כיבוד אב ואם

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיכיבוד אב ואם
א.י.א שאל לפני 6 חודשים

שלום וברכה
מבואר בג"מ בחולין ק"י ע"ב שב"ד לא כופין על מצוות כיבוד אב ואם בגלל שמתן שכרה בצידה
ופי' רש"י וז"ל
"שמתן שכרה בצדה – למען יאריכון ימיך (שמות כ) לכך פירש מתן שכרה לומר אם לא תקיימנה זהו עונשו שלא תטול שכר זה"
משמע שאין חובה לכבד אלא יש מצווה עם שכר שיכול להרוויח אריכות ימים ואם לא הוא פשוט לא יקבל ותו לא מדי ולפי"ז איכא נפק"מ טובא לשני איסורים כדלהלן:
א. האם כשאב מבקש מהבן דבר שהוא בכלל כבוד [ אני מבין את מצוות הכבוד כדבר נפרד מאיסור לבזות שהוא שייך בכל אדם אלא יש מצווה לכבד דהיינו יש ג' מצבים א. לבזות ב. נטרלי ג. כבוד] הבן חייב ואם הוא מסרב הבן עובר על איסור  ?
 
ב. האם כשהבן מסרב האב עובר על לפני עיוור  
 
אשמח לדעת הרב 
 
תודה.
 
 
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 6 חודשים

לא הבנתי כלום. ובפרט לא את הקשר להקדמה.

א.י.א הגיב לפני 6 חודשים

כתוב בתורה כבד את אביך ואימך למען יאריכון ימיך יש לעיין האם יש כוח לבית דין לכפות על הבן לכבד את אביו ג. מבואר בג"מ בחולין דף ק"י שאין כוח לבית הדין לכפות בגלל שכל מצווה שמתן שכרה בצדה אין בית הדין של מטה מוזהרין עליה [וז"ל אייתוה לההוא גברא דלא הוה מוקר אבוה ואמיה כפתוהו אמר להו שבקוהו דתניא כל מצות עשה שמתן שכרה בצדה אין בית דין שלמטה מוזהרין עליה] ד. רש"י שם מפרש בדגש על סוף הפסוק [למען יאריכון ימיך] שהעונש אם לא מכבד את אביו או אימו שלא יקבל אריכות ימים דהיינו אין כאן עונש על איסור אלא זה תלוי בבן אם הוא רוצה להרוויח עוד שנות חיים הרי שיכבד ואם לא הפסד שלו [וז"ל שמתן שכרה בצדה – למען יאריכון ימיך (שמות כ) לכך פירש מתן שכרה לומר אם לא תקיימנה זהו עונשו שלא תטול שכר זה]

א.י.א הגיב לפני 6 חודשים

לא הצלחתי להכני את השאלה בפעם אחת – המשך
ה. יש נפק"מ אם מצוות כיבוד היא חובה או רשות לשני דברים א. האם הבן עובר על איסור כשלא מכבד [ אני מבין את מצוות הכבוד כדבר נפרד מאיסור לבזות שהוא שייך בכל אדם אלא יש מצווה לכבד דהיינו יש ג' מצבים א. לבזות ב. נטרלי ג. כבוד] ב. האם כשהבן מסרב לכבד והאב יודע שהוא יסרב האם האב עובר על לפני עיוור

א.י.א הגיב לפני 6 חודשים

שאלתי היא האם היא חובה או רשות?

mikyab צוות הגיב לפני 6 חודשים

מה חובה או רשות? אני לא מבין מה אתה רוצה. יש מצוות כיבוד הורים. אתה שואל אם היא חובה? למה שלא תהיה חובה? כתוב "כבד את אביך ואת אימך". בקיצור, לא מבין מה אתה רוצה ומה הקשר לפתיח שלך.

השאר תגובה

Back to top button