בין לימוד מילתא ממילתא לבניין אב

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיבין לימוד מילתא ממילתא לבניין אב
צ׳ שאל לפני חודש 1

לכבוד
 הרב מיכאל אברהם
ברכה ואור!
יש לי שאלה וגם הצעה לתשובה.
אודה לך אם תכתוב לי מה התשובה שלך ומה אתה חושב על הכיוון שלי.
הגמרא במנחות דף ח' דנה בשאלה האם ילפינן 'מילתא ממילתא'
בהקשרים הבאים: מנחת חביתים מדם – האם קדוש לחצאים
                        מנחת חביתים מקדוש מנחה שדעתו להוסיף
                        קדוש מנחה ללא שמן או לבונה מלחם הפנים נסכים וחוטא
                        מנחה שקמצה בהיכל מסילוק בזיכים
                        נחסר לחם הפנים ממנחה שחסרה
                        שלמים ששחטם בהיכל (כאן יש גם ק"ו)
השאלה שלי היא מה ההבדל בין לימוד 'מילתא ממילתא' לבין 'בנין אב'?
ומדוע השאלה הזו מתעוררת רק כאן ?
הכיוון שחשבתי עליו הוא שבנין אב זה רק באותו נושא ו'מילתא ממילתא' זה בנושאים שונים.
והשאלה מתעוררת רק במנחות (לא בתוך 5 מנחות הנדבה שהן וודאי אותו נושא)  היא האם עולם הקרבנות הוא אחד (האם לומדים מדם) ואם המנחות השונות: חביתים, לחם הפנים, נסכים וחוטא הם נושא אחד או שאין קשר ביניהם. וזאת על רקע הפירוט הרב שיש בזבחים בתורה ומיעוט הפסוקים באופן יחסי בנושאים אלו.
בתודה מראש

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני חודש 1

אקדים ואומר שאני לא בטוח שיש באמת הבדל. המינוח נראה שונה, אבל שינויי מינוח אינם תמיד אינדיקציה (ביד מלאכי יש כלל הפוך שלפעמים שימוש באותו מונח משמש לשתי משמעויות שונות). אמנם בגמרא שם מובא שר"א לא למד מילתא ממילתא, ולא סביר שהוא לא למד בניין אב. לכן כנראה שבאמת יש הבדל.
אז מה ההבדל? אולי אתה  צודק (צריך לבדוק לימודי בניין אב בכל מקום. למשל כל צו מיד ולדורות, הוא בניין אב, וזה ודאי לא באותה פרשה. בנוסף, רק אזכיר שיש גם 'מה מצינו' שהוא בנין אב, וזה ודאי לא באותה פרשה. ואולי מה שהצעת הוא הפירוש של מה מצינו, להבדיל מבניין אב. זה טעון בדיקה).
אבל נראה לי יותר שבגמרא שם מנסים ללמוד דין מדין אחר, אבל גם הדין המקורי אינו כתוב בתורה אלא יוצא מסברה (כיון שלא קרב לחצאין לא קדוש לחצאין). לכן זה אינו בניין אב, שכן בניין אב הוא מידה ללימוד מהמקרא, כלומר הלכה שכתובה בהקשר אחד ליישמה גם בהקשר אחר. כאן זו אנלוגיה הלכתית אבל לא מידת דרש.

השאר תגובה

Back to top button