אמת מול תועלת

שו”תאמת מול תועלת
עמית שאל לפני 2 חודשים

שלום הרב, התווכחתי עם חבר וחשבתי להפנות את השאלה אליך. [השאלה תיאורטית כרגע ולא נוגעת למעשה].
השאלה התעוררות בעקבות תופעה (די רווחת) שבה רבנים למשל אומרים אמירות לא מדויקות בשם התורה, ביודעין, כי זה מועיל. אנסה לפרט.
לדוג’ בנוגע לגיוס של נשים לצה”ל, יש שאומרים שהן עוברות על איסור, אע”פ שהם לא חושבים כך (כרגע לא ניכנס לשאלה ההלכתית, נניח שזה כך). הסיבה לומר כך זה כי הם חושבים שבנות שהולכות לצבא ‘יתקלקלו’ (גם כאן אי”צ להיכנס לשאלה המציאותית, נניח שזה נכון). 
רציתי לדון בשאלה מכמה פנים, אציין שהפן התועלתי גרידא לא מעניין אותי. כלומר נניח שזה באמת יועיל ועד גיל מאה עשרים היא תישאר ירא”ש ולעולם לא תדע שזה היה שקר וכדו’.  
ארצה לבחון מבחינת ג’ עניינים: א. הלכה. האם מי שעושה כך  עובר על לאו. ב. ערכית. האם הרב חושב שיש פגיעה בערך האמת (עי’ במקרים השונים לקמן). ג. חופש. האם נכון לפגוע (תלוי במצבים לקמן) בחופש של אותן נערות לבחור. 
א. נניח שאין לאותם רבנים טיעונים שיכולים לשכנע את אותן נערות, אך אותם רבנים בטוחים שזה נכון. לדוג’ ברור להם שזה יביא לקלקול וכדו’, אך אותן נערות לא מכירות מספיק את המציאות וכדו’ והן לא ישתכנעו, או שהן ‘נעולות’ על זה. 
ב. נניח שלאותם רבנים יש טיעונים שבודאי ישכנעו את הנערות, אך אין להן דרך להעביר את זה, לדוג’ דרך אמצעי תקשורת וכדו’ שא”א להעביר מסר ארוך ומורכב. האם נכון לומר שכאן כבר אין שלילה של החופש שלהם?
תודה רבה.
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 חודשים

אם חשבת לעשות זאת, אז טוב שאתה עושה. 🙂
אני מסכים לגבי לכל הנקודות שהעלית. אסור לעשות זאת מכל הסיבות שמנית ועוד: 1. מי שעושה כן משקר (אם כי אין לאו לשקר). 2. יש פגיעה בערך האמת כמובן. 3. יש כאן פגיעה בחופש לבחור, ואין לעשות זאת. 4. יש כאן בל תוסיף, שמציגים מה שאינו אסור כאיסור (ראה רמב”ם בתחילת הל’ ממרים).
שני הטיעונים שהבאת בסוף לא מעלים ולא מורידים לדעתי. אתה לא אמור לקבל החלטות עבור זולתך, ולא לשקר, ולא לעבור בבל תוסיף.
ראה בטור 21 על שקרים קדושים, וגם בטור האחרון (289).

השאר תגובה