הסכמת האזרחים ותקנות הקהל

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיהסכמת האזרחים ותקנות הקהל
י' שאל לפני 7 שנים

חוזר וניעור
מה קשור הסכמת האזרחים עם תקנות קהל?!!

לא קרא ול שנה

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 7 שנים

למה? תקנות הקהל מבוססות על הסכמת האזרחים (לקבל את מרות ז טובי העיר). כל קהילה שחבריה יסכימו לקבל עליהם מרות שלטון משותף יש לשלטון הזה תוקף מדין תקנת הקהל. וכן הוא לגבי מסיעין על קיצותן והמסתעף.

י' הגיב לפני 7 שנים

רק המושתת בתוך המסגרת של ההלכה, כפי שמאריך הרשב"א והרא"ש בתשובותיהם. אבל האם יעלה על הדעת שהחוק האנגלי יוגדר כתקנת הקהל?!

מיכי צוות הגיב לפני 7 שנים

בוודאי שכן. דינא דמלכותא אינו שונה מתקנות הקהל, אלא שזה במדינה ומלך וזה בקהילה וז' טובי העיר. כל קהילה בכל מקום בעולם יכולה לקבוע תקנות קהל, גם אם הם אסקימוסים. וכי מסיעין על קיצותן קיים רק בגילדה יהודית? נכון שכשקובעים חוקים נגד התורה זה בטל, אבל זה נכון גם ביהודים. ובדיני ממונות והיכא שיש דינא דמלכותא יש תקנות הקהל. לכן אדם צריך לשמור את החוק האנגלי וגם את החוק המוניציפלי של עיריית לונדון (כל עוד אינו נגד ההלכה כמובן) וגם את תקנות לשכת הרצענים (הגויים) דמרקש.

השאר תגובה

Back to top button