איסור לתת מתנת חינם לגוי

שו"תקטגוריה: הלכהאיסור לתת מתנת חינם לגוי
א' שאל לפני 7 שנים

פורים שמח כבוד הרב!
נתקלתי ברמב"ם הלכות זכייה ומתנה פרק ג בהלכה לפיה "אסור לישראל לתן מתנת חנם לגוי" והביאור של ההלכה מפנה להלכות עבודה זרה י,ד, שם הדבר מנומק לפי הפסוק "לא תחונם".
קראתי את המאמר שלך אודות גויים דאז לעומת גויים של ימינו, אבל כעת כשאני רואה שהדברים נשענים על פסוק מפורש זה נראה באור קצת אחר. אמנם הפסוק הוא בהקשר של העמים שצריך לכבוש בכניסה לארץ, אך בכל זאת השאלה מציקה.
מה דעתך?

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 7 שנים

לא לגמרי הבנתי את הבעיה. מדובר גם על דיני דאורייתא שנוגעים לגויים, כפי שכתב המאירי. ראה מאמרי כאן:

האם יש עבודה זרה ‘נאורה’? על היחס לגויים ועל שינויים בהלכה


ולמעשה, נחלקו כבר הפוסקים האם דינים אלו נוגעים רק לעובדי ע"ז או לכל גוי, או אולי רק לשבעת עממין. ראה למשל באנצי"ת תחילת ע' גוי ועוד הרבה. 

השאר תגובה

Back to top button