כהן (?) שחדל לשאת כפיו ולברך את עמו ישראל באהבה. יותר בגרושה ?

שו"תקטגוריה: הלכהכהן (?) שחדל לשאת כפיו ולברך את עמו ישראל באהבה. יותר בגרושה ?
לא כהן ולא בטיח שאל לפני 4 שבועות

כהן שחדל לישא כפיו ולברך את עמו ישראל באהבה וטענתו שהוא אינו כהן
כי אין לנו כהני עדות רק כהני חזקה
ומהיום הוא מחזיק את עצמו לישראל כשר ולא כהן.
מותר בגרושה ? יכול לעבוד בחברה קדישא?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 4 שבועות

לא הבנתי את השאלה. יש לו איזה מידע נוסף לגבי עצמו או שסתם אינו סומך על חזקות?
אם זו טענה הלכתית, לדעתי ברור שאסורה לו גרושה ואסור להיטמא למתים.

לא כהן ולא בטיח הגיב לפני 4 שבועות

מתישהו איכשהו איפשהו מישהו מאבותיו 'הוחזק' ככהן
זה היה משתלם כי נתנו כסף פדיון הבן עליות לתורה חינם
אולי גם כיבדו ומקום בבית הכנסת בלי תשלום
אולי גם חשבו שמהרה יעלו לארץ ישראל ויתנו לו חלה ותרומות ומעשרות והם חיו בעוני ותנאי רעב די קבועים היה אינטרס להחזיק חזקות כאלו
ואז הם 'הוחזקו'
אולי ככל הנראה היו עמי הארצות וחלקם (רובם) לא ידעו קרוא וכתוב.
לא שהכהן הספציפי הזה יודע משהו נקודתי אלא הנחה סבירה שזה היה מצב של רוב היהודים במאות הקודמות.
אין לנו עדות יש לנו חזקות
למה שהיום יגביל את עצמו בגלל אותם 'חזקות' ?
לדעתו הם אמינות ככל אמינות שיש למי שטען משהו ולכן התפרנס קצת יותר טוב וקיבל כבוד קצת מעל
הא ותו לא מידי.

וכעת 5 סלעים לא ממש מעשיר אותו
ורוצה להינשא לגרושה וזועק למה ובמה הוא שונה מכל הישראלים שסביבו?
ה'חזקה' הזו לא רצינית ולא אמינה
וזכותו לא להאמין לה.

לא כהן ולא בטיח הגיב לפני 4 שבועות

יש 'בשר' לכיוון שגרושה בעבר זה ככל הנראה כי מצא בה ערוות דבר או דבר נורא אחר וזה בזוי שכהן שהוא נכבד יתחתן איתה
אבל האידנא שמתגרשים והרבה ממגוון סיבות ולא דווקא על מצא בה ערוות דבר או באזור
וזה בכלל לא בזוי להיות גרושה אלא עוד מעמד אפשרי ולגטימי
במילא אין איסור בגרושה ?
אא"כ התגרשה מסיבת מצא בה ערוות דבר ?

השאר תגובה

Back to top button