טבילת רווקה והיתר פילגש

שו"תקטגוריה: הלכהטבילת רווקה והיתר פילגש
שואל שאל לפני 7 שנים

אתה חושב שלהתיר לרווקות לטבול בכדי למנוע חטא של בעילת נידה זה פסול?
ואם כן, למה? האם זה נחשב מיסוד של זנות?

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 7 שנים

אף פעם לא הבנתי את השאלה המשונה האם להתיר לרווקות לטבול. מה השאלה כאן? וכי יש איסור לטבול על מי שרוצה לעשות זאת? גם חתול יכול לטבול אם ירצה, וגם אישה נידה בלי שבעה נקיים (אלא שלא תיטהר בזה). וכי תעלה בדעתך שאם רווקה תטבול היא לא תיטהר? אז מה פירוש לא להתיר לה לטבול? לעצור אותה באלימות? לכל היותר ניתן לשאול האם מתירים לקיים איתה יחסי אישות אחרי שטבלה, אבל זה פשוט דין של בעילת פנויה וגם זה לא בידי. האלימות של הרבנות שמשתלטת על המקוואות ומחליטה למי מותר לטבול וכיצד אין לה שום בסיס הלכתי.
מיסוד הזנות הוא שאלה אחרת, כי שם מדובר על נשים שמייעדות עצמן לזנות (ולא ליחסים עם אדם אחד). כשהיחסים הם עם אדם אחד ורק חסר קידושין באנו לדין פילגש (אמנם זה תלוי בשיטות שונות).
——————————————————————————————
שואל:
ופילגש היית מתיר, אם אשה מיוחדת רק לאדם אחד ללא קידושין ונישואין?
——————————————————————————————
הרב:
מה פירוש הייתי מתיר? וכי אני סנהדרין? אפשר לשאול האם זה מותר על פי ההלכה או לא. כידוע נחלקו בזה ראשונים, וגם לגבי הגדרת המושג פילגש. אני חושב שלא נכון לפסוק כדעת המתירים שכן זה מבטל עשה דקידושין (כמובן שזה רק מה שמעבר לבעיות הלא הלכתיות שנוצרות כאן).
——————————————————————————————
שואל:
לסיום, אתה אבל רואה בעיה מוסרית בקיום יחסים ללא קידושין? (לכאורה עם אישה מייחדת עצה רק לאדם אחד אין לך פה את העניין שמרוקן את זה מתוכן)
——————————————————————————————
הרב:
דיברתי על מתירנות. זו מרוקנת את יחסי האישות מתוכן. ייחוד אישה קבועה ללא קידושין הוא בעייה הלכתית ולא מוסרית.

שמעון הגיב לפני 6 שנים

פילגש מבטלת עשה דקידושין כמו ששז"ל מבטל מצוות פרו ורבו, כלומר אין קשר בין הדברים. יש מושג של פלגש בהלכה, והוא חל על מי שבוחרת לקיים יחסי אישות עם גבר מסוים, ולהיות נאמנה לו בלי כתוב וקידושין. בדיוק כמו כל הגדרה הלכתית אחרת שחלה על מצב עובדתי בשטח, ואין הגדרה אחת יכולה "לבטל" הגדרה אחרת… ודי לחכימא.

השאר תגובה

Back to top button