הפלות

יצחק שאל לפני 7 שנים

לגבי היחס בין עמדת ההלכה להפלות, והעמדה מוסרית:
האם ייתכן שוני בעמדות הנובע מכך שלהלכה שיקולים דתיים ולא מוסריית (או לפחות לא רק מוסריים)… בדומה לדברי המהר"ל לגבי הלכות השבת אבידה…
או שמא במקרה הזה שניהם נובעים מאותה שאלה- מתי החיים מתחילים… קביעה שיהיו לה השלכות מוסריות ודתיות…
או במילים אחרות, לאדם שיש לו עמדה שונה מההלכה בנושא זה…. האם ייתכן שזו עמדה מוסרית שלו, שעומדת במקביל לקביעות הלכתיות (יותר קל להשלים)… או שמא מדובר באותה שאלה, והעובדה שהוא יקבל את עמדת ההלכה אינה אלא מחמת קבלת התלמוד, אף שעמדתו יש לה השלכות דתיות שסותרות קביעה זו…

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 7 שנים

ראשית, סליחה על האיחור (פספסתי את השאלה. תודה לאורן העורך שלא מפספס כלום).
לא לגמרי הבנתי את השאלה. להבנתי השיקול המוסרי והדתי אינם תלויים זה בזה (ראה טור 15 באתר). המושג חיים יכולות להיות לו הגדרות שונות בהקשר המוסרי ובהקשר הדתי. יתר על כן, כנראה חיים אינו מושג בינארי, אלא יש רמות חיות שונות, וכל הקשר משתמש ברף אחר. כך לגבי עובר, גוסס, טריפה וכו'.
 
 

יצחק הגיב לפני 7 שנים

זה מה שרציתי לשאול- מה ההגדרה הדתית לחיים, ששונה מהמוסרית?
(לדוגמא- לגבי המושג בעלות הסברת שהמשמעות הדתית היא קשר מטפיזי בין אדם לחפץ, ולאר זאת אפשר להבין את הקביעות ההלכתיות… האם יש לך מאמר מאותו סוג לגבי המוזג חיים במשמעותו ההלכתית או המוסרית)

מיכי צוות הגיב לפני 7 שנים

אין לי מאמר מקביל. אבל שים לב שגםם ביחס לבעלות לא הבאתי את הקריטריונים מתי יש זיקה כזאת, אלא קבעתי שהיא ישנה. גם כאן אני אומר שיש מושג הלכתי של חיים להבדיל מהמושג המוסרי. הגדרתו היא בהתאם לקביעות ההלכה.

השאר תגובה

Back to top button