יהרג ואל יעבור

שו"תקטגוריה: עיון תלמודייהרג ואל יעבור
אורי שאל לפני 2 שבועות

אם בא אדם גוי או ישראל ומאיים על אשת איש או שתיבעל לו מרצון או שהוא הורג את ראובן, לשיטת הרמב"ם שאין פטור והיתר של קרקע עולם. האם מדין יהרג ואל יעבור צריכה לא לשמוע לרצונו לבעול אותה על אף שראובן ימות מחמת זה וגם זה בכלל יהרג ואל יעבור. או דלמא לא, ואין לה היתר להציל עצמה מגילוי עריות על ידי שאחר ירצח את ראובן.
ולא דמי כה"ג מענין רציחה. באם אדם מצווה על ראובן להרוג את שמעון ואם לא אז הוא יהרוג את לוי. כאן נראה שעדיף שלא יהרוג את שמעון, כי בזה גם יעבור על איסור רציחה וגם נפש אחת תיאבד מהעולם ואלו אם לא יסכים להרוג את שמעון אז רק נפש לוי תמות ולא יהי' לו איסור רציחה. ואינו כן בציור של גילוי עריות שישנו על המשקל רק גילוי עריות מצד אחד ומצד שני איבוד נפש שלא על ידו.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שבועות

היא לא חייבת לעבור על איסור ג"ע כדי להציל מישהו אחר. זה דומה לדברי תוס' על מי שזרקוהו מגג למטה שאין עליו להטות עצמו כדי להציל מישהו אחר שנמצא למטה. הכלל הוא שכשיש נפש מול נפש שוא"ת תעדיף. במקרה שלנו שוא"ת פירושו לא להסכים לגילוי עריות. זה לא רק בגלל האיסור אלא גם בגלל שגופה ברשותה ודמו של האחר אינו סמוק מכבוד גופה שלה.

אורי מוריוסף הגיב לפני 2 שבועות

תודה רבה על המענה

אורי מוריוסף הגיב לפני 2 שבועות

אם הבנתי נכון אז כוונתכם היא לומר שאפילו לפי תוספות שיש היתר קרקע עולם כאן היא לא חייבת להישמע וכל שכן לשיטת הרמב"ם שאין היתר של קרע עולם. וכמו שהדגשתם שאין האיסור עריות כאן הוא המעכב אלא הזכות על גופא ללא להיפגם. חזק וברוך

mikyab צוות הגיב לפני 2 שבועות

יש רק נפ"מ שאם הזכות מעכבת אז מותר לוותר אבל אם האיסור מעכב אז כנראה שזה ממש אסור. כמו מי שדורשים ממנו להוריד לעצמו אצבע כדי שלא יהרגו מישהו אחר.

השאר תגובה

Back to top button