איסור אבל בתלמוד תורה

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיאיסור אבל בתלמוד תורה
אורן שאל לפני 7 שנים

שלום הרב,
ידועה ההלכה שאבל חייב בכל המצוות חוץ מתפילין. לכאורה משמע מפה שהוא גם חייב במצוות תלמוד תורה. אבל ידועה גם ההלכה שאבל אסור בתלמוד תורה. אם כן, תמוה מדוע לא ציינו זאת במשנה שפוטרת את האבל מן התפילין. הסבר מתאים שאני יכול לחשוב עליו זה השיטה הידועה שלך לגבי מצוות תלמוד תורה שיוצאים בק"ש בוקר וערב ידי חובה (ובזה אבל חייב גם כן), וכל השאר (תלמוד תורה שאינו מצווה), האבל אסור בו משום פקודי השם ישרים משמחי לב. האם הדבר הזה יכול להיות ראיה נוספת לשיטתך?
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 7 שנים

היכן כתוב שהוא חייב בכל המצות פרט לתפילין? זה מה שקורה בפועל, אבל איני זוכר מקור שכותב זאת. ואם זה לא כתוב, אז אין מקום לדיוק הזה. 
מעבר לזה, האבל חייב במצוות תלמוד תורה, אבל יש לו פטור צדדי כי זה משמח (לא בגלל שזו מצווה). לכן עדיין שייך לומר שהוא חייב בכל המצוות פרט לת"ת. כך גם פוטרים אותו מהכנסת כלה, וגם זה מפני שזה משמח ולא בגלל פטור מהותי מהמצווה.
לכן איני חושב שיש כאן דיוק לטובת שיטתי. 

אורן הגיב לפני 7 שנים

מופיע בברכות יא., טז:, סוכה כה., כתובות ו:.

אם לאבל יש פטור צדדי, נראה לי שמן הראוי היה לציין זאת בברייתא שהוא פטור לא רק מן התפילין, אלא גם מתלמוד תורה. לגבי פטור מהכנסת כלה, שם זה לא מצווה מפורשת כמו ת"ת אלא היא חלק ממצוות "ואהבת לרעך כמוך" שממנה האבל לא פטור. אגב, איפה מופיע הפטור של אבל מהכנסת כלה?

מיכי צוות הגיב לפני 7 שנים

אכן. לא זכרתי.
דיברנו כבר פעם על כללים בש"ס, כמו בקידושין לגבי מצוות עשה שהזמן גרמן שנשים פטורות. שם מציינים את יוצאי הדופן, ובכל זאת הגמרא מוסיפה עוד כמה. וקובעת: אין למדים מן הכללות אפילו במקום שנאמר בו חוץ (כמובן שלכל חריג צריך להיות הסבר צדדי). לכן לא הייתי מדייק מהנוסח שמופיע לגבי כל המצוות פרט לתפילין. יכולים להיות עוד חריגים כל עוד יש להם טעמים צדדיים.
אבל פטור ממצוות שכרוכות בשמחה. זה לא מופיע, אבל הנחה הלכתית פשוטה.

השאר תגובה

Back to top button