התערבות ה' בעולם

שו"תקטגוריה: אמונההתערבות ה' בעולם
פאפאגיו שאל לפני שנה 1

צהריים טובים!
בהקשר המאמר של הרב- לשון הר"ן בדרוש שישי: "ולפעמים מתחדשים מקרים בריחוק מקום ובאיים הרחוקים, כדי שיתעוררו ישראל אל התשובה, וייראו ויפחדו פן יגיעם הפורענות, וכשאינם מתיסרים בעת האחרים, הפורענות הולך הלוך ונסוע, וילך הלוך וקרב.
אין ספק כי מי שרואה כל אלו התלאות אשר הם באמת התראות השם יתברך, ועודנו מחזיק בדרכו אשר דרך בה, הוא
כמי שעובר עבירה וקיבל עליו התראה, שהתיר עצמו למיתה מכאן ואילך".
מה דעת הרב?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

איני יודע לאיזה מאמר אתה מתכוון, אבל אם אתה מתייחס למאמר מסוים כדאי להעלות את השאלה כטוקבק למאמר ההוא.
דעתי היא שהקב"ה אינו מעורב בעולם ולכן השאלה מעיקרא ליתא.

השאר תגובה

Back to top button