Iimpendulo > Udidi: Ngokubanzi
ukuhluza:Yonke intovulaIsonjululweukuvala phantsiAyiphendulwa
Imida yegunya kunye nemithombo yalo
PhendulaYigal Ibuzwe ngaphambi kosuku loku-1  • 
273 Iimbono1 Iimpendulo0 Amazwi
incwadi yakho
Phendulaקורא נלהב Ibuzwe ngaphambi kosuku loku-1  • 
168 Iimbono1 Iimpendulo0 Amazwi
Kwilizwe elifanelekileyo le-halacha ngaphandle kweengxabano
Phendulaק Ubuzwe kwiintsuku ezi-2 ezidlulileyo  • 
180 Iimbono1 Iimpendulo0 Amazwi
Umsindo njengesenzo sonyango
PhendulaUkukhanya kweziqhamo zobusi Ubuzwe kwiintsuku ezi-2 ezidlulileyo  • 
273 Iimbono1 Iimpendulo0 Amazwi
Ngaba ngokwenene abantu bahlala enyangeni?
PhendulaHaim Ubuzwe kwiintsuku ezi-2 ezidlulileyo  • 
370 Iimbono1 Iimpendulo0 Amazwi
Ekuqaleni
PhendulaYanir kunye Roll Ubuzwe kwiintsuku ezi-2 ezidlulileyo  • 
170 Iimbono1 Iimpendulo0 Amazwi
Ukunika i-smartphone ekusebenziseni ngokungafanelekanga
Phendulaק Ubuzwe kwiintsuku ezi-4 ezidlulileyo  • 
458 Iimbono1 Iimpendulo0 Amazwi
Isiqhamo somthi onetyhefu ngokweHalacha
PhendulaEden Ubuzwe kwiintsuku ezi-5 ezidlulileyo  • 
292 Iimbono1 Iimpendulo0 Amazwi
Ukubuza ngokomdla kodwa ukunika impendulo engachanekanga, 🙄
PhendulaUkubuza ngomdla kodwa impendulo engachanekanga 🙄 Ubuzwe kwiintsuku ezi-6 ezidlulileyo  • 
288 Iimbono1 Iimpendulo0 Amazwi
R. Yehuda Hasid
PhendulaElhanan Rein Ubuzwe kwiveki enye edlulileyo  • 
554 Iimbono1 Iimpendulo0 Amazwi
OoRabhi abangcolisa iikawusi endaweni ye 'chanach'
PhendulaUkunuka kwale mihla Ubuzwe kwiveki enye edlulileyo  • 
436 Iimbono1 Iimpendulo0 Amazwi
Milta Davedikhuta
PhendulaAmir Jose Ubuzwe kwiveki enye edlulileyo  • 
390 Iimbono1 Iimpendulo0 Amazwi
UMoses Saada
Phendula/ Ubuzwe kwiveki enye edlulileyo  • 
430 Iimbono1 Iimpendulo0 Amazwi
UMartin Buber
PhendulaM.A. Ubuzwe kwiiveki ezi-2 ezidlulileyo  • 
427 Iimbono1 Iimpendulo0 Amazwi
Isenzo sikaBen Meleki
PhendulaEA Ubuzwe kwiiveki ezi-2 ezidlulileyo  • 
290 Iimbono1 Iimpendulo0 Amazwi
Imilinganiselo
Phenduladumisani Ubuzwe kwiiveki ezi-2 ezidlulileyo  • 
398 Iimbono1 Iimpendulo0 Amazwi
Kutheni kungekho zohlwayo zinzima?
PhendulaYoweli Ubuzwe kwiiveki ezi-2 ezidlulileyo  • 
467 Iimbono1 Iimpendulo0 Amazwi
Kuya kwenzeka ntoni ukuba ubushushu bukhuphuka ngakumbi nangakumbi nangakumbi
PhendulaNgobubele Ubuzwe kwiiveki ezi-2 ezidlulileyo  • 
266 Iimbono1 Iimpendulo0 Amazwi
Iqhubekile
PhendulaA.I.A. Ubuzwe kwiiveki ezi-2 ezidlulileyo  • 
212 Iimbono1 Iimpendulo0 Amazwi
Isibophelelo nge matzoh
PhendulaA.I.A. Ubuzwe kwiiveki ezi-2 ezidlulileyo  • 
154 Iimbono1 Iimpendulo0 Amazwi
Ngokumalunga neeprimaries zeLikud
PhendulaA' Ubuzwe kwiiveki ezi-3 ezidlulileyo  • 
395 Iimbono1 Iimpendulo0 Amazwi
Iluncedo ngakumbi kunokufunda
PhendulaEA Ubuzwe kwiiveki ezi-3 ezidlulileyo  • 
123 Iimbono1 Iimpendulo0 Amazwi