גילאי ספר בראשית

שו"תקטגוריה: אמונהגילאי ספר בראשית
אורן שאל לפני 8 שנים

שלום הרב, 
רציתי לשאול מה דעתך על משמעות הגילאים בספר בראשית?
האם ייתכן שהם מייצגים ירידה פיסיולוגית אמיתית בתוחלת החיים מאז ימי אדם?
או שאולי יש פה משל שבא להעביר מסר של ירידת הדורות (מבחינה גשמית ורוחנית)?

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 8 שנים

איני יודע. קשה לי להאמין שהגילאים הללו היו אכן כאלה. זה לא היה כל כך מזמן (בוודאי לא בקנה המידה האבולוציוני). אמנם שמעתי פעם מפרופ' אביעזר שיש לו הסבר כלשהו לעניין זה. אולי כדאי לחפש ברשת.
בכל אופן, למה לשיטתי זה כתוב כך? אולי זה משל שמבטא מסר כלשהו, או שאולי לא מדובר באנשים אלא במשפחות או קהילות כלשהן שנמשכו תקופות של כאלף שנה.
——————————————————————————————
שואל:
מה לגבי גילאי שלושת האבות? האם גם שם אתה רואה בזה גיל משפחתי או משלי?
——————————————————————————————
הרב:
מבחינתי גם זה ניתן לפרשנויות שונות. חרם הרשב"א עסק בעצם קיומם. וראה גם בספרו של ידידי הרב עמית קולא "הוויה או לא היה", על אי חשיבותה של האמת ההיסטורית לאמונה.
——————————————————————————————
שואל:
מה הפרשנות שלך לסיפורי האבות? היה? או משל היה?
——————————————————————————————
הרב:
סיפורי האבות נראים כמו תיאור היסטורי עובדתי. אולי יש פרטים ספרותיים או חלום (כמו שכותב הרמב"ם לגבי המלאכים של יעקב ואברהם).
למעלה הערתי אפילו על עצם קיומם. אבל מעבר לשאלה מה האמת להערכתי (זו רק הערכה ולא ידיעה כמובן), אין לזה חשיבות רבה בעיניי, בין אם הסיפורים אמת או לא.
——————————————————————————————
אורן:
אז אם הבנתי אותך נכון, אתה מאמין שהאבות הגיעו לגילאים מופלגים כפשוטו?
——————————————————————————————
הרב:
לא זה מה שכתבתי. הרי כתבתי שיכולים להיות פרטים לא מדויקים (משל וכו'). יכולים גם להיות שיבושים שנכנסו למקרא. יכול להיות הרבה דברים. מה שאמרתי הוא שהסיפור כמכלול נראה כמו תיאור היסטורי ולא כמו משל.
——————————————————————————————
אבי:
כמדומני שאביעזר אמר שהקב"ה החדיר גן מסוים באדם לאחר המבול, כשנאמר "ויהיו ימיו מאה ועשרים שנה". הוא טען שמספר הדורות שעברו מאז ועד שתוחלת החיים הגיעה למספר הזה הוא מה שבאמת נדרש ביולוגית. כל זה מהזיכרון, קראתי את ספרו לפני שנים והוא לא תחת ידי כעת.
——————————————————————————————
גדי:
נדמה לי שכתבת באחד מספריך שאתה רואה חשיבות רבה בשאלה האם היו או משל היו ובכך הסברת את חרם הרשב"א . או הסברת לשיטתו בלבד ?
——————————————————————————————
הרב:
הסברתי את הרשב"א ונטיתי לדבריו. בינתיים התבגרתי, ובעיניי זה נותר הסבר לשיטתו.
בכל אופן, מדובר רק על אירועים ואנשים מכוננים ולא על כל פרט.
——————————————————————————————
שמעון הירושלמי:
האם אתה חוזר בך מהביקורת שכתבת על ספרו של הרב עמית קולא "הויה או לא היה"? כי 
——————————————————————————————
הרב:
נקטעת. אבל באופן כללי התשובה היא שלילית. היכן ראית בדבריי כאן חזרה ממה שכתבתי שם?
——————————————————————————————
שמעון הירושלמי:
בגלל שהפנת לספר הנ"ל להסבר אי חשיבותה של האמת ההיסטורית לאמונה (לכאורה). ואילו בעבר טענת ההפך מכך.
——————————————————————————————
הרב:
היכן טענתי את ההיפך? קרא שוב את הביקורת שלי על הספר.

מיכי צוות הגיב לפני 8 שנים

מעניין. אבל עדיין אין שם הסבר לגילאים של תחילת ספר בראשית. חצי מאלף שנה זה גם גיל מופלג.

י.ד. הגיב לפני 6 שנים

ראיתי תשובה מעניינת לחשבון הגילאים כאן:
http://www.1vsdat.org/index.php/2013-02-21-20-40-12/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94/item/1739-%D7%A9%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%AA-%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
ההתחלה על איחוד השושלות קצת ספקולטיבית אבל ההמשך מעניין מאד.
על פי טענתו מספר השנים הגבוה של הרשימות הראשוניות לפני דור המבול מבוסס על בסיס ספירה של 60 (הסקסגסימלית). בנוסף הביטוי "שני חיי" המופיע במקרא כוונתו לספירה של שנה אחת כל 6 חודשים כך שאת כל הגילאים של האבות צריך לחלק ב2. כך יוצא ששרה נפטרה בגיל 63 (127/2). את יצחק היא ילדה בגיל 45 (90/2) . יעקב היה בן 30 (60/2) בצאתו לחרן ובן 73 בפטירתו (147/2).
אני יודע אם זה משכנע אבל הכיוון נשמע מעניין.

השאר תגובה

Back to top button