כיסוי ראש

שו"תקטגוריה: הלכהכיסוי ראש
ראובן שאל לפני 7 שנים

שלום הרב מיכי ,
הרבה זמן אני מתקשה בהגדרת כיסוי רש, אם זוהי ערווה כפי שהגמ' דורשת מהפס' אז למה לבתולות א"צ בכיסוי?
הכיוון שלי כפי שראיתי שגם הרב צידד במק"א שפעם היה בזה הרהור, היום כבר לא שייך, ולכן נשאר רק הטעם של הצהרה פורמלית (שלא ברור מה מקורו אם כל הטעם פעם היה מחמת צניעות). ובאמת גם פנויות היו נוהגות בכיסוי ראש מהטעם הצניעותי, עד שכבר לא הייתה בזה בעיה צניעותית והפנויות הפסיקו והנשואות המשיכו (הדבר ידוע שגם קיימת בזה סתירה בשו"ע ורמב"ם). השאלה אם זה נכון היסטורית?
בסוגיה בכתובות מפורש שהגמ' דורשת שזה דאו' רוב המפרשים (חוץ מתרומת הדשן) פ' שהכוונה שזה איסור דאו', אני כלל לא מבין אותם, סה"כ רואים שבזמן התורה כל הנשים נהגו לילך בכיסוי ראש ולכן יש בהסרתו משום בזיונה של הסוטה, מנין צץ האיסור דאו'? 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 7 שנים

שלום רב. אכן שאלות לא פשוטות. ייתכן תיאורטית שיש ערווה בנשואות שאינה אסורה בפנויות.
איני יודע מה היה היסטורית, ואני מניח שזה השתנה בין תקופות ומקומות.
קושייתך היא על הגמרא ולא על הראשונים. לכאורה אלו שני הפירושים ברש"י, אבל במבט נוסף דומני שלשני הפירושים זה איסור תורה שהרי זה מה שעולה מהגמרא עצמה.
ייתכן בהחלט שזוהי סברא שרק הסמיכוה על הפסוק.

ראובן הגיב לפני 7 שנים

לא הבנתי איזו ערווה (גם כשהיא תיאורטית) קיימת בנשואות ולא בפנויות, הרי ערווה בהגדרה זהו מקום בגוף אשר בדר"כ האישה מכסה, והחילוקים נחלקים לפי מקומות(כל מקום וה'בדר"כ' שלו),ולכן גם אם בדר"כ נשים נשואות מכסות את שערן עדיין לא שייך לקרוא לזה ערווה כל עוד שכל הפנויות לא מכסות את שערן שהרי שתי הקבוצות הללו נכללות בקטגוריה אחת "נשים" ולומר (גם תיאורטית) שנשים נשואות ונשים פנויות הן שתי קבוצות ביחס למושג ערווה זה נראה לי מוזר. מה זה? האם אישה שנשאת "נהית לאיש אחר"??
ולפי זה (שלא מקבלים את החילוק בין פנויה לנשואה) הקושיה היא על הראשונים ולא על הגמ', משום שאותה ניתן לפרש כפי שפירשת שזוהי סברא (מדאו') מדיני צניעות (לפי הנורמה בזמנם) בכל הנשים בין פנויות בין נשואות. אך לאותם ראשונים שמוציאים מפה איסור דאו' קשה לי שהרי הם חילקו בן פנויה לנשואה וא"כ בהכרח שאין זה מדיני צניעות, אלא אורחא בעלמא של נשואות ללכת עם כיסוי על ראשן, וא"כ מנין האיסור דאו'?
לפי הפ' הראשון של רש"י (לנוולה) אכן רואים איסור דאו' וקשה כנ"ל מ"ש נשואות מפנויות. ולפי הפ' השני של רש"י שייך החילוק הנ"ל אך אני לא רואה שום מקור לאיסור דאו'.(ופירושך עולה יפה עם פירושו השני של רש"י)

מיכי צוות הגיב לפני 7 שנים

כתבתי שאולי יש ערווה לפי המצב. זה באמת לא התפיסה המקובלת ולכן רק העליתי זאת כאפשרות.

השאר תגובה

Back to top button