יחס לעונש

שו”תיחס לעונש
משה כהן שאל לפני שנה 1

שלום הרב. בפרק ארבע מיתות מבואר שרמת העונש היא מדד לחומרת העוון, יעוין בפיה”מ להר”מ אבות, ב.
לפי זה מדוע העונש על חילול שבת חמור יותר מרציחה.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

השאר תגובה