בענין פסיק רישא באיסורי דרבנן בסוגיא דנר שע"ג טבלא (שבת ק"כ:)

 

השאר תגובה

Back to top button