חכמת שלמה

שו"תחכמת שלמה
עידן שאל לפני 2 שנים

אומרים ששלמה המלך היה החכם באדם, יותר מכל אדם לפניו ויותר מכל אדם אחריו, איך זה בא לידי ביטוי הרי הוא לא היה הפילוסוף/נביא/מדען/פסיכולוג/הוגה דעות/רב הכי גדול, אז מה כן?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

מי אמר לך שהוא לא היה כל זה? אמנם לאור כתביו איני רואה את הגאונות הגדולה, אבל האיש עצמו אולי היה כזה.

טולגינוס הגיב לפני 2 שנים

ועד שיש משהו קצת ערמומי עם משפט שלמה ושתי הנשים באה הגמרא מכות כ"ג ואמרה שיצאה בת קול וגילתה לו מי האם.

שאלה – הגמרא אומרת שם מנא ידע שלמה, דילמא איערומי קא מיערמא (זאת שאמרה המת אל תמיתוהו, כדי שיחשבו שהיא אימו) מה כוונת הגמרא כאן? זאת שאמרה אל תמיתוהו היא אמנם אולי מערימה, אבל זאת שאמרה גזורו היא ודאי לא אימו, ולכן כנראה שהשנייה היא כן אימו. לא כי יש ראיה שהיא אימו אלא כי האלטרנטיבות הסבירות נשללו. (ועל זו הדרך לק"מ הקושיה של העילוי ממייציט על מיגו כאשר נתבאר שם ושם)

טולגינוס הגיב לפני 2 שנים

כשלתי בזיכרון חלקי כי הגמרא עצמה שם ממשיכה ואומרת 'שלמה נמי מדהא קא מרחמתא והא לא קא מרחמתא'. וכתב הריטב"א כלומר נהי דרחמותא דהא אינה ראיה דאפשר דמיערמא, מכל מקום אידך דלא מרחמא ואמרה גזורו לאו אמיה היא, וכיון דאיהי לאו אמיה לא סגיא דלא תהוי אידך אמיה, דהא האי ברא מחדא מינייהו אתא'.
ובאופן דומה יש לדון להשיב על הקושיה של העילוי ממייצ'יט. אי פעם זה עלה https://mikyab.net/%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%A1-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%92%D7%95 ואחר כך עלה שוב במקום נוסף

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

אני נזכר במאמר של אלי חדד שמנסה לזהות את האימהות בסיפור הזה.

טולגינוס הגיב לפני 2 שנים

קראתי עכשיו. הוא מנסה לזהות את האם האמיתית לפי צורות ההתנסחות ולא רק לפי התכנים הקשיחים. בתור תחום מחקר אמפירי זה יכול להיות מעניין מאד (כמו כמעט כל דבר), אבל במאמר הזה יש רק השערות – פסיכולוגיות – שאי אפשר לבדוק אותן מבחוץ (ובפני עצמן לי הן לא נראות משהו). זה מזכיר לי שפעם ראיתי בפורום אוצר החכמה שדיין העיד על עצמו שלא מצליחים לשקר עליו כי הוא ברוך השם מזהה את השקרנים..

עידן הגיב לפני 2 שנים

אף אחד לא אמר לי שהוא לא היה כזה, אבל לא ידוע התקדמות משמעותית בטכנולוגיה/פילוסופיה וכו' (כל הנושאים הנ"ל) בתקופתו. הוא פשוט היה אדם מאוד חכם ששרדו מעט מכתביו סטייל שושני?
בקיצור היום מבחינתנו את הגאונות נכיר מהפסוקים עליו ורק מי שהכיר אותו ידע באמת על מה מדובר?

החולק הגיב לפני 2 שנים

תלוי מי השואל ומי העונה
השואל – "הרי הוא לא היה הפילוסוף/נביא/מדען/פסיכולוג/הוגה דעות/רב הכי גדול, אז מה כן?
כלומר, הנחת הנחה ואתה מקשה קושיות.
העונה – "אמנם לאור כתביו איני רואה את הגאונות הגדולה"
כלומר, העונה סבור שבידו להכיר בחכמתו של שלמה המלך מתוך כתביו.

הרי אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם ואם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים. (ואפילו לא כחמורו של רפב"י)
והנה לדוגמא במסכת סוכה (כח) נכתב על קטן שבתלמידיו של הלל – אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה גמרא הלכות ואגדות דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים קלים וחמורים וגזרות שוות תקופות וגימטריאות שיחת מלאכי השרת ושיחת שדים ושיחת דקלים משלות כובסין משלות שועלים דבר גדול ודבר קטן דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן הויות דאביי ורבא.

ושלמה המלך ודאי ידע רבות יותר מכל זה. הענין הראשוני הוא כאשר באים לבחון את ידיעתו של החכם הקדמון מאיתנו האם אנו מבינים בכלל מהו "קדמון"? ואיפה אנחנו לידו?

בתגובתך השניה שינית מעט את השאלה – "לא ידוע התקדמות משמעותית בטכנולוגיה/פילוסופיה וכו’ – וזהו שוב דבר שאתה מניח הנחה ומקשה קושיה.

ואמנם זה שלא המציאו את המטוסים והחלליות, לווינים, waze, ופצצת אטום בימי שלמה המלך. ולא רק בימיו אלא גם לא בימיהם של כל החכמים הקדמונים אשר היו יכולים לפתח את העולם מבחינה טכנולוגית.
התשובה די ידועה מכיון שצריך גם חכמה את מה לא להמציא. דהיינו חלק מההמצאות באמת תורמות לנו נוחות אבל בחלקם ייתכנו הבל חיי העולם הזה ובחלקם ייתכנו הרס לחיי העולם הזה. כמו למשל הרס "שכבת האוזון", פסולת שלא ממוחזרת, דברים שגורמים לאסונות ועלו בחיי בני אדם. כהמצאת הדינמיט ומשם לפרס נובל ובעיקר וזאת אני אומר לך מתוך ניסיון בעבודתי הקידמה המערבית יצרה אנשים מדוכאים וחרדתיים.
כנ"ל לגבי התקדמות בחכמות אחרות – כנראה שקידמו רק את מה שנצרך לאותה תקופה ולחיינו בעולם הזה.

תמים תהיה הגיב לפני 2 שנים

אכן תשובה ידועה וגם הגיונית.
(רפו"ש בעז"ה)

החולק הגיב לפני 2 שנים

איי תמים יקר! אני מבין שהמשפט "אמנם לאור כתביו איני רואה את הגאונות הגדולה" יותר הגיוני בעיניך. אמור לי מי רבך ואומר לך בדיוק מי אתה!!
כדאי לך לעיין בתגובה ששלחתי לשאלה שכותרתה "אבל אשמים אנחנו" – הדברים אמורים גם ביחס אילך.
אקח את ברכתך בשמחה בבחינת – אל תהי ברכת אידיוט קלה בעיניך.
ולמעשה אם אתה נתקל בחוסר הבנה בדברי אשמח תמיד לעמוד לשירותך ולהסביר לך את מה שלא מובן.

תמים תהיה הגיב לפני 2 שנים

אני עצמי לא רואה סיבה להאמין ששלמה היה חכם גדול בחכמות כלליות וגם ספק רב אם הוא בכלל היה מלך כזה כביר וגם משלי וקהלת ושיר השירים אין סיבה להניח שהוא ממש חיבר בידיים, ופשוט.

בכל אופן הגבתי רק לגבי הקלילות שבה הנחת שהוא ידע כל חכמות תבל (שהן רבות ומסובכות על אחת אלף מכל מה שיש בתורתנו הקדושה ואפילו שמץ ממנה עצמה לפי מה שיש בידינו היום לא ידע שלמה כמובן). זאת לדעתי דעה קונספירטיבית מטורללת שאני לא רואה שום טעם לדון בפריכתה. בעיניי זה מעיד על חוש ביקורת מחוי לחלוטין עד שאי אפשר להסכים על שום הנחה שלא תוכל להמציא איזה המצאה לעקוף אותה. באמת לפעמים יש דרגות של הזיה שנשגבות מבינתי. עלה והצלח.

החוילק הגיב לפני 2 שנים

או. עכשיו אפשר לדבר לענין. אך קודם נסכם את טענותיך
א. אינך רואה סיבה להאמין בחכמת שלמה המלך. ומסופק אתה בכביריותו.
ב. אינך רואה להניח סיבה שהוא חיבר את הכתבים המיוחסים לו.
ג. אתה טוען שההנחה שלי שהוא ידע את כל חכמות תבל היא הנחה קלילה\ קונספרטיבית מטורללת.

הנה ההסבר (ואע"פ שבחלק מהדברים איני מחדש לך דבר המתן עד הסוף)
חכמת שלמה המלך מצויה בנביא מלכים א בפרק ג' בעניין חלום גבעון. ובפרק ה' "ויתן אלהים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורחב לב כחול אשר על שפת הים. ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם ומכל חכמת מצרים… וידבר על העצים מן הארז אשר בלבנון ועד האזוב אשר יצא בקיר וידבר על הבהמה ועל העוף ועל הרמש ועל הדגים…
הנה כבר מפשט הכתובים אתה נוכח כי שלמה ידע חכמות כלליות. שכן לא תחשוד בבני קדם או במצרים הקדמונים שהם עסקו בידיעת התורה. וכן כתוב שחכמת שלמה הייתה בצומח ובחי.
וכדי לחסוך באריכות התשובה עיין שם ברש"י המפנה לידיעה בפסיקתא דפרה אדומה לביאור מהי חכמת בני קדם וחכמת מצרים. ושהיה שלמה חכם יותר מאדם הראשון. (הלא היא פסיקתא רבתי פרק יד')
המצודת דוד כותב – שבני קדם – היו יודעים במזלות וערומים בטייר והוא לשון העופות. ומצרים – היו בקיאים בחכמת הטבע והתמזגות היסודות.
והאברבנאל מאריך מאד בהסבר גודל חכמת שלמה.

ובפרק י' – מובא שמלכת שבא שמעה על שלמה "ותבוא לנסותו בחידות" – אינך סבור שהיא שאלה אותו על ד"ת אלא ברור שעל מדעים כלליים.

כן מובא בגמרות רבות הלשון "ואף שלמה אמר בחכמתו". וכן במסכת ברכות נז' ע"ב – הרואה שלמה בחלום יצפה לחכמה.

ב. לגבי הכתבים המיוחסים לשלמה עיין בגמרא במסכת בבא בתרא דף טו ע"א ובמפרשי הש"ס הראשונים.

ג. לצערי אני טרוד באיזה עניין אז נאלצתי ל"חתוך" אבל בעז"ה עוד אשוב עם מקורות נוספים. אבל הנך רואה שאין זו הנחה קלילה. (אלא שאם אינך מאמין לכתוב בתנ"ך או לפירושי קדמונינו ואתה רוצה למצוא הוכחה חותכת מתוך פפירוס או מגילה כלשהי, את זאת כנראה לא אוכל לספק.)

תמים תהיה הגיב לפני 2 שנים

תבן אתה מכניס לעפריים ואף הוא צרורות מעורבין בו עד שבא לידי נזק שלם. תמיהני וכי ס"ד שלא ידעתי רוב מה שהבאת? ומאי קמ"ל.
ראשית, דעתי ששלמה לא ידע אפס קצהו ממה שנדרש כדי להמציא מטוס היא חזקה אצלי יותר מדעתי שניתנה בסיני תורה בכתב ובע"פ וכל דברי חז"ל והגאונים רו"א. לכן אין טעם להביא לי ציטוטים. ואם אמונתך בדברי חז"ל מביאה אותך להחזיק ברצינות באבסורדים כאלה אז לדעתי יש לך בעיה בחוש הביקורת.
שנית, גם לפי התנ"ך שלמה היה חכם יחסית לדורו, הא ותו לא. ואולי היה חכם גדול לפי דורו, מה בכך? המרחק בין כל החכמה שידע כל העולם כולו גם יחד לפני 3000 שנה לבין היכולת לפתח טלפון נוקיה עלוב הוא יותר מהמרחק בין הבקיא בכה עשו חכמינו לבין ר' עקיבא איגר.
מתוארת שם חכמה מעשית, לא מסד מגובש של ידע תיאורטי מדויק. אולי ידע באיזה אדמה כדאי לטעת דקלים ואיך לטפל במחלות של כבשים ולחמוק מבוגדים חורשי מזימות שאיימו על מלכותו כמו שמעי בן גרא.
יש ערעורים קשים על היקף מלכותו ועושרו של שלמה (ודוד) ועל אחידות הטקסט המקראי שנוגע אליו, ולכן קשה לי להגיע למסקנות. לך אכול בשמחה לחמך שמתוך חוסר ידיעה הכל נראה לך פשוט וחלק.

בכל אופן שלא תהא ביאה ריקנית אזכיר דרוש של המשנה למלך שעוסק קצת בשלמה וחכמתו בתורה ומה שהזכרתי שמעי בן גרא.
שמעי בן גרא קילל את דוד כשברח מפני אבשלום וכשדוד ניצח בא שמעי והתחנן שדוד יחוס עליו, ואכן דוד חס ונשבע לו שלא ימות. אבל אחר כך דוד אמר לשלמה שיוריד את שיבת שמעי בדם שאול. וטרחו הפרשנים להסביר פשר העניין.
אני זוכר שהמשנה למלך בפרשת דרכים מסביר בסגנונו הידוע שדוד חס על שמעי כי עתיד לצאת ממנו מרדכי (כדברי חז"ל שמרדכי מבני שמעי), ונהג דוד מידה כנגד מידה שה' חס על המואבים כיון שעתידים לצאת מהם שתי פרידות טובות (כדברי חז"ל שנאמר צרור את המדיינים ודרש משה קל וחומר שצרור את המואבים שהרי המדיינים רק באו לעזור את המואבים, ואמר לו הקב"ה אל תצר את עמון ומואב כי עתידה לצאת מהן רות המואביה ונעמה העמונית). ולזה אמר דוד כפי שחסו על אבותיי למעני כך אני אחוס על שמעי למען מרדכי.
וזה אף שבדיני אדם אם מישהו חייב מיתה דנים אותו למיתה ולא משגיחים בזרעו (אם חייב מיתה הורגים גם אם עתיד לצאת ממנו זרע כשר, ואם לא חייב מיתה אז לא הורגים גם אם לא עתיד לצאת ממנו מאומה) אבל בדיני שמים אם חייב מיתה אז אפשר להורגו בידי אדם בתנאי שלא עתיד לצאת ממנו זרע כשר. ולכן משה בדק בזרעו של המצרי קודם שהכה וטמן אותו בחול (כי להלכה גוי שמכה ישראל חייב מיתה רק בדיני שמים).
ועתה מבואר בטוב, שדוד חס על שמעי כדי שיצא ממנו מרדכי, אבל בימי שלמה כבר נולדו כל בניו של שמעי ומעתה אפשר להורגו שפיר. אבל שמעי לא חשב שדוד חס עליו אלא שמעי חשב שבזמן המנוסה מפני אבשלום דוד לא נחשב מלך (כתוב אשר נשיא יחטא והביא שעיר עזים זכר. אבל הדיוט מביא שעירה. ויש בחז"ל שבזמן המנוסה מאבשלום דוד היה נידון בשעירה) ולכן שמעי חשב שהוא אינו מורד במלכות ולכן בדין אינו חייב מיתה, ולכן חלק על שלמה שביקש להורגו. אבל שלמה סבר שבוודאי לעניין מרידה דין מלך היה לו לדוד ולכן שמעי חייב מיתה ומה שחס עליו רק משום שעתיד לצאת ממנו מרדכי וכמידה כנגד מידה שזכה דוד שחסו על אבותיו עבורו וכמשנ"ת. ומה שדין מלך היה לו לדוד באותו זמן אף שמתכפר בשעירה כהדיוט זה נראה לי לומר סברת שלמה שהרי כל הסיבה שדוד אינו מלך כעת היינו משום שמרדו בו ישראל ואם כן בוודאי כל אחד מהמורדים נידון על שמרד וכולה חדא מרידה אריכתא היא, אבל לשאר עניינים כגון קרבן סוף סוף אינו מלך בפועל ולכן מביא שעירה. אתה הראת לדעת כי ידע שלמה תורה שלמה דילן ולא תהא שיחתנו בטלה יותר מדי.
ומ"מ בזה אני פורש מן הדיון המלומד הזה שבעיניי הוא הזוי ביותר. אם נוח לך להאמין ששלמה ידע לפתור משוואה ריבועית – תאמין. אני לא מאמין בזה כלל ותו לא מידי.

החוילק הגיב לפני 2 שנים

לא באתי להתנצח עמך. זכותך להישאר בדעתך.
אני אוסיף 2 מקורות אחרונים לתועלתו של עידן בעל השאלה.
1. ‏‪פירוש הרד"ק בפרק ה' – שלשת אלפים משל – אינם נמצאים אצלינו וכן ויהי שירו חמשה ואלף כי רבים ספרים אבדו לישראל בגלותם וכן מה שחבר בחכמת הטבע כמו שאומר וידבר על העצים שהודיע טבע' ורפואתם וכן על הבהמה ועל העוף ועל הרמש ועל הדגים בכל מה שתחת גלגל הירח גברה חכמתו וחבר בהם ספרי' ואינם נמצאים אצלינו…
2. הרמב"ם בהלכות תשובה כתב שמלך המשיח יהיה חכם כשלמה המלך. ולפי דבריך מה תועיל לו חכמתו??

כביקורת תמיד תוכל להעלות ספיקות וקושיות. אך אינני רואה בדבריך כל שאלה. רק הצהרה שאינך חפץ באמונת חכמים.
ואם קראת את התנ"ך כתוב שם שלא היה חכם כשלמה ואחריו לא יהיה. – אז מה הביקורת כבר יכולה לעשות?? אתה חולק על הפסוק?
כל מה שכתבת בתחילת דבריך בטל ומבוטל. רצוי שתעיין שוב היטב בדברים. ולא לחינם חזרתי עליהם משום שאם קרית לא שנית וכו'. ואם יש לך פירכא או איזו הוכחה ממשית לדבריך ולא רק הצהרות אשמח אם תחכימני בהם.
או שגם אתה כרבך – חלש בזה.

תמים תהיה הגיב לפני 2 שנים

אם אתה חושב שהקב"ה גילה לשלמה בסודי סודות את כל חכמות תבל אבל ציווה עליו להתנהג בדיוק בדיוק כאילו הוא ידע בהתאם לתקופתו – אז אין דרך לבחון את ההשערה הזאת. אולי גם אתונו של בלעם ידעה לטגן שניצלים עם פירורי לחם מוזהבים מהדורת השף אבל הסתירה את כוחה מחמת צניעות יתרה שהייתה בה? אולי אני עצמי נביא אלוקים בתוכך וכל דבריי מן המקדש המה יוצאים? אולי ואולי.
אם כי, אם זאת ההשערה אז אין לי גם סיבה להתווכח איתה כי היא קרובה לחסרת משמעות בעיניי. אני התווכחתי עם הטענה ששלמה היה כל כך חכם עד שמדעתו ישב וחידש את כל מה שדרוש כדי להמציא מטוס (הבל מחריש אוזניים מספר 1) ואעפ"כ לא גילה מאומה לדורותיו בגלל סיבה הזויה שאמרת שהוא חשב שלא כדאי (הבל מחריש אוזניים מספר 2).

ציטוטים מהמקורות כאמור לא יועילו ולא יצילו כאן ואין לי שום סיבה לחפש פירכות לכלום. אם צריך לפרש את התנ"ך ואת חז"ל באופנים שונים ומשונים כדי שלא ידברו הבלים אז כך תעשה. ואם אין פירוש אלא השיבוש שאתה מעלה בדעתך אז צריך להסיק שטעות נפלה שם.

החולק הגיב לפני 2 שנים

מקודם כתבת משהו על ערעורים קשים ועל אחידות הטקסט. חשבתי שתביא מעניין זה.
אבל בסדר. בוא נניח לרגע את כל הציטוטים בצד. וניגע בשורש דבריך.
אם שלמה המלך יכול לבנות מטוס מדוע אינו עושה זאת? או מדוע לא גילה לאחרים?
אסביר שוב, לא נראה לפנינו מקור שהקב"ה נתן לו חכמה אבל אמר לו שלא יפתח אותה יותר מדי.
שלמה המלך ידע והתמצא גם בחכמות כלליות. (לדבר זה צריך אמונה בתנ"ך ובחכמים המפרשים)
אך הגע בעצמך אפילו בדורות האחרונים. הגאון מוילנא שהיה גאון גם בחכמות כלליות או החזון אי"ש שהבין היטב במדע וברפואה. ואין חולק שמעולם לא למדו באקדמיה. אילו היו גאונים אלו מגלים יכולת להמציא המצאה טכנולוגית האם היו ממציאים?? כנראה (ואצלי זה בטוח) שלא!!! והסיבות פשוטות: א. ביטול תורה. ב. הבלי העוה"ז ג. ישנם דברים המביאים איתם אסונות או סתם טרדות.
אולי זה תמוה בעיניך. אבל בעיני זה פשוט ביותר.
שלמה המלך החכים את בני דורו במה שנצרך להם. ואילו היה רואה סיבה וצורך לבני דורו במטוס אולי היה ממציא זאת.
בודאי ידועים לך דברי הרמב"ם בהקדמתו לפירוש המשנה סדר זרעים על ה"משתגעים" –
וכן כל תענוגי העולם הם הוללות וסכלות גמור אבל הם סבה לישוב העולם.
העולם אכן התפתח ע"י משתגעים. אבל לא בטוח שהם חשבו על טובת העולם.
ועדיין אתה יכול לערער על הדברים אך דומני שזה הגיוני לחלוטין.

תמים תהיה הגיב לפני 2 שנים

תענה לי אם אתה חושב שזה נס שה' השתיל לו את הידיעות וגם ציווה עליו לא לגלות מאומה (ואז אין לי בעיה עם זה יותר מאשר עם רכב האש וסוסי האש שליוו את אליהו כשעלה בסערה השמיימה. ניסים לא מעסיקים אותי, וזה שה' החליט לא לגלות לכולם את המדע העדכני – זה בוודאי נכון. ומה ראה ה' לברוא מין יצור כזה תמוה שיודע הכל ולא יכול לעשות עם זה מאומה? נו, מקושיה לא מתים),
או ששלמה מדעתו החליט שלא כדאי לגלות, או ששלמה היה עם כישרון כה עצום שבכוחות עצמו ישב וחשב מחשבות ועשה מה שעשתה כל האנושות כולה במשך אלפי שנים של מאמץ של מאות אלפי אנשים (אפילו אם תיקח רק את ה500 שנה האחרונות, מאות שנים של מאמץ של מאות אלפי אנשים חכמים מחוכמים, ועוד דורות שיבואו אחרינו יגלו בעז"ה פלאי פלאות מופלאות עד שלא נבין שיגם ושיחם. מאד אני מתאווה לחיות בעוד אלף שנה ולשמוע 'בגדול' אילו חידושים עצומים התחדשו בעולם. חבל שנולדתי בדור הזה ולא בדור האחרון לפני שחוזר העולם לתוהו).

הגר"א ידע מעט גיאומטריה ממה שלמד מספרים שהיו לפניו ולא חידש שום דבר. החזו"א מה שידע מעט ברפואה למד כנראה מרופאים או מספרי רפואה ולא יכל להמציא רבע תרופה שתאריך חיים של מישהו בשבוע. חשבתי שאתה אומר רק ששלמה היה כזה מיוחד במינו, אתה חושב ככה גם על חז"ל??

החולק הגיב לפני 2 שנים

אתה מאריך לחינם.
כבר כתבתי לך שאין מקור לדבר שהקב"ה ביקש משלמה שיגביל את חכמתו.
וכן מה שכתבתי על הגר"א או החזו"א. לא כתבתי שחידשו משהו אלא נתתי דוגמא למצב ש"אם' היה מתחדש דבר לחכם יהודי, האם היו מגלים או ממציאים אותו.
מדברי הרמב"ם הראיתיך שהמצאות ופיתוחים הם "שיגעון', סיכלות והוללות.
לענ"ד לחז"ל הייתה ידיעה גם במדעים כלליים הבאתי ציטוט ממסכת סוכה לגבי ריב"ז. וכן ידועות מימרות על שמואל שאמר נהירין לי שבילי דרקיעא כשבילי דנהרדעא.
נראה שעיקר מה שמציק לך הוא – מדוע חכם שיכול להמציא יכבוש את חכמתו ולא ימציא.
כבר מילתי אמורה שלגבי דידי הדברים פשוטים.
לענ"ד שלמה אפילו לא חשב על המצאות. אלא השתמש בחכמתו (הניסית. בודאי כך כתוב) לטובת האנושות באופן טהור ביותר. בלי שום שגעונות. זוהי גם חלק מהחכמה העצומה לדעת מה נצרך לחיי העוה"ז ומהו שיגעון.
וכמו שאמרתי. ביכולתך לערער על אמיתות הדברים אך מה לך כי תערער על הגיונם?

החולק הגיב לפני 2 שנים

דרך אגב, סברתך בעניין שלמה ושמעי- נאה מאד. אמנם איני מונח בסוגיא ולכן לא אוכל לחוות דעתי יותר מכך.

תמים תהיה הגיב לפני 2 שנים

טוף

החולק הגיב לפני 2 שנים

טוף? זה הכל??? לא, סתם.
אני חייב לך תודה ענקיתתתתת. פשוט היית שליח ההשגחה העליונה. ואתה אפילו אינך יודע במה מדובר.
לעיל "חתכתי" באמצע תגובה והלכתי לעבור עקירה כירורגית בשן. במהלך הטיפול הסחתי את דעתי במחשבות על שלמה המלך וחכמתו. ולאחר מכן הסחתי את כאבי בהתכתבות איתך.
מגלגלין זכות וכו' וממש תודה.

תמים תהיה הגיב לפני 2 שנים

יה"ר שכאשר הוסח הכאב הזה כן יוסחו ממך כאבים אחרים ללמוד וללמד לשמור ולעשות והיית אך שמח

החולק הגיב לפני 2 שנים

עידן היקר – זה עתה מצאתי מעין שאלתך בספר"אמרי בינה" (לבן איש חי) בחלק הרביעי "חקרי לב" אות יז'.
המפתיע שהוא עונה כעין מה שאני עניתי. וברוך שכיוונתי לדבריו – אז הפתעה גם בשבילך "תמים" יקר!
כמו כן ראיתי בעניין מאמר יפה של ד"ר הדסה מלמד בעניין חכמת שלמה המלך – אני ממליץ.

תמים תהיה הגיב לפני 2 שנים

הרעיון הזה מוכר ונדוש ועובר מפה לאוזן כבר מזמן. באמת הפתעה גדולה בשבילי שהבן איש חי לא משך את ידו מרעיונות מופרכים כשרצה להתעקש להאמין כפשוטו-דפשוטו בכל מה שמצא כתוב.

תמים תהיה הגיב לפני 2 שנים

הרב החוילק שליט"א. קראתי את דברי הבן איש חי. והנה הם מביאים לידי גיחוך וקלות ראש. כתב שבוודאי יכל שלמה לבנות מטוסים וטלפונים וכו'. אבל נמנע מזה כי אם יפול הרעיון הזה לידי העמים הצוררים אז הם ישתמשו בזה כדי לקעקע ביצתן של ישראל רח"ל.
https://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=31373&pgnum=206

וצ"ע כוונתו הקדושה ז"ל שהרי אילו כל עם ישראל חמושים בטנקים בוודאי יוכלו לשעבד כדור הארץ כולו ולשום כל עמי עולם מרמס תחת רגליהם מעתה ועד עולם. וקל וחומר הוא שכמה ערים ביוון וכמה ערים באיטליה שיעבדו כל העולם כולו ואין להם טנק ולא מטוס F16 קל וחומר לעם ישראל כולו שנאמר עליו ככוכבי השמים לרוב שאם יהיה בידו טנק וF16 יוכל לשעבד העולם כולו ולא יתייצב איש צר ואויב לפנינו עד עצם היום הזה.
ואם משום שאחר זמן טובא יש לחוש שמא תדלוף החכמה הזאת לעמים הצרים אותנו, הנה בוודאי יכל שלמה הגאון המופלא לחשוב על פטנט גאוני איך שלא תדלוף החכמה הזאת כלל. ומדוע לא עשה כזאת. קשיא. ועוד וכי אין לו פטנט גאוני איך לשכנע כל העממים להפסיק להצר לישראל? ועד היום כל העולם כולו מתנהג בילדותיות רבה ונלחמים והורגים וכל המריבות המטומטמות האלה (שכרגע אין ברירה אלא בהן אבל כל העסק הזה מטומטם להחריד) וכי לא יכל שלמה הגאון לחשוב על פטנט שימנע כל המלחמות האלה. תיובתא.

ועוד יש לעיין שהרי בימינו אנו חמושים שונאינו בכל אוניות של אש ומכשיר הטלגרף ועדיין כחנו במתנינו כולנו חיים פה היום, הקצור קצרה יד השם להושיענו כנגד אוניות של אש אתמהה. והנה על זה כתב שם בספר אמרי בינה שבימינו שנתגלו החכמות הנה בד בבד יש גם תקנות בינלאומיות של שלום וכו'. ומה יענה לאותו כדור של אש שהטילו אנשי הus על ארץ השמש העולה וכל מיני מלחמות בדורות האחרונים שמתו בהם מיליונים יותר מכל מלחמות העבר, ותקנות בינלאומיות זיל התם קמדחו להן, והכל בכח אותה טכנולוגיה שמנע שלמה מעם ישראל.

ואפילו יהבינן ליה כל דיליה שעצה עמוקה בלב שלמה להסתיר סוד אוניה של אש, מדוע לא גילה שלמה פילוסופיה מתוקנת שטרחו בה מופלגי עולם שנים הרבה. ופניצילין מה יהיה עליו. ודי אם היה אומר שיש דבר כזה הנקרא חיידקים תיכף היה מציל בזה הרבה מיליונים לאורך הדורות. אלא שזה אפשר נלענ"ד ליישב לחומר הקושיה שכפי שפרעה רחץ בדם תינוקות כך אולי שלמה רצה לשמוע מן האדמה זעקות כל אותם מתים שמנע מהם התרופה ולזה הסתיר המידע הזה פן יחיו ולא יזעקו ודו"ק.

וכל זה אמרתי חוץ מההזיה עצמה, להראותך שאפילו מינה ובה אפשר לשדות בה נרגות עד בלי די.

עידן הגיב לפני 2 שנים

תודה רבה לשניכם, אני עדיין מבולבל 🙂

Gil הגיב לפני 2 שנים

עדת מבולבלים. הבודהה נחשב כחכם בקנה מידה בלתי נתפס לא בגלל שהמציא או כתב מדע טילים אלא כי הוא הגיע להארה וערות והדריך כיצד לעשות כן..זו חכמת החיים שאלף אקדמיות לא יעניקו – וכל מי שמתעסק בתחום, גם פילוסופיים מערביים ואנשי אקדמיה אומרים תחת כץ עץ רענן. שלמה היה חכם מסוג זה. תו לא מידי

על שתי הנשים הזונות קל לשאול לאחר מעשה, אבל החכמה שלו הייתה באלגנטיות והחשיבה מחוץ לקופסא -עצם הפתרון שלו שהוכיח את עצמו, במקום לטרטר אותן בהליכים משפטיים אין סופיים בחיפוש מחיפוש ונר מנר וטופס 17 – זו הגאונות

Gil הגיב לפני 2 שנים

לעצם העניין יש בשו"ת של הרב מאשש תשובה בת כמה עמודים לשאלה מדוע שלמה לא המציא את החשמל.

תמים תהיה הגיב לפני 2 שנים

מעניין כמה עמודים יצטרך לתשובה מדוע התפוז שאכלתי היום לא תקע בשופר גדול לקבץ נידחי ישראל

החולק הגיב לפני 2 שנים

Gil שלום. האם תוכל לתת את המקור היכן תשובת הרב מאשש?
תמים, אתה אגוז קשה בלעה"ר. (זו מחמאה – אני זקוק לחברותא כמוך).

הפוסק האחרון הגיב לפני 2 שנים

כל עניין חכמת שלמה מבוסס על חלום.

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֵלָיו, יַעַן אֲשֶׁר שָׁאַלְתָּ אֶת-הַדָּבָר הַזֶּה וְלֹא-שָׁאַלְתָּ לְּךָ יָמִים רַבִּים וְלֹא-שָׁאַלְתָּ לְּךָ עֹשֶׁר, וְלֹא שָׁאַלְתָּ, נֶפֶשׁ אֹיְבֶיךָ; וְשָׁאַלְתָּ לְּךָ הָבִין, לִשְׁמֹעַ מִשְׁפָּט. יב הִנֵּה עָשִׂיתִי, כִּדְבָרֶיךָ; הִנֵּה נָתַתִּי לְךָ, לֵב חָכָם וְנָבוֹן, אֲשֶׁר כָּמוֹךָ לֹא-הָיָה לְפָנֶיךָ, וְאַחֲרֶיךָ לֹא-יָקוּם כָּמוֹךָ.

וַיִּקַץ שְׁלֹמֹה, וְהִנֵּה חֲלוֹם

לא צריך לקחת חלומות ברצינות יתרה

הפוסק האחרון הגיב לפני 2 שנים

התוצאה גם מתוארת

וַיִּתֵּן אֱלֹהִים חָכְמָה לִשְׁלֹמֹה וּתְבוּנָה, הַרְבֵּה מְאֹד; וְרֹחַב לֵב–כַּחוֹל, אֲשֶׁר עַל-שְׂפַת הַיָּם. י וַתֵּרֶב חָכְמַת שְׁלֹמֹה, מֵחָכְמַת כָּל-בְּנֵי-קֶדֶם, וּמִכֹּל, חָכְמַת מִצְרָיִם. יא וַיֶּחְכַּם, מִכָּל-הָאָדָם, מֵאֵיתָן הָאֶזְרָחִי וְהֵימָן וְכַלְכֹּל וְדַרְדַּע, בְּנֵי מָחוֹל; וַיְהִי-שְׁמוֹ בְכָל-הַגּוֹיִם, סָבִיב. יב וַיְדַבֵּר, שְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים מָשָׁל; וַיְהִי שִׁירוֹ, חֲמִשָּׁה וָאָלֶף. יג וַיְדַבֵּר, עַל-הָעֵצִים, מִן-הָאֶרֶז אֲשֶׁר בַּלְּבָנוֹן, וְעַד הָאֵזוֹב אֲשֶׁר יֹצֵא בַּקִּיר; וַיְדַבֵּר עַל-הַבְּהֵמָה וְעַל-הָעוֹף, וְעַל-הָרֶמֶשׂ וְעַל-הַדָּגִים. יד וַיָּבֹאוּ, מִכָּל-הָעַמִּים, לִשְׁמֹעַ, אֵת חָכְמַת שְׁלֹמֹה–מֵאֵת כָּל-מַלְכֵי הָאָרֶץ, אֲשֶׁר שָׁמְעוּ אֶת-חָכְמָתוֹ.

ועלתו אל בית ה' הגיב לפני 2 שנים

בס"ד כ' בשבט פ"א

מה שהדהים את מלכת שבא עד שלא היתה בה עוד רוח' היה שאחרי ששמעה את חכמתו והצלחתו לפתור את כל שאלותיה, ואחרי שראתה את החכמה בבניין ביתו וסדריו, ראתה את עלתו אל בית ה", איך אדם מלא חכמה כזה עולה ביראה ובענווה להודות לאלקיו, ואינו מתגאה בחכמתו.

חכמתו של שלמה כללה את הרצון שיהיה לו 'לב שומע' להבין את צרכי בני עמו ולשפטם בצדק, 'ויותר שהיה קהלת חכם עוד למד את העם דעת', ועיקר חכמתו היא ללמד דעת ומוסר איך ללכת בדרך טובים ובארחות ישרים, וככתוב: 'הן יראת ה' היא חכמה' (איוב כ"ח). וכפי שהנחה הגר"א את אשתו באיגרת שכתב לה בדרכו לא"י, שתלמד בספרי קהלת ומשלי, שהם ספרי המוסר הטובים ביותר

בברכה, ש"צ

gil הגיב לפני 2 שנים

החולק, כתבתי תשובה ארוכה בפל אך היא לא נקלטה. כשיתפתחו את בתי הכנסת אבדוק לך את המקור – זה בגדול בשו"ת שלו בן הארבעה חלקים וניתן למצוא אותו במפתח

תמים תהיה הגיב לפני 2 שנים

[גיל. מצער. ייתכן שהסיבה היא שאם שוהים הרבה זמן (שיעור כתיבה ארוכה ובפרט בפלאפון) אז החיבור לאתר מתנתק. אם חוששים מראש אפשר לשמור הכל בקליפבוארד לפני השליחה.]

החולק הגיב לפני 2 שנים

ok. מצאתי את דברי הרב משאש בספר "נר מצוה" עמוד ט' (נמצא כמובן ב-HebrewBooks). באמת תשובה ארוכה ומפורטת המזכירה כמעט את כל התשובות שאמרתי. ובהן שלא להרוס את העולם הזה. ושלא לבטל תורה מישראל. ועוד הוסיף שם שלא ישתמשו הגויים בחכמת שלמה לעבודה זרה. וכן שלא ישתמשו למלחמותיהם כאשר הייתה דרכם אז בתאוות כיבוש ארצות.
שכוייח.

תמים תהיה הגיב לפני 2 שנים

מה אתה כל כך מרוצה מכך שגם הרב משאש תקע עצמו לדברי שטות? רק כדי לא להוציא שם רע על הרב שלום משאש (הרה"ר לירושלים לשעבר) כדאי להדגיש שכאן מדובר ברב יוסף משאש (שכבר איתמחי גברא בדברים קלושים, ואפילו הרב עובדיה שבקיה לחסידותיה וכתב עליו בחריפות שלא כדרכו כנגד רבנים שלא היה לו ריב איתם).

תמים תהיה הגיב לפני 2 שנים

טוב הלכתי וקראתי כל מה שכתוב שם כדי שלא אדבר באוויר. ערימה של קשקושים כזאת לא ראיתי מזמן. וכמו שכתב הרשב"א באיזשהו מקום – לרוב פשיטות דברי הבטלה אשר שם נלאיתי לסכם דבריו ולסותרם אחד לאחד למצוא חשבון.

החולק הגיב לפני 2 שנים

א. גם אני אינני מכיר את הרב משאש הנ"ל (שהיה רבה הראשי של חיפה)
ב. לאור זלזולך ברבנים (גם בבא"ח) הריני להזכירך את הנאמר במשנה בפרקי אבות פ"ב מ"י. וכן למחות על כבוד ת"ח.
ג. לא הייתי רוצה להיכנס איתך לויכוחים היסטוריים שאינם מעניין השאלה. אך בדברי למעלה הזכרתי את הגר"א ואת החזו"א אשר מדבריך השתמע זלזול גם בהם. וחלק מכך נובע מחוסר ידיעה היסטורית בעניין ידיעתם בתחומי המדע.
ד. ואם אתה כ"כ חכם (שהכל לפניך כמדברי שטות) קבל את התוכחה בבחינת "הוכח לחכם ויאהבך". (רק אל תגזים באהבה)

תמים תהיה הגיב לפני 2 שנים

א. מה זה "גם אני אינני מכיר"? אני מכיר אותו היטב וקראתי לא מעט ממה שהוא כתב.
ג. מי זלזל בגר"א ובחזו"א?! הצחקתני לגבי חוסר ידיעה היסטורית.
לגבי הרב יוסף משאש ומעלתו, אין מה להשוות אותו לא לחזו"א וגם לא לגר"א ואפילו לא לבא"ח. איש כפי מהללו. ואני אכן לא חושב שהוא היה חכם גדול. למדת בספרים שלו לפני שאתה מתפעל ממנו? אני למדתי. הבא"ח היה חכם בלי ספק והוא בטח לא צריך לדידי ולדכוותי (ואני מרשה לעצמי להניח שלמדתי כפליים תשובות ברב פעלים ממה שאתה למדת וממה שכל מי שנקלע לשרשור המוזר הזה למד) ועדיין כשיצא חוץ לתחום הלימוד עצמו יכל להגיד דברים לא רציניים.

את התוכחות וההפניות אני רושם לפניי באש שחורה על גבי אש לבנה יש"כ.

החולק הגיב לפני 2 שנים

תמים, יש מצב שאתה זוכר איפה נמצא הדרוש שהזכרת לעיל בפרשת דרכים? (ומאז הפך לשרשור נכבד. אגב, לא שמעתי את דעתך בעניין "הואיל ואתעביד וכו'…)

תמים תהיה הגיב לפני 2 שנים

התנדבתי לחפש במקומך. דרך דוד הדרוש העשירי https://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=30749&st=&pgnum=87
הרבה זמן לא חזרתי באמת לספר המיוחד הזה. אני לא יודע מי המציא את הז'אנר הזה של פלפולים בתנ"ך על פי ההלכה אבל בוודאי שלפרשת דרכים שמור מקום של כבוד בתחום. אני זוכר שהחיד"א מתאר על זה משהו הגדולים אולי בקטע על דרשות הר"ן.

בהואיל ואיתעביד הציטוטים הקצרים לא גירו אותי להאמין שיש שם דברים משכנעים ולכן התעצלתי לפתוח במידי דלא עסיקנא ביה אלא התגלגל לידי באקראי.

החולק הגיב לפני 2 שנים

תודה.
חבל שאינך מסתכל בחת"ס – אני דווקא נהניתי מהוכחה שהביא מהגמ' בשם זקנו.

השאר תגובה

Back to top button