הלכה ומוסר

שו"תהלכה ומוסר
שמואל רוזובסקי שאל לפני 3 שנים

הגרמד"א שליט"א,
יש לך רעיון למה לפי ליבוביץ המפריד דת ומוסר ה' העניש את קין אפילו שלא מופיע שנצטווה על לא תרצח? האם יש מכאן ראיה לסוברים שהתורה מניחה בצורה אקסיומטית את זכויות האדם שעל תשתיתן מצווה מצוות שבין אדם לחברו?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

אני חושש לאיסור דורש אל המתים ר"ל, אבל זכות היא לי לפגוש את מורנו הגר"ש רוזובסקי שליט"א זצ"ל.
זו אחת הראיות שהבאתי בספרי לכך שהמוסר מחייב וגם מובן לכל לפני מתן תורה. אני חושב שלייבוביץ יכול להסכים לטענתי שניתן עונש למי שאינו מוסרי גם אם אין בזה איסור דתי. אמנם הוא כתב שהמוסר הוא קטגוריה אתאיסטית, אבל זה לא עומד גם בפני פסוקים כמו "ועשית הישר והטוב" או "קדושים תהיו" וכדומה.
אני מבין שכוונתך לטענה של ר"ש שקופ. ספק בעיניי אם לייבוביץ חשב על כך כשבנה את משנתו. אולי. אבל גם אם כן, משמעות הדבר היא שיש חיובים שקודמים לתורה ולציווי ושהתורה מצפה מאיתנו לקיימם.

השאר תגובה

Back to top button