החרדים והחברה הישראלית

שו"תקטגוריה: כלליהחרדים והחברה הישראלית
פאפאגיו שאל לפני חודש 1

ערב טוב!
ארצה לדעת מה הופך את החברה הישראלית לקולקטיב משותף. האם רק עצם זה שאנו חברה משותפת טכנית (כעין וועד בית), וא"כ כמובן התביעות וההשלכות ההדדיות הינם ברמה פחותה. או אולי אתוס וערכים משותפים, שאז הנפק"מ גדולות יותר. או שמא יש קשר נשמתי כעין ביולוגי (נשמת ישראל), שאז כמובן התביעה גדולה יותר?
לכאורה ההגדרות הללו ייצרו נפק"מ שונות בנושאים נפיצים, כגון רמת האחווה ההדדית, וויתור על ערכים אל מול השותפות בעול וכו'?
תודה רבה!

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני חודש 1

אין כאן קריטריונים. הרב סולובייצ'יק דיבר על ברית גורל וברית יעוד. אין ברית ייעוד כמובן, כי קבוצות שונות רואות לפני עיניהן ייעודים שונים. אבל בימים אלו מתברר ביתר שאת שיש ברית גורל, כלומר זו קבוצה שהחליטה לחיות יחד כקבוצה למרות ההבדלים והמריבות. מטפיזית ניתן לדבר על הקולקטיב כיישות (נשמת האומה?), אבל איני רואה טעם לדבר על נפ"מ.

השאר תגובה

Back to top button