereldse goddelozen niet te versterken (dan moet een fatsoenlijke niet-Jood worden toegestaan, zelfs als hij helemaal geen inwoner is), Rasji legde uit dat het onthult dat hij niet terugkeert vanwege het gebod Om terug te keren, is er in ieder geval een verbod (tenzij anders gedaan vanwege de ontheiliging van God of omwille van de heiliging van de naam) ...

Mijn vraag is of deze regels kunnen veranderen in overeenstemming met de veranderende 'eerlijkheid en moraliteit' die door de volkeren wordt geaccepteerd? Zal de wet veranderen in een situatie waarin iedereen ziet dat het goed is om een ​​verlies goed te maken? In sommige landen zijn er zelfs wetten (dan is het misschien mogelijk om in de geboden van Kim de 'wetten' te verankeren, en als een niet-Jood verplicht is, zullen we er niet minder van worden)…
Zelfs als er wordt gezegd dat er geen verplichting is, het is 'slechts' een niet-Torah-moraal, zal er in ieder geval geen verplichting zijn (zelfs volgens Rasji)… De Torah is niet verplicht maar er is een reden om terug te keren, de moraliteit geaccepteerd in onze tijd... En niet vanwege een mitswa...
Sommige rabbijnen schrijven dat het tegenwoordig nodig is om terug te keren vanwege de heiliging van de naam...

2) Wat is de betekenis van terugkeren 'vanwege de heiliging van Gd' (zoals geciteerd in de verhalen van de Jeruzalemiet)... Als de Torah niet alleen vuurde maar verbood - welk verkeerd ding zou het volk van Israël prijzen voor iets dat voor hen is echt een verbod?

laat een reactie achter

1 Antwoorden
Michi Personeel 6 jaar geleden beantwoord

Ik ben het er inderdaad mee eens dat de kwestie van het heiligen van de naam een ​​indirecte aangelegenheid is. Naar mijn mening is er een absolute verplichting om vandaag terug te betalen, zoals Hameiri schrijft. U schrijft dat hij dat uit de moraal doet en niet uit de wet, en daar zal ik naar mijn mening op ingaan: Ten eerste, want vandaag is het een wet en geen moraliteit, aangezien het verplicht is om een verlies voor een niet-Jood, net als een Jood en uit hetzelfde vers. De Gemara in BK Lez stelt duidelijk dat ze alleen geld voor Israël hebben toegestaan ​​omdat ze hun XNUMX mitswot niet hebben gehouden. Ten tweede, zelfs als het verwijdert, wat is daar dan het probleem mee?!
En wat je vroeg of het een verbod was waar we vonden dat verboden verboden waren tegen ontheiliging en heiliging van de naam, is de gever. Dit is geen verbod maar een reactie op de specifieke situatie van de heidenen in die tijd, dus ook in hun tijd was er ruimte om terug te geven voor de heiliging van de Naam. Dit is het enige bewijs dat dit geen verbod is.
Zie hierover in mijn artikelen over de heidenen in onze tijd hier:
https://musaf-shabbat.com/2013/10/04/%D7%92%D7%95%D7%99-%D7%A9%D7%94%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94-%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D
En over de houding ten opzichte van de heiden en veranderingen in halacha hier.
------------------------------
Vragen:
Volgens Hameiri is het duidelijk dat het teruggestuurd moet worden...

Ik vraag volgens de arbiters die zijn methode niet hebben gevolgd, en de wetten van de heidenen in onze tijd moeten niet worden vergeleken met de wetten van een ingezetene...
De Gemara en de poskiem zeggen expliciet dat er behalve de vrijstelling van de Thora een verbod op deze kwestie is (hij komt naar verluidt uit Durban), en hebben zelfs zijn redenering behandeld...
Volgens Rashi gaat het erom te laten zien dat we reageren vanwege de aanklacht en niet om iets anders.
Maar wie in naam van de moraliteit doet - ogenschijnlijk precies datgene doet wat wijzen wilden voorkomen, ontdekt dat hij het niet in godsnaam doet. Dit is ogenschijnlijk precies het verbodshek.
------------------------------
Rabbijn:
Ten eerste is het voor de Rashi-methode ook niet nodig. Het is mogelijk dat het verbod is om te doen vanwege de constituties van de heidenen of om gunst te vinden in hun ogen. Maar doen voor de moraliteit is vergelijkbaar met doen voor de heiliging van G'D. Moraal wordt ons ook opgelegd vanuit de Torah (en jullie hebben goed en goed gedaan).
Maar zelfs als u gelijk heeft dat er een verbod is om dit te doen omwille van de moraliteit, begrijp ik niet hoe u suggereert dat dit zou moeten veranderen. Ten eerste, als moraliteit tegenwoordig betekent reageren, dan doe je dat weer vanwege moraliteit en dat is wat verboden is. Ten tweede was het in hun eenvoud, zelfs in hun tijd, een orde van moraliteit, aangezien het naar uw mening toen verboden was om wraak te nemen op moraliteit.
Maar dit zijn allemaal rare dingen. Sinds wanneer is het verboden om iets tegen de moraal te doen alleen maar om te laten zien dat je iets tegen de wet doet? Dit zijn raadselachtige dingen.
------------------------------
Vragen:
De vraag is of de morele norm kan veranderen...
De Thora verbood moord en roof door heidenen alleen omdat het als rechtschapenheid en moraliteit werd beschouwd, en net zoals de heidenen zelf alleen toegewijd zijn aan eerlijkheid en moraliteit, zijn wij aan hen toegewijd aan hen, of maakt het nog steeds deel uit van de 'toevoeging ' dat we alleen tussen ons zijn begaan (en volgens Rashi zelfs verboden voor anderen, om niet te verduisteren)
------------------------------
Rabbijn:
Ik begrijp niet waar de discussie over gaat. Ik heb het al uitgelegd. De morele norm kan zeker veranderen. Maar als Rashi naar jouw mening verbiedt om dingen te doen uit morele motieven (wat naar mijn mening duidelijk onlogisch is), dan zal dat de wet niet veranderen. Er zal een morele verplichting zijn en een halachisch verbod.

laat een reactie achter