המכה עבדו הכנעני

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיהמכה עבדו הכנעני
EA שאל לפני 2 שנים
  1.  האם פטור של ״עמד יום או יומיים״ הוא רק פטור האדון מעונש אבל עדיין הוא עבר על רציחה, או שאפילו על לאו לא עבר ?
  2. במכה עבדו הכנעני ומת אחרי יומיים ימים, דבכה"ג האדון פטור, מה יהיה הדין אם העבד התגייר לפני שמת (וכגון שהאדון שיחרר אותו), האם אזלינן בתר שעת ההכאה שהיה עדיין עבד ואם כן האדון פטור מצד דין יום או יומיים, או בתר המיתה אזלינן ואז היה כבר ישראל ויש בו דין רציחה גם לאחר זמן ?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים
  1. ראה ברמב"ם פ"ב מהל' רוצח. מותר לאדון להכות את עבדו בשבט, ולכן אם לא מת מיד אין כאן איסור רציחה. זה לא אומר שהוא צדיק, אבל איסור רצח אין כאן (ובפשטות נראה שזה אפילו לא רצח בשגגה). לעומת זאת, עבד של אחרים אין דין יום או יומיים כי אין לו רשות להכותו.

2. ניתן ללמוד זאת מהי"ד שם שהולכים אחר רגע ההכאה (אם כי אינו לגמרי מוכרח). וכן הוא  מסברא, שהרי הפטור הוא בגלל שיש לו רשות להכותו, ואם היה תחתיו בעת שהיכהו יש לו רשות להכותו לכן פטור גם אם מכרו או שחררו. 

השאר תגובה

Back to top button