Umgwebi welizwe lonke

Iimpendulo > Udidi: Ukuziphatha > Umgwebi welizwe lonke
Unikezelo Ubuzwe kwiminyaka emi-3 eyadlulayo

URabhi uwuqonda njani umbuzo ka-Abraham othi ‘umgwebi wehlabathi lonke akayi kwenza okusesikweni’? Ngaba ukuziphatha kuyabophelela ngaphandle kwesisu? Yaye ukuba akunjalo, ukuba ukuziphatha kuyinto enyanzelekileyo ukulandela kuphela ukuthanda kukaThixo, yaye ngaphandle kwayo imbopheleleko yokuziphatha ayinantsingiselo, ‘unokubuzwa’ njani uThixo ngokuswela kwakhe ukuzithoba kwimilinganiselo yokuziphatha?

Shiya uluvo

Iimpendulo ze1
mikyab Abasebenzi Uphendulwe kwiminyaka emi-3 eyadlulayo

Yintoni ingxaki? Nokuba isimilo sibophelela kuphela kumandla kaThixo, uAbraham uyambuza malunga nokungangqinelani.

Umlamli wokugqibela Uphendulwe kwiminyaka emi-3 eyadlulayo

UAbraham akazi ukuba uthetha noThixo.
Uyaqonda ukuba uthetha nomntu onobuchule noze kwenza okusesikweni. Ngoko uzama ukukhohlisa ngokukhohlisa ngokudibanisa ukugqiba ukuba yintoni isenzo esifanelekileyo.

UDavid Siegel Uphendulwe kwiminyaka emi-3 eyadlulayo

Kuthetha ukuthini ukungazi ukuba uthetha noThixo?

Umlamli wokugqibela Uphendulwe kwiminyaka emi-3 eyadlulayo

Kwaye naba abantu abathathu bemi kuyo, omnye wabo yayinguH. kwaye wayengazi kuyo yonke loo nto
ITorah isixelela ukuba nguYehova kunye nentetho yakhe yangaphakathi kodwa uAbraham wayengazi.

UDavid Siegel Uphendulwe kwiminyaka emi-3 eyadlulayo

Ngaba kunokwenzeka ukuba uThixo wavela kuYesu ??

Umlamli wokugqibela Uphendulwe kwiminyaka emi-3 eyadlulayo

Ukuba ufumana iinyoka ezihenda abantu kunye needonki ezithetha ngoko yonke into ingaba.

Shiya uluvo