טובו של האל ב"ה

שו”תקטגוריה: אמונהטובו של האל ב"ה
קובי שאל לפני 5 שנים

בס’ד 
שלום לכבוד הרב,
רציתי לשאול האם קיימת ראיה לכך שהאל הוא טוב?
הרי אם אנו מניחים שאלוקים הוא הכי טוב אז אין לו אפילו יכולת לעשות רע. אפילו רוע זמני, רגעי וקטן.
 
בעולם סביבנו אנו רואים שמתרחש רע למשל , רעידות אדמה אשר הורגות ופוצעות אלפים. אז כיצד ניתן לטעון שאלוקים הוא טוב? 
 
ז”א שאלתי מורכבת משתי חלקים-
1. מניין לנו שאלוקים טוב? (אני מניח שכל ממצא אמפירי נוכל להניח שאלוקים הוא רע רק עושה קצת טוב כמו להפך)
2. אם הוא טוב אז כיצד זה מתיישב עם המציאות סבבנו… (ולהפך אם הוא רע… )
 
בתודה,
קובי.
 
 

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 5 שנים
קובי הגיב לפני 5 שנים

אתודה על ההפניות אך ענית בהם רק על השאלה השנייה – כיצד זה מתיישב עם המציאות. אך לא על הראשונה-”
1. מניין לנו שאלוקים טוב? (אני מניח שכל ממצא אמפירי נוכל להניח שאלוקים הוא רע רק עושה קצת טוב כמו להפך)”

מיכי צוות הגיב לפני 5 שנים

אני לא מכיר טיעונים מאד משכנעים לטובת טובו. אביא כאן את השיקולים העיקריים:
1. הוא ונביאיו פשוט אמרו לנו שהוא רוצה בטובתנו (לטוב לנו כל הימים).
2. מעבר לזה, יש הנחה שהמושלם צריך להיות טוב.
3. ומעבר לזה, בריאת העולם יצרה יצורים כלשהם סתם כך, וכנראה שהוא רוצה בקיומם. לא נראה שקיומם רק משמש אותו להתעללות, ולכן יש שהסיקו שהוא רוצה להיטיב להם.

4. אולי יש להוסיף את ציווייו ואת תוכחות הנביאים בשמו, שמעידים בד”כ (אם כי לא תמיד) על רצון להיטיב.

דן הגיב לפני 5 שנים

זה לא מערער את הבסיס לעבודתו? אולי הוא ציווה אותי להרוג עמלקים שלא למטרה טובה? ואז אני מחוייב למוסר שגם הוא כפוף אליו.

מיכי צוות הגיב לפני 5 שנים

אם תגיע למסקנה שהוא לא טוב אז יש כאן ערעור פוטנציאלי על המחויבות אליו (אם כי יש שיאמרו שעדיין יש תוקף לציווייו כי הוא ברא אותנו ואת העולם, או בגלל שכר ועונש). אבל כשאין הוכחות זה לא אומר שהדבר לא נכון. תתרשם לאור מה שכתבתי למעלה – ותגיע למסקנה שלך.

מיכי צוות הגיב לפני 5 שנים

רק עוד הערה. אם הוא לא טוב אז אין תוקף גם למוסר (ראה במחברת הרביעית חלק שלישי). אולי זו עוד ראיה לטובו, שהוא נטע בנו חוש מוסרי ומחויבות אליו.

חגי ב הגיב לפני 5 שנים

סליחה שאני נכנס לתוך הדיון. לא ברורה לי התשובה שאין בנמצא מערכת חוקים טובה יותר. זה מגביל את הקב״ה (וכי לא יכול ליצור כל מערכת שהיא?). בטח ובטח שאין כאן שום סתירה לוגית או משהו לא הגיוני: פשוט מערכת חוקים ללא אפשרות של התפתחות אסונות טבע או מחלות.

moishbb הגיב לפני 5 שנים

כנראה שיש כאן מוגבלות לוגית שבשל מורכבותה אינה מובנת לנו

y הגיב לפני 5 שנים

אכן אלוקים מנוע רק מלעשות סתירות לוגיות.
כאשר הוא כבר בחר להשתמש במערכת מסויימת, ייתכנו הגבלות שהן לוגיות מכורח הגדרת המערכת.
ובמקרה שלנו, אלוקים בחר לנהל את העולם על פי חוקים קבועים. אם תהיינה התערבויות מקומיות, אזי בהגדרה כבר לא מדובר בחוקים. חוק בהגדרה הוא עיוור כלפי הקשרים שאינם פיסיקליים (אלא תועלתניים, מוסריים וכו’).
אם נמס קרחון כלשהו, הוא אמור ליפול למטה, גם אם יש אדם מסכן שיהרג מזה.
חוק המשיכה אמור להיות עיוור להקשרים שאינם פיסיקליים ולכן היו בפני אלוקים שתי אפשרויות: 1. לברוא עולם בלי חוקים קשיחים (= קרחון שרואה שיש תחתיו אדם, לא יפול למטה), 2. לברוא עולם עם חוקים קשיחים (הקרחון אינו מבחין בשום דבר מעבר לפיסיקה).
כיוון שאלוקים בחר בעולם עם חוקים, מתחייב מזה לוגית-מושגית שיהיו גם דברים רעים.
כך נראה לי.

מיכי צוות הגיב לפני 5 שנים

יפה עניתם.

חגי ב הגיב לפני 5 שנים

Y, אתה צודק שאי אפשר לעשות עולם מושלם, ומכורח החוקים בוודאי יכולים להיות מקרים רעים. אבל יש כמה דברים שאינם מקרה פרטי, אלא משהו גדול שהוא ממש חלק מהמערכת. למשל: התפתחות של מחלות (וכי לא היה אפשר לברוא עולם ללא אפשרות של תא סרטני?). או אסונות טבע (וכי לא היה אפשר לברוא עולם ללא סופות הוריקן וצונאמי?). היה אפשר לעשות חוקי טבע קשוחים ללא הדברים הללו ודומיהם.

Back to top button