Ingxabano phakathi kwabashadile mayelana nokusoka

Izimpendulo > Isigaba: Okujwayelekile > Ingxabano phakathi kwabashadile mayelana nokusoka
Iphayini Ubuzwe eminyakeni engu-2 edlule

Sawubona Rabi namaholide ajabulisayo,
Uma kukhishwa icala lokuthi kunengxabano phakathi kwabazali ababili mayelana nokusoka kwengane. Ngokomthetho kanye/noma ngokokuziphatha, kufanele yini iqembu elifuna ukusoka livunyelwe ukuthi likwenze? Noma kufanele isimo simiswe bese ingane ikhetha lapho isikhulile?
Ozithobayo,

Shiya amazwana

Izimpendulo ze-1
mikyab Abasebenzi Kuphendulwe eminyakeni engu-2 edlule

Kuya ngokuthi zaziyini izivumelwano phakathi kwabashadikazi kusukela ekuqaleni (ngesikhathi beshada). Uma ingekho imvume ecacile futhi ingenakutholwa ejele (isb. isiko elivamile endaweni yabo) njll., khona-ke kubonakala kimi ukuthi ngokokuziphatha umuntu kufanele avumele umntwana ukuba akhethe lapho ekhula.

IsiShayina futhi oyinyumba Uphendule eminyakeni engu-2 edlule

Ukuziphatha okuvela emthethweni wenkolo cha?

Futhi uma kunokungqubuzana phakathi kwenkolo nokuziphatha lapha, ingabe uyocabangela indawo futhi ukhethe ukuziphatha? (Eqinisweni, kungani ungasebenzisi lezi ngokujwayelekile emntwaneni? Isibonelo ezindaweni lapho umthetho noma umphakathi ungalivumi igama)

mikyab Abasebenzi Uphendule eminyakeni engu-2 edlule

Abenkolo ngokuqinisekile akunjalo. Nokuthi ukuphikisa kukamama kuphuca isibopho sikababa?
Ngangingawuqondi umbuzo mayelana nensimu. Kuyini ukuxhumana?

Shiya amazwana