גיור

חיים שאל לפני 3 שבועות

שלום הרב, אילו פתאום תגלה שאתה בעצם גוי, היית מתגייר? ואם כן – מדוע?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שבועות

שאלה מרתקת. איני בטוח שאני יודע מה אחוש  במצב כזה. נדמה לי שאם זה יקרה במצבי העכשווי (מבחינת גישה וידע) אז אתגייר.

חיים הגיב לפני 3 שבועות

מדוע? האם אלוהים מצפה שעל הגוים יתגירו? מדוע לא להישאר על תקן של חסידי וחכמי אומות העולם?

חיים הגיב לפני 3 שבועות

*שכל

להיות חסיד? (לחיים) הגיב לפני 3 שבועות

ליטוואק מושבע כרמד”א ירצה להיות מ’חסידי’ אומות העולם ? 🙂 וחוצמיזה, כגוי תהיה לרמד”א בעייה לעסוק בתורה, ועל לימוד התורה יקשה לו לוותר.

בברכה, לוין-גר

באיזה בית דין? הגיב לפני 3 שבועות

מה שבאמת יש לשאול הוא באיזה בית דין יבחר רמד”א להתגייר -האם בבית הדין של מערך הגיור הממלכתי או בבי”ד פרטי?

בברכה, ח’ דף

אליעזר הגיב לפני 3 שבועות

איני מצליח להבין למה בשביל הגישה והידע שהתרגל אליו שווה לו לבלות את שארית חייו בקיום חובות הלכתיות חסרי טעם וריח, שאינם אלא לקיום רצונו של הבורא, כך שאם הבורא אינו רוצה זאת ממנו אין טעם להיכנס לזה.
באמת שאיני מבין מה יפה לו ביהדות שהיה רוצה להצטרף אליה מרצונו. את הגישה והמעמד הוא יכול לשמור לעצמו גם כגוי [בלי שאף אחד ידע…].

mikyab צוות הגיב לפני 3 שבועות

להר”ר לוין הגר, מארץ הגר (שנ’ “מואב והגרים”).
יפה דיברת.
כנראה אתגייר בבי”ד ממלכתי ובזה אצא יד”ח גם לשיטתו של אליעזר כאן. ודוק היטב.

אליעזר, ראה בטור 142.

חיים הגיב לפני 3 שבועות

הרב, אשמח אם הרב יוכל להרחיב ולהשיב לשאלתי דלעיל. אני שואל ברצינות. מה גורם לרב להתגייר, אפשר לקיים את רצון האל במסלול האוניברסלי. ההלכה נועדה ליהודים. קשה לי לומר שכל המוטיבציה של הגיור היא החוויה הבריסקאית (וגם, לגוי אין חוויה לימודית? אתמהה)

mikyab צוות הגיב לפני 3 שבועות

אם קשה לך לומר אל תואמר.

חיים הגיב לפני 3 שבועות

וואי וואי, קשה אתה. נכנעתי 🙂

בס”ד ט”ז בחשון תש”פ

נראה שהשאלה אם מי שנתברר שהוא גוי כדאי לו להתגייר, תלויה בחקירה אם שכר המצוות הוא תוצאתי או דאונטולוגי.

אם שכר המצוה הוא תוצאתי, הרי שמתברר שבמשך כחמישים שנה שקיים אדם מצוות לא היה מצווה כלל ואין כאן מעשי מצווה כלל.

לעומת זאת, אם השיפוט הוא דאונטולוגי, הרי שבמשך עשרות שנים היתה כוונה גמורה לקיים מצוות, ועל כוונה זו מגיע לאדם שכר משלם אף שלא היה במעשיו קיום מצווה.

ברם מי שהחליט כשנתברר שהיה גוי כל ימיו שאינו מעוניין להתגייר – הרי התברר למפרע שכל חייו לא ממש רצה לקיים מצוות, ואם כן גם מההיבט הדאונטולוגי לא היתה לו כוונה אמיתית לקיים מצוות.

לפיכך ראוי למי שנמצא גוי שיתגייר לבל יאבד למפרע את שכר מצוותיו הדאונטולוגי, ולא יהיו כל מצוותיו שקיים בשעה שדימה שהוא יהודי כ’פרפיסא’ שהושלכה לנהר לטמיון!

בברכה, לאוונימוס הגרדי, פיל ללא סוף

מיכי הגיב לפני 3 שבועות

יפה. יש עוד לפלפל בכך טובא. אבל אם לא בשכר עסקינן אלא בשכר מצווה מצווה, שאני.

השאר תגובה