התורה סוציאליסטית או קפיטליסטית?

שו"תקטגוריה: כלליהתורה סוציאליסטית או קפיטליסטית?
שואל שאל לפני 7 שנים

שלום וברכה,
לאור פרשיות השבוע האחרונות והללו הבעל"ט, שבהם התורה מלמדת אותנו על חובות חברתיות כגון צדקה, שכחה, פאה, לקט, ועד שמיטה וכו' – האם התורה נוהגת באופן סוציאליסטי שיש להשוות מעמדות בחברה ולכן אדם מצווה לתת ממה שהרוויח באופן עצמאי? או שזו רק חובה מוסרית, אך באמת השוק חופשי? והאם יש לכך השלכה הלכתית לגבי אופיה של המדינה שע"פ התורה, או שהדברים משתנים לפי הנוהג בעולם?
כל טוב!

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 7 שנים

עקרונית למיטב הבנתי בתורה אין סוציאליזם, כלומר חלוקת רכוש. אולי למעט דיני שמיטה ויובל, וגם הם בספק רב (באקדמות התפרסם פעם מאמר מעניין על משנת ז'בוטינסקי לגבי היובל). יש חובות לתת צדקה ומתנות עניים, אבל זה בשוליים ולא ממש חלוקת הרכוש לפי צרכים. נכון שזה לא לגמרי וולונטרי, שהרי מצוות יש לקיים. ועדיין דומני שעקרונית התורה קפיטליסטית.
אוסיף עוד נקודה. אני חושב שהחיפוש אחרי משנה כלכלית חברתית של התורה הוא חסר טעם ונובע מהנחת יסוד שגויה שכל אידאה או ערך צריכים להופיע בתורה (שאין ערכים חוץ הלכתיים). ככלל, להבנתי התורה מצפה מאיתנו להיות הגונים וצודקים ולנהוג בדרך הישר. כעת כל אחד צריך להחליט מה דרך הישר בעיניו ולפעול על פיה. מי שקומוניסט כנראה יחשוב בדרך אחת ועליו לפעול כך, ומי שקפיטליסט יפעל אחרת.
כאינדיקציה, חשוב האם אתה יכול לדמיין מישהו שנוטה לקפיטליזם אבל בעקבות עיון בתורה שינה את דעתו ועמדתו, או להיפך. דומני שאין מישהו כזה. ומשמעות הדבר שכל אחד שותל את עמדותיו בהלכה ובתורה. לכן עדיף להיות ישר ולא לאנוס את ההלכה. את ההלכה יש לקיים, ומעבר לזה שאלת השיטה הכלכלית-חברתית היא פתוחה להבנתו של כל אחד. 

דוד הגיב לפני 5 שנים

אני רואה שהתורה היא קפיטליסטית. אבל, במצוותיה היא נותנת רשת בטחון סוציאלית לעניים. ומעודדת עשירים לתרום מכספם לעניים. וכן מגידולי השדה. בשם מצוות צדקה נאמר לתת מעשר כספים לצדקה, והמהדרים נהגו בחומש.
וכן, בתורה רואים שלילה מוחלטת של "קפיטליזם חזירי" ללא שירותים סוציאליים. ושבגלל זה נחרבה סדום (ולא בשל "מעשי סדום" כמקובל היום.
דבר נוסף, התורה דוגלת בזה, שהעבודה החומרית ויצירת תוצר גולמי לנפש זה לא חזות הכל. והיא מוכנה בהחלט לקיומם של העוסקים בתורה, הכהנים והלוויים עם כל המתנות שניתנו להם במקדש ובגבולין

השאר תגובה

Back to top button