'אלו ואלו' 'דיבור' מל 'רצון'

שו"ת'אלו ואלו' 'דיבור' מל 'רצון'
א' שאל לפני 2 שבועות

תודה רבה על הסדרה אודות לימוד ופסיקה.
אין לי שאלה, ורק רציתי להעיר: בקשר להבחנה שלך ש'אלו ואלו דבר אלוקים חיים', זה 'דיבור' ולא 'רצון'. בעניין זה יש כמה שיחות מהרבי חב"ד – ולמרבה ההפתעה? – וניתן לומר שלפנינו שני נביאים שהתנבאו בסגנון אחד…
ושם מבאר בהקשר זה כך: יש הבדל בין 'דיבור' ל'רצון', בין 'אלוקים' ל'הוי"ה'. בעוד והדיבור הוא צורך חיצוני יחסית (האדם עצמו אינו זקוק לדיבור, והוא רק לצורך אינטראקציה עם הזולת), הרי שהרצון הוא מהותו של האדם ובכך הוא מוגדר. בעוד ושם 'אלוקים' הוא בלשון רבים, קשור לטבע ואינו מבטא את מהותו של הא-ל, הרי ששם הוי"ה הוא 'שם העצם' ומהותו של הקב"ה.
ומבאר שהתורה בכלל היא 'דיבור' וקשורה לשם אלוקים בלשון רבים. כלומר, זו תורה הקשורה לצמצומים שונים והיא נותנת מקום לריבוי דעות ונימוקים. ההלכה, לעומת זאת, זה רצון, שהוא ישיר, חד-משמעי ומבטא את מהותו של הבורא. וממתיק זאת בכך שכתוב "הוי"ה עמו – שהלכה כמותו", דבר הוי"ה זו הלכה". כלומר, ההלכה היא הוי"ה, ולא 'אלוקים' שזה שאר התורה – 'אלו ואלו דברי אלוקים חיים'.
ויש לו שם בזה אריכות רבה ובהסברה רחבה.
סתם חשבתי להעיר.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שבועות

חן חן. אני שמח לראות את הדברים.

השאר תגובה

Back to top button