הזכרת שם בן ארבע אותיות, טבילת רווקות

שו"תקטגוריה: הלכההזכרת שם בן ארבע אותיות, טבילת רווקות
אופיר שאל לפני 5 שנים

לכבוד הרב שלום,
בקשת שאשלח כאן ולא באימייל. מקווה שזה המקום המתאים מבחינתך.
1.
קראתי שמבחינה היסטורית היו מזכירים את שם הוויה ככתבו בתפילות ולא ברור מתי התחילו לומר שם אדנות. האם מותר לחזור למנהג הקדום? ואם לא מדוע?
(והרי יש פוסקים שמתירים לומר את השם ורק לא לומר שם בן מ"ב אותיות)
הרי כשהקב"ה אמר "זה שמי לעולם לעולם" ברור שאמר בקולו שלו למשה "יהוה" ולא אמר "אדני אלהי אבתכם". וכן מבואר היטב בכל הספרות התורנית ?כמעט? שהשם הפרטי של ה' הוא יהוה וכל השאר שמות משניים וכינויים.
ונאמר הרבה כמו הדברים "הודו לה' קראו בשמו" ו"ושמואל בקראי שמו" שיש לומר את השם שלו בתפילה. והפשט הוא שמו הידוע יהוה.
2.
מבחינת תקנת הריב"ש על טבילת רווקות, הוא אוסר משום הרהור וייחוד.
האם מי שרוצה לעשות טוב לבת זוג שלו כשהם לא נשואים בתורת מצוות חסד, ולגרום לה הנאה ולהביע אהבה ולא להנאת עצמו "כמי שקפאו שד" יהיה הדבר מותר?
הרי הרהור שבא דרך אגב הוא מותר (עזר מקודש, אבן העזר כ"ג "לא נתנה תורה למלאכי השרת"), וכשעושה לשם מצווה (חסד, הנאת הזולת) פסק החכמת שלמה באבן העזר כ"ג, שאפילו להוציא זרע מותר (לפי הספר חסידים) ובעבידתיה טריד.
(והרי ודאי אין כאן הוצאת זרע לבטלה, שהרי הזרע נכנס לגוף האישה, רק משום איסור הרהור, אך גם הוצאת זרע לצורך מצווה מותר לדעתי כנ"ל בחכמת שלמה, והוא כלל לא "לבטלה" שרק זה אסור בגמרא ובשו"ע).
(ודווקא אני מתכוון בעושה כן שלא לתענוג שלו להרבות הנאתו, אלא מה שבא לו בעל כרחו בהנאת האישה, שכל הרהור מיותר הוא לא לצורך מצווה, ואין נאמר "בעבידתיה טריד" להתיר להרהר בכוונה, ובכל זאת לא נתנה תורה למלאכי השרת.)
ולשם מצווה שצריכה להעשות ויכולה להעשות רק בצנעה ועבודה חשובה, ודאי מותר להתייחד עם רופא נשים, ואפילו עם פסיכולוג לא מחו להתייחד. ומה איסור ייחוד פה?
ואפילו על זונה הושע גם כן הקפיד, בעת שהיה לו לבוא עליה, שהכירה ימים רבים, ונתן לה כלכלה, וממש יצר איתה קשר שייחדה לו ששניהם לא יהיו לאיש, ומתוך כך בא עליה ועשה עמה חסד, במשל החסדים שעשה הקב"ה עם ישראל כשמתייחדים לו ונותן "הדגן התירוש והיצהר".
וכל זה לא בתורת פילגשות כמובן.
בתודה ובברכה,
אופיר

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 5 שנים

1.
אכן כך מבואר בתוספתא סוטה יא ח. וראה גם במפרשי התוספתא וברמב"ם הל' תפילה פי"ד ה"י.
באשר לשם המפורש, יש איסור להגות את השם באותיותיו שחל על שם הוי"ה. האיסור לא מובא ברמב"ם ובפוסקים המרכזיים ,ולכן צל"ע קצת בזה. למקורו, ראה גמרא סנהדרין צ ע"א ופסחים נ ע"א, ובתוספות בסוכה ה ע"א ד”ה קדש (ומהר”ם שם) וכן בשבועות לה ע"א ד”ה באלף מבואר שאף אסור לומר את האותיות כסדר כתיבתם.
לא בדקתי כעת, אבל דומני שאיסור זה שונה מאיסור הוצאת שם ה' לשווא, ואולי לכן בתפילה מוציאים את שם ה' הרגיל אבל לא את שם הוי"ה (כי אמנם זה לא לשווא אבל להגות את השם באותיותיו אסור גם לא לשווא). אמנם במקורות הנ"ל (ובפרט ברמב"ם) משמע שאין הבדל עקרוני אלא רק חששו כאן יותר, אבל אם זה לא לשווא אין איסור גם בהגיית השם באותיותיו. 
מעבר לזה, המנהג הוא ודאי לא לומר את שם הוי"ה אלא שמות אחרים. ייתכן אולי לבאר זאת כך: ההבדל בין שם הוי"ה (לענ"ד עדיף לכתוב כך ולא כפי שעשית, אף שיש לדון במוחק את השם ברשת) לשאר השמות הוא ששם הוי"ה הוא שם העצם (התייחסות לאובייקט עצמו, כמו שם של אדם) ושאר שמות הם בעצם כינויים (לא הלכתית אלא לשונית), כמו תיאורים של אנשים. לכן הראשון הוא חסר משמעות מעבר להיותו שם ה' והאחרים יש להם משמעות כללית יותר. ייתכן שבתפילה יש לפנות אליו דרך כינוייו שכן מתייחסים לאספקטים שונים שלו. גם בלי לבדוק לעומק יותר לא הייתי ממליץ לשנות את זה.
 
2.
לא ממש הבנתי את השאלה. כוונתך לקיום יחסי אישות בלי נישואין? עקרונית אתה לא אמור להביע אהבה לאישה שאינה אשתך. ואם אתה רוצה למסד יחסים פיזיים שא אותה לאישה. הבעיה האחרונה שאני רואה כאן היא טבילת רווקות. ההשוואות ל"בעבידתיה טריד" וכו' הן מופרכות לגמרי. מה הקשר למצב שמקיימים יחסים בשביל ההנאה שלך או שלה? כל העסק כאן נראה לי מופרך לגמרי.
 

אופיר גל-עזר הגיב לפני 5 שנים

1. תודה על המקורות לעיון וחוות דעתך בנוגע להזכרת השם.
2. מה כוונתך "עקרונית אתה לא אמור להביע אהבה לאישה שאינה אשתך"?
מבחינת שראוי לאהוב – יש מצוות "ואהבת לרעך כמוך", ומצוות חסד, ולדעתי זה משורשי המוסר לאהוב כל ברייה.
ולמה לא להביע את האהבה הראויה? "מתוך גנותן למדנו שבחן שלא היו אחד בפה ואחד בלב". מה הנזק? האם הרב מתכוון לבעיה הלכתית להביע אהבה לאישה שאינה אשתך? וברור שבנשואה יש להיזהר, אך מה עניין בפנויה?

mikyab צוות הגיב לפני 5 שנים

האהבה של אדם לרעו אינה אהבת איש לאישה. אותה מילה מבטאת משמעויות שונות בהקשרים שונים. כדי לקיים יחסי אישות יש לבנות תא זוגי. אחרת כדאי שתביע את אהבתך בצורות אחרות, ובוודאי לא במישורים של מין ואפילו לא רומנטיקה. אתה יכול לפתוח מכון לסיפוק שירותי מין לכל דורש כחלק מאהבת האדם שלך. זה נשמע לך סביר?
במחילה, אבל יש משהו מעוות בחשיבה הזאת. קשה לי לקבל שיש צורך להסביר זאת.

אהרן הגיב לפני 5 שנים

בקשר לשאלת טבילת רווקה, כבר כתבת כאן:
https://mikyab.net/%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%98%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8-%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%92%D7%A9/

וז"ל:
"אף פעם לא הבנתי את השאלה המשונה האם להתיר לרווקות לטבול. מה השאלה כאן? וכי יש איסור לטבול על מי שרוצה לעשות זאת? גם חתול יכול לטבול אם ירצה, וגם אישה נידה בלי שבעה נקיים (אלא שלא תיטהר בזה). וכי תעלה בדעתך שאם רווקה תטבול היא לא תיטהר? אז מה פירוש לא להתיר לה לטבול? לעצור אותה באלימות? לכל היותר ניתן לשאול האם מתירים לקיים איתה יחסי אישות אחרי שטבלה, אבל זה פשוט דין של בעילת פנויה וגם זה לא בידי. האלימות של הרבנות שמשתלטת על המקוואות ומחליטה למי מותר לטבול וכיצד אין לה שום בסיס הלכתי".

מאוד היה לי משונה לקרוא את הדברים הללו. הרי העניין שלא לטבול ידוע משו"ת הריב"ש (תכ"ה) והובא בבית יוסף (קפ"ג). כמובן שהגבול הדק מתי יש למנוע ומתי יש לאפשר (שלא יצא שכרינו בהפסדנו) תלוי במחלוקת, ויש בזה צדדים לכאן ולכאן.
על כל פנים, הפוסקים הבינו שיש מקום לאסור טבילה לרווקות לפי דברי הריב"ש, ולמנוע (פיזית) מנשים לטבול. ואצטט לדוגמה מ"תשובות והנהגות" (א' תפ"ד):
שאלה: איש חי לפעמים בזנות ר"ל עם אשה ורצונה לטבול אם למונעה
האיש אינו יכול לגרש אשתו שמסרבת לקבל גט וחי עם אשה אחרת בזנות שיצרו תוקפו ומ"מ אין מוכנים לעבור על איסור נידה, והיא הולכת לטבול, ושאלו אם למנוע בעדה לטבול.
והנה עובדא ידענא שסיפר לי מו"ר הגר"מ שניידער זצ"ל שבעיר אחת בליטא התחילו לפרוץ ר"ל בזנות, והרב דרש עכ"פ לא לעבור על איסור נדה וילכו לטבול, ושוב הוכח שבזה גרם ר"ל שעוד יותר התחילו לזנות מחמת הכשר דמקוה, ובעו"ה פשתה מגפה דזנות בעיר ר"ל. וכ"ה בתשובות הריב"ש סי' תכ"ה בשם הריב"ש שביטלו טבילת פנויות נידות כדי שלא יבואו להקל בהן.
וזה נכון אם הרב מייעץ ללכת למקוה, שבזה אמרינן דאין לו להתערב ולייעץ, אבל כאן שהיא בעצמה הולכת לטבול, לדעתי אין חיוב על הרב לצוות במקוה שלא יתנו לה ליכנס ולהאכיל לה בזה בידים איסור נדה, ורק באופן שיש בזה צורך למיגדר מלתא ראוי למנוע בעדה הטבילה במקוה שלמיגדר מלתא שאני.
ומיהו הזהרתי ליזהר מאד מחילול השם, ועלולים לחשוב שהתרנו ח"ו הזנות גופא, ואין להקדש אלא מקומו ושעתו, ויפסוק כפי הצורך אף לרחקה, אם יעזור למיגדר מלתא, או לינצל מחילול השם". (וע"ע שו"ת שואלין ודורשין ז' ס"ח).

אופיר גל-עזר הגיב לפני 5 שנים

"אתה יכול לפתוח מכון לסיפוק שירותי מין לכל דורש כחלק מאהבת האדם שלך. זה נשמע לך סביר?" נשמע לי הקצנה והגחה של דעותי. יענה הרב- האם כל החילוניות שהן בזוגיות ללא קידושין הן זונות? וכי בעל לא יכול לכפות על אישתו ולנצלה? אם הרב מתכוון ברצינות להשוות בין זוגיות בין חבר וחברה למכון לסיפוק הנאות מיניות, שיהיה קצת יותר ספציפי, ויגדיר את המכון, שהרי דבר זה לא קיים במציאות, וברור שיש סיבות טובות מאוד מדוע. כל עוד הרב לא עשה זאת, זה נשמע כל כך היפוטתי, שיכול רק לשמש רק לבדיחה על חשבון מה שכתבתי.

אני הגיב לפני 5 שנים

האם מותר לומר 'אדוני' או "אלוהים" ללא כוונה ? אני רגיל לומר בכל בוקר לפני התפילה את המשפט המופיע הסידורים: וַהֲרֵינִי מְכַוֵּן מֵעַתָּה עַד לְמָחָר בָּעֵת הַזּאת בְּכָל פַּעַם שֶׁאַזְכִּיר שֵׁם הוי"ה הַקָּדושׁ שֶׁהוּא בִּכְתִיבָתו הָיָה הוֶה וְיִהְיֶה וּבִקְרִיאָתו א-ד-נ-י שֶׁהוּא אֲדון הַכּל. וּכְשֶׁאַזְכִּיר שֵׁם א-ל-ק-י-ם יִהְיֶה כַּוָּנָתִי שֶׁהוּא תַּקִּיף וּבַעַל הַיְכלֶת וּבַעַל הַכּחות כֻּלָם עִלַת כָּל הָעִילות וְסִיבַּת כָּל הַסִּיבּות וְשַׁלִיט בְּכָל הָעולָמות:

אפשר לדלג על זה ופשוט לא לכוון בשמות ה' ?

ר.ד. הגיב לפני 5 שנים

אופיר, להבנתי זו לא הקצנה, זו הדגמה לכך שאין קשר בין "ואהבת לרעך כמוך" וגמילות חסדים, למין ולרומנטיקה.
אלה תחומים שונים, ורק המילה המשותפת מבלבלת אותך.

mikyab צוות הגיב לפני 5 שנים

אהרן, אני מכיר את כל זאת, ועדיין משנה לא זזה ממקומה. הריב"ש וגם הב"י במחילת כבודם לא יכולים לקבוע לנו מה ניתן לעשות והאם למנוע נשים מלעשות משהו. לכל היותר הם יכולים להורות (או להמליץ ולבקש) מהנשים לא לטבול. אין בזה בדל איסור הלכתי כל עוד בי"ד מוסמך לא קבע זאת. וגם אם היה בזה איסור הלכתי, המקווה לא שייך לי ולא לאבא שלי וגם לא לריב"ש, יותר מאשר לאישה שרוצה לטבול. ולכן דבריי במקומם עומדים.

mikyab צוות הגיב לפני 5 שנים

אני, לא הבנתי. היכן בדבריי ראית שאפשר לומר בלי כוונה? לכל היותר כתבו הפוסקים לומר זאת גם אם אתה מעריך שלא תתכוין (ובזה נזהרו שבשם הוי"ה לא ייעשה כן). אבל לכתחילה ודאי יש לכוין בכל אמירת שם ה' ומעיקר הדין ממש אסור לאומרו בלי כוונה (אלא שהאידנא אנחנו לא עומדים בזה ולכן הקלו).

אהרן הגיב לפני 5 שנים

המקווה שייך בדרך כלל לקהילה, ומנהיגיה (ז' טובי העיר) בד"כ יכולים לקבוע כללי התנהגות שם.

האם אנשים שרוצים לשבת ללא הפרדה, יכולים להיכנס לכל בית כנסת ולעשות כרצונם? וודאי שלא. אז למה מקווה זה אחרת?

אם תחלק בין סוגי הבעלויות השונות, מילא. אבל האם לגבי מקווה במקומם ותקופתם של הריב"ש והב"י גם לא היית מסכים? הם חייבים להכניס לשם כל אדם?

mikyab צוות הגיב לפני 5 שנים

בעצמך ענית. איני מדבר על מקווה פרטי אלא על מקווה ציבורי של המדינה שנבנה מתקציביה ולכן נשלט על ידי מוסדותיה. במקווה פרטי תעשה מה שאתה רוצה.
הוא הדין לגבי מניעת תפילה בעלת אופי שונה בכותל. הכותל אינו מקום פרטי.

השאר תגובה

Back to top button