י"ג מידות שהתורה נדרשת

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיי"ג מידות שהתורה נדרשת
משה שאל לפני 7 שנים

שלום הרב, למאן דאמר שי"ג מידות הן הלכה למשה מסיני. (אולי הרמב"ם לא בטוח אבל הרמב"ן מהרי"ץ חיות כמדומני כוזרי שני  ועוד).
אז איך יכול להיות שיש מחלוקת בעניין כלל ופרט לשיטת ר' ישמעאל, וריבויי ומיעוטיי לשיטת ר' עקיבא.   כמו כן, הם חלקו בעוד דברים רבים האם התורה נאמרה כלשון בני האדם או לא. ונפק"מ בדירשות וואו יתירות, דרך הלשון וכו'. אשמח שהרב יענה על פי דרך המסורת":
1)כיצד נוצרה כזו מחלוקת בי"ג מידות.
2)וכיצד נוצרה כזו מחלוקת בבתי המדרש.
בחלק השני ניתן אולי לומר שזה חלק ממ"ט פנים טהור וכו'. אך עדיין אשמח לתשובה מורחבת בעניין.
  תודה מראש!  

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 7 שנים

לכל הדעות המידות הן הלמ"מ (פינקלשטיין בהקדמת מהדורתו לספרא סבר אחרת ברמב"ם וטעה. ראיותיו הן חוסר הבנה).
הרמב"ם סבר שאין מחלוקת בהלמ"מ, אבל אלו דברי תימה (ראה חוו"י סי' קצב שהאריך בזה), גם מסברא וגם לאור העובדות התלמודיות. ייתכנו שיבושים וטעויות. בנוסף, בספר השני בסדרת לוגיקה תלמודית הראינו שיש הלמ"מ שעוברות המשגה ועיבוד לאורך הדורות, וכך המידות פוענחו בצורות שונות אצל ר"ע ורי"ש.

השאר תגובה

Back to top button