הוראת שעה של נביא

שו"תהוראת שעה של נביא
אליהו שאל לפני 2 שנים

בהוראת נביא ניתן וצריך לעבור על דברי תורה ובלבד שהורה לשעה ולא לעולם. האם הגדרת הוראת שעה היא כל מה שלא לעולם? יאמר הנביא באלף השנים הבאות מותר להקריב בבמות. או יתלה בדבר שאולי יתבטל ויאמר בכל יום שזרחה השמש מותר להקריב בבמות. האם זה נחשב עדיין הוראת שעה או שיש איזה מידה לא קצוצה של זמן, כמו חיי שעה, ואם הורה לזמן ארוך אז למרות שלא עקר מצווה מהתורה עדיין לא יכול (וגם יענש הנביא)

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

אי אפשר לקבוע קו בעניינים כאלה. גם בפיקו"נ אין קו קצוץ כי שכתבת. מניין שאבת זאת? יש תשובה של האג"מ שמנסה לקצוץ מסברתו אבל אין לזה בסיס.
יש הקשרים הלכתיים שבהם כל זמן קצוב  נקרא לשעה, כמו בסוגיית כריתות בגט (תנאי עול מי, כגון: על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם). שם כתבו הראשונים שאפילו תנאי לאלף שנה אינו עולמי. אבל בפיקו"נ ודאי שאינו כן (ברור שאם מדובר בחיים שלמים זה חיי עולם).
מסברא הייתי אומר שכל עוד ההוראה קצובה בזמן רלוונטי (כלומר שהוא קובע מידת זמן סבירה מבחינת העניין שבו מדובר) זו הוראת שעה.
כעת נזכרתי שבחרם דר"ג אמרו ההולכים בעקבות מהרי"ק (ראה ב"י אבהע"ז סי' א) שהוא עד לסוף האלף החמישי, וכשזה חלף חידשוהו מאליו הפוסקים.

השאר תגובה

Back to top button