העבודה לא זזה ידי מתוך ידה

שו"תקטגוריה: הלכההעבודה לא זזה ידי מתוך ידה
רבי זכריה הצדיק שאל לפני חודש 1

רבי זכריה יודע שאשתו לא נטמאה כל הכיבוש
למה שינהג בה איסור ?
הרי לו ברי שלא נטמאה
וכל הוראות הסנהדרין כבודם במקומם מונח
זה כשיש להם ספק הם פוסקים כך או אחרת
אבל מה זה רלוונטי לו שהוא יודע ?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני חודש 1

כוונתך לגמרא כתובות כו? זו לא הייתה אשתו של רבי זכריה. חוצמזה באמת כתוב שם שהאמינו לו ממ"נ.

mikyab צוות הגיב לפני חודש 1

ראיתי כעת שכוונתך כנראה למשנה כז ע"ב שם. על פניו באמת הוא יכול לבוא עליה אם הוא יודע שהיא לא נאסרה. כששואלים את בי"ד זה מה שהם צריכים לפסוק, אבל אם הוא יודע אחרת שיעשה אחרת. אלא שבגמרא שם מבואר שהוא עצמו נהג כהוראתם. באמת צל"ע.

mikyab צוות הגיב לפני חודש 1

ובב"ש שם סק"ד כתב:

מעיד לעצמו. אפי' מל"ת אף על גב דלעיל רס"ג מבואר מל"ת נאמן להעיד לאכול בתרומה מ"מ ביוחסין מעלה עשאו והחמירו כ"כ תוס' והר"ן והג"מ ודוקא להעיד א"י אבל אם לא ידע שום אדם דהיתה שבויה אלא הוא והיה עמה ויודע דלא נטמאת מותרת לו:

משמע שזו מעלה ביוחסין שחייבוהו להחמיר משום אלו שרואים. אבל אם לא יודע אף אדם אחר אז באמת מותרת לו.

השאר תגובה

Back to top button