חינוך ילדים ע"פ עקרונות הטרילוגיה

שו”תקטגוריה: כלליחינוך ילדים ע"פ עקרונות הטרילוגיה
אריאל שאל לפני 3 שנים

שלום הרב,
קראתי עכשיו את ספרך “אין אדם שליט ברוח”. אני מסכים עם רוב ככל מסקנותיך, ואני לא בא לערער כאן על נכונותן.
אך אני חושב שלחנך ילדים לאור התפיסה הזאת, זה דבר קשה עד בלתי אפשרי. התפיסה שלך מרוקנת את היהדות מכל מימד חוויתי, והופכת את כל ההלכות לגזירות הכתוב שהדבר החשוב היחיד הוא לקיים אותן, ולא ניתן או לא חשוב ללמוד מהן תוכן או ערכים כלשהם. חשוב, למשל, איך אפשר לחנך ילד להתפלל, תוך שאתה מסביר לו שהתפילה לא באמת עוזרת ולמעשה היא מבוססת על ידע מדעי חסר של חז”ל, או על נסיבות שאינן עוד. גם אם אפשר להצליח לחנך ילדים לקיים הלכות שהם לא מבינים, וגם זה מאוד קשה,אז לחנך אותם לקיים הלכות שגם לא עוזרות וגם מבוססות על טעות זה, נראה לי שיש לחינוך כזה סיכוי מאוד קטן להצליח.
גם אם אתה מכיר הרבה אנשים שאימצו תפיסות מורכבות ו”ליטאיות” כאלה לאחר שבגרו וגיבשו דעה עצמאית, האם אתה מכיר מישהו שהצליח לחנך כך את ילדיו מגיל צעיר?
אני יודע שזה טיעון פרקטי שלא קשור לשאלה האם הדעות האלו נכונות או לא, אבל כדאי לתת את הדעת על ההשלכות האלה.
תודה רבה.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

שאלה נכבדה, אבל היחא כמובן אחרת מהשאלה התוכנית (אם זה נכון או לא). האלטרנטיבה היא לגדל ילד על שקרים קדושים (שק”ק). אפשר לגדל אותו על חוויה אבל להסביר שכשיגדל הוא יתפוס דברים אחרת. לדבר על ממד החובה יותר מאשר על התועלת. כמעט כל דבר אפשר לעשות בהדרגה ובהתאמה לגיל.
אני גם חושב שאם בקשה בתפילה לא עוזרת אין סיבה לחנך ילד לבקש. אפשר לחנכו לקיים מצוות תפילה ככל מצווה אחרת. בשאלתך אתה מניח את התפיסה של התפילה שאתה עצמך שולל.

אריאל הגיב לפני 3 שנים

התכוונתי לתפילה המחויבת הלכתית. האם היית מסביר לילד שהתפילה לא באמת עוזרת, אבל חייבים להתפלל כי פעם חשבו שהיא עוזרת? הוא ישתכנע להתמיד במלמול ריק וחסר טעם כזה? או שעדיף לא לומר לו על כך דבר, ולהסביר לו את האמת רק אם הוא ישאל מעצמו? איזה מסר הילד יקלוט לגבי ההלכה כולה, אם הוא יראה, לדוגמה, שאבא שלו קורא ספרי עיון בזמן התפילה, כשרוב האנשים בסביבה שלו מחשיבה את זה לחפיפניקיות פסולה?
אני מודע לכך שאלו שיקולי פסיכולוגיה ולא שיקולי תוכן, אבל אצל ילדים הפסיכולוגיה תופסת נפח הרבה יותר משמעותי מאשר אצל מבוגרים. (וגם אצל מבוגרים היא משפיעה לא מעט, אבל מהם אנחנו מצפים שהשכל יגבר)

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

שאלתי מה אתה מציע? אם אכן השתכנעת שזהו המצב, יש לך שתי אפשרויות: לשקר לו או לומר לו שיתפלל כחובה.
אם היה ברור לי לגמרי שזה לא עוזר אף פעם לא הייתי מבקש בתפילה. אבל ייתכן שפה ושם יש מעורבות ועל כך עוד אפשר אולי לבקש. רק לא לבנות על זה. לא נכון לומר שאנחנו עושים זאת רק בגלל שפעם חשבו כך. אם זה היה רק זה לא הייתי עושה זאת.
אבל כפי שכתבתי לך, לא הייתי מחנך אותו על בקשות בתפילה.

לאריאל – שלום רב,

דרך החינוך הטובה ביותר לחינוך טרילוגי היא בקיום ‘ותלכת בדרכיו’ להידבק במידותיו של הבורא, ומידתו של אלקי הטרילוגיה היא שהוא נוקט ‘דממת אלחוט’ מליאה. שותק ואינו מתערב

אף אתה קיים: ‘מה הוא אינו מתערב – אף אתה אל תתערב’. תן לרעייתך, למורים ולמדריכים, לאחים ולחברים לחנך על פי דרכם, ואתה נהג כמידת אלקיך ‘לא תסעד ולא תכסוף’. אם בסוף לא תהיה מרוצה מהתוצאות – מה איכפת לך, אם הילד בחר בדרכו והוא שלם עמה. למה להפריע לו?

בברכה, רצין ממדבר צין

בס”ד עש”ק אלקים יענה תש”פ

‘לפלל’ פירושו ‘לקוות’ – אז ‘להתפלל’ פירושו ‘להתקוות’, להיטען בתקוות. אדם שאינו חושב שהוא זקוק לעזרתו של בוראו בוטח בגאוה בעצמו ובכוחו שהוא לבדו יכול ‘לנהל את העולם’. כל עוד ש’זה הולך’ לו הוא יכול לחשוב שהוא מסתדר לבד, וכשחלילה העניינים לא הולכים כמצופה – לא נותר לו אלא להתייאש ולהתמרמר.

לא זה חלקו של האדם המתפלל. גם כשהכל מתנהל כסדרו הוא יודע שהצלחתו לא באה רק מ’כוחו ועוצם ידו’, הוא יודע עד כמה לא ניתן ‘לסגור את כל הפינות’ ולחשוב על כל תקלה לא צפויה המאיימת על הצלחתו, והוא נושא תפילה לאלקיו שיהיו לו ‘עוזר ומושיע ומגן’ להשלים את השתדלותו אל הטוב.

הוא יבקש מאלקיו את העזרה לקנות דעת כדי לעשות את המעשים הנכונים ולתקן את מה שעיוות. הוא יבקש עזרה בהגנה מייסורים בהתמדת בריאותו ופרנסתו, כדי שיוכל למלא את שליחותו: להיות כאברהם הקורא בשם ה’ בעולם, עוזר לחלשים וסומך נופלים ומרבה קדושה, חיבור כל הווייתו לאלקיו.

האדם המתפלל לא מכונס רק בעולמו הפרטי הצר. הוא יבקש גם את גאולת עמו, קיבוץ גלויותיו ותיקון הנהגתו הרוחנית והמדינית, שיביאו להרמת קרן ישראל, להחזרת השכינה לציון, שמתוכן נתקרב למשאת הנפש ש’כל החיים יודוך סלה’ ויכירו במלכות ה’ ואז תבוא לעולם ברכת השלום.

האדם המתפלל לא נותן לעצמו לשקוע בטרדות החיים בלבד, אלא מפנים בליבו שהוא חלק מעם הנושא שליחות ותקווה לגאולת העולם כולו להיות עולם של ברכה ושלום. וככל שיבקש מאת ה’ על כל אלה – יתמלא המתפלל במרץ וכוחות מחודשים לפעול בתבונה כדי לקרב במעט את הגשמת הייעודים הגדולים שעליהם ביקש, כי ה’ מגן לאברהם, הפועל בכל המרץ והכוח להגשים את החזון.

בברכת שבת שלום, חודש טוב וחנוכה מאירה, ש”צ

השאר תגובה

Back to top button